ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و هفت  را که از تاریخ1398/11/17 لغایت1398/11/24بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/11/24

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 رمضان         امینی نیا ملکدهی 13  سیزده چلوکبابی
2 رضا                 صادقی منش 13  سیزده چلوکبابی
3 سامان             زریوند غیاثوند 13  سیزده برنج فروشی
4 وهاب                    شهریاری 17  هفده نانوایی
5 علیرضا            رجبی اکبرپور 14  چهارده مواد غذایی
6 مجتبی               صالحی پور 19  نوزده اغذیه فروشی
7 اصغر                  آتش دهقان 14  چهارده نانوا
8 علی                    حسنی خلق 17  هفده نانوا
9 طاهره                   م طباخی 15  پانزده مواد غذایی
10 علیرضا               بابایی طرق 15  پانزده رستوران
11 مسعود                    ساسانی 17  هفده کبابی
12 الهه                        مختاری 16  شانزده آرایشگر
13 الهام                       مختاری 17  هفده آرایشگر
14 محمد رضا                صدری 14  چهارده لبنیات
15 ابوالفضل                 خراطیان 18  هیجده سوپرمارکت
16 محمد              باقریان کوپائی 16  شانزده چایخانه
17 حمید              سرلک چیوائی 13  سیزده مجموعه ورزشی
18 حسین             جمالی اقدوه لو 16  شانزده اغذیه
19 اکبر               جمالی اقدوه لو 17  هفده اغذیه
20 مجید                      حجازی 16  شانزده اشپز بیمارستان
21 غلامرضا            لطف اله نزاد 18  هیجده شپز بیمارستان
22 غلامعلی           ولایتی رازلیقی 17  هفده اشپز بیمارستان
23 فرح                      شاهپوری 16  شانزده اشپز بیمارستان
24 حسین                     اقا یاری 18  هیجده اشپز بیمارستان
25 روح اله                  کیان پور 13  سیزده قنادی
26 ولی                شهبازی قزلقیه 19  نوزده مواد غذایی
27 روح اله                     خلجی 17  هفده مواد غذایی
28 مهدی                    سیاح زاده 18  هیجده سوپر مارکت
29 فرشاد       نصراللهی نجف آبادی 15  پانزده رستوران
30 احسان                      کماسی 16  شانزده تهیه غذا
31 عسگر                        برزین 17  هفده پروتئین
32 میثم                        عباسیان 15  پانزده سوپرمارکت
33 امیرمهدی          اصغرپور موحد 19  نوزده آرایشگر

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و شش  را که از تاریخ1398/11/5 لغایت1398/11/13بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/11/13

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مظاهر    یوسف زاده پشتمساری مسکن 14  چهارده مواد غذایی
2 رمضان           رضا زاده چابک 17  هفده مواد غذایی
3 فاطمه                    یکه  فلاح 17  هفده مواد غذایی
4 هانیه                   زرکش زفره 17  هفده مواد غذایی
5 سعید                         رحیمی 18  هیجده چلوکبابی
6 ابوالفضل             اکبری فرزاد 15  پانزده چلوکبابی
7 ابراهیم                  جودی امند 18  هیجده خواروبار
8 محمد                       اشرفیان 14  چهارده نانوایی
9 محمد                         داودی 15  پانزده نانوایی
10 علیرضا                       قریانی 16  شانزده قصابی ومرغ
11 امیر                         عزیزی 18  هیجده آرایشگاه
12 نقشعلی        نهاوندی اسگ شهر 16  شانزده بوفه مدرسه
13 مهدی                     ترکاشوند 18  هیجده مواد غذایی
14 رضا              موسایی فراهانی 17  هفده سوپرمارکت
15 علیرضا                     محمدی 18  هیجده نانوایی
16 مریم         خوش نیت صنوبری 17  هفده سبزی خردکنی
17 حسین                   شجاعی فر 17  هفده مهامانپذیر
18 محمد                       آبسردی 17  هفده خشکبار
19 سید محمد حسن           بویه دژ 17  هفده مواد غذایی
20 احمد                          همتی 13  سیزده نانوایی
21 آرمین                       بیطاری 17  هفده عطاری
22 محمد  حسن                 باشتی 18  هیجده میوه فروشی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و پنج  را که از تاریخ1398/11/1 لغایت1398/11/8بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/11/8

