ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

معرفی آموزشگاه

آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت در تاریخ 1390/05/01 با مدیریت آقای مهندس باقر شولایه تأسیس گردید و تا کنون اقدام به برگزاری دوره آموزشی بهداشت ویژه اصناف جهت آموزش بیش از 10000نفر از صاحبان اصناف محترم نموده است.