ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

مراحل دريافت گواهينامه

برای دریافت گواهینامه آموزشی دوره بهداشت عمومی مراحل زیر باید صورت پذیرد:

  • ثبت نام به صورت حضوری در آموزشگاه یا با مراجعه به بخش ثبت نام الکترونیکی آموزشگاه به صورت اینترنتی
  • تماس تلفنی از طرف آموزشگاه و هماهنگی زمان برگزاری دوره
  • شرکت در کلاس ها به مدت 24 ساعت (معادل شش روز آموزشی) برای افرادیکه در بخش مواد غذایی کار می کنندو 20 ساعت (معادل پنج روز آموزشی) برای افرادیکه در بخش اماکن عمومی کار می کنند. افرادی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و کارشناسی یا بالاتر هستند می توانند دوره را به صورت غیرحضوری بگذرانند.
  • شرکت در امتحان و کسب حداقل 12 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت حضوری می گذرانند و 14 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت غیرحضوری می گذرانند. امتحان به صورت چهارگزینه ای پس از برگزاری آخرین کلاس برگزار میگردد و دارای 20 سوال بدون نمره منفی می باشد.
  • صدور گواهینامه توسط آموزشگاه پس از کسب مجوز از شبکه بهداشت شرق تهران