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حسین                 قایزاده بنماران 16  شانزده پسماند بیمارستانی
2 جواد                      احمد یاری 18  هیجده پسماند بیمارستانی
3 رضا                   مطلبی دلگرم 17  هفده پسماند بیمارستانی
4 رسول                         صادقی 17  هفده پسماند بیمارستانی
5 محمد         رضا یی سلطان آبادی 15  پانزده پسماند بیمارستانی
6 علیرضا                     قاسم پور 17  هفده پسماند بیمارستانی
7 میلاد                           کرمی 15  پانزده پسماند بیمارستانی
8 میلاد                 چاقمی ابیازنی 16  شانزده پسماند بیمارستانی
9 امیر حسین                  ولی پور 17  هفده پسماند بیمارستانی
10 محمد                         الیاسوند 18  هیجده پسماند بیمارستانی
11 سید رضا                میرز کیئی 18  هیجده پسماند بیمارستانی
12 سعبد                     گل محمدی 17  هفده پسماند بیمارستانی
13 حسین                         مقدسی 15  پانزده پسماند بیمارستانی
14 سعید                   حقگوی نصر 18  هیجده پسماند بیمارستانی
15 مازیار       محمدزاده تنها اشپلمی 16  شانزده پسماند بیمارستانی
16 محرمعلی                    مبشری 14  چهارده پسماند بیمارستانی
17 مصطفی                       آذریو 17  هفده پسماند بیمارستانی
18 مرتضی                       اسیوند 17  هفده پسماند بیمارستانی
19 وحید                   قویدل نامانلو 18  هیجده پسماند بیمارستانی
20 علی                         محمودی 18  هیجده پسماند بیمارستانی
21 مصطفی                       دولتی 17  هفده پسماند بیمارستانی
22 مهدی                    محبیان نایه 17  هفده پسماند بیمارستانی
23 جواد                           آذری 15  پانزده پسماند بیمارستانی
24 مرتضی                      آقازاده 13  سیزده پسماند بیمارستانی
25 سامان                 غزالی کوهی 18  هیجده پسماند بیمارستانی
26 داود                          صالحی 17  هفده پسماند بیمارستانی
27 سید رسول              میر صادقی 16  شانزده پسماند بیمارستانی
28 مهرداد                        داوری 16  شانزده پسماند بیمارستانی
29 مجتبی                     اله کرمی 16  شانزده پسماند بیمارستانی
30 نادر                     کرمی خلف 16  شانزده پسماند بیمارستانی
31 امید                       یار احمدی 15  پانزده پسماند بیمارستانی
32 محمد                           حامدی 15  پانزده پسماند بیمارستانی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و چهار  را که از تاریخ1398/10/28 لغایت1398/11/3بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/11/3

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 سعید             امیری هزاوه 15  پانزده رستوران
2 ملیحه                علم بیگی 18  هیجده رستوران
3 زهرا                مقنی زاده 13  سیزده آرایشگاه
4 فرشید                 روزگار 18  هیجده اغذیه
5 امیر حسین          تمری 16  شانزده مواد غذایی
6 علیرضا            قاسمی فرد 18  هیجده کبابی
7 بهزاد           علیزاده شنتال 17  هفده اغذیه
8 اسماعیل             غضنفری 14  چهارده مواد غذایی
9 فردین                 فراهانی 17  هفده مواد غذایی
10 محمد مبین             دهقانی 16  شانزده مواد غذایی
11 امین                    غلامی 18  هیجده مواد غذایی
12 میرستار                هاشمی 17  هفده چلوکبابی
13 کریم                   رحیمی 18  هیجده چلوکبابی
14 حسین             برخورداری 18  هیجده خشکبار
15 امین                     امینی 15  پانزده میوه
16 محمد             دهقان نویده 15  پانزده رستوران
17 عیسی        الماسی بردمیلی 15  پانزده رستوران
18 کرم       حتمی حسن گاویار 15  پانزده رستوران
19 روح الله             انتصاری 14  چهارده رستوران
20 محمد رضا        جوینی 16  شانزده نانوایی
21 ابوالفضل              پاژرند 18  هیجده آرایشگاه
22 اکبر                  پاک زاد 16  شانزده آبمیوه
23 سعید                   رضایی 16  شانزده خوار وبار
24 مصطفی            بادامی 18  هیجده اغذیه
25 جمشید                صفدری 18  هیجده اغذیه
26 غلامرضا               نصیری 14  چهارده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و سه  را که از تاریخ1398/10/21 لغایت1398/10/26بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/10/26

