ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

هزینه دوره ها

هزینه شرکت در دوره آموزشی بهداشت اصناف به شرح ذیل می باشد:

نوع صنف

هزینه دوره

شاغلین در مراکز تولید، تهیه، توزیع، فروش، نگهداری و حمل و نقل مواد خوردنی و آشامیدنی

879600 ریال

شاغلین در اماکن عمومی (مربیان مهدکودک و آرایشگران ومهمانپذیر و مجموعه ورزشی و غیرو)

672250 ریال