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حسام الدین                  احسانی 17  هفده مدیریت پسماند
2 حسین                 ایروانی مقدم 18  هیجده مدیریت پسماند
3 رامین                      چراغی 17  هفده مدیریت پسماند
4 سعید           حیدری صحبت آباد 17  هفده مدیریت پسماند
5 محمد علی               رضا زاده 17  هفده مدیریت پسماند
6 روح الله             رفیعی مجومرد 15  پانزده مدیریت پسماند
7 سید میثم           سادات اردستانی 18  هیجده مدیریت پسماند
8 مجتبی                       قادری 16  شانزده مدیریت پسماند
9 علیرضا                    محمدی 18  هیجده مدیریت پسماند
10 صادق                    نوشادزاده 13  سیزده مدیریت پسماند
11 سامان                       باستان 14  چهارده مدیریت پسماند
12 علیرضا                    سلامی 16  شانزده مدیریت پسماند
13 اسحاق                    اسد بگی 12  دوازده مدیریت پسماند
14 کوروش                  بهزاد فر 16  شانزده مدیریت پسماند
15 مهدی                 توفیقی ثابت 13  سیزده مدیریت پسماند
16 آیت الله                     خدادای 17  هفده مدیریت پسماند
17 موسی                        فلاح 18  هیجده مدیریت پسماند
18 مهدی                     خدادای 18  هیجده مدیریت پسماند
19 حسین                    زاغری 18  هیجده مدیریت پسماند
20 قدرت الله          یزدانی قیجانی 17  هفده مدیریت پسماند
21 رامین       ا سدی  پور احمدوند 18  هیجده مدیریت پسماند
22 سید محمد       حواسی ابدالانی 17  هفده مدیریت پسماند

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و دو  را که از تاریخ1398/10/17 لغایت1398/10/23بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/10/23

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حسین          قلی دوخت سوئینی 19  نوزده رستوران بیمارستان
2 معصومه                   فرمانی 15  پانزده رستوران بیمارستان
3 مریم                         مالکی 14  چهارده رستوران بیمارستان
4 اعظم                     جواد زاده 15  پانزده رستوران بیمارستان
5 حبیبه       نیرومندی سادات محله 16  شانزده رستوران بیمارستان
6 حمید رضا                  فضلعلی 20  بیست خواروبار
7 پیمان                        رستمی 17  هفده مواد غذایی
8 سید مجید                    حسینی 20  بیست رستوران
9 مهدی               بیابانی آق درق 19  نوزده سوپر مارکت
10 مهدی              با باعلی دولابی 20  بیست خواربار
11 مصطفی                      دبیری 19  نوزده مرغ فروشی
12 احمد                          مهدوی 17  هفده پروتیین
13 افسانه                       حیدری 16  شانزده ارایشگاه
14 صدیقه                    خدارحمی 17  هفده سوپرمارکت
15 عبدالستار                 منوچهری 19  نوزده رستوران
16 محمد جواد                     پندار 16  شانزده مواد غذایی
17 عباس                       رمضانی 19  نوزده آرایشگاه
18 احد                            حسنلو 15  پانزده نانوایی
19 مجید                        خزاعی 19  نوزده خشکبار
20 رضا                          اسدی 16  شانزده خواروبار
21 ناصر                    امیری نژاد 20  بیست برنج فروشی
22 محمد مهدی                اسلامی 19  نوزده مجموعه ورزشی
23 منا             حسینی ماهووجکی 18  هیجده مواد غذایی
24 عباس                     شهرآئینی 16  شانزده کبابی
25 سعید                  عینی کردلر 17  هفده مواد غذایی
26 ابراهیم                        کمالی 17  هفده مواد غذایی
27 علی                      نعمت الهی 19  نوزده مواد غذایی
28 علیرضا                  امینی مهر 19  نوزده مواد غذایی
29 افسانه                         اکبری 19  نوزده مواد غذایی
30 میثم                          قربانی 17  هفده سوپرمارکت
31 محسن                       قربانی 17  هفده سوپرمارکت
32 مسعود                       فاضلی 17  هفده مواد غذایی
33 حسن                         مرادی 17  هفده پروتیین
34 معصومه                    یوسفی 16  شانزده آرایشگاه
35 محمدرضا        دارده قلعه جوی 15  پانزده موادغذایی
36 فرشته                       پروائی 17  هفده آرایشگر
37 ساناز                       رضوی 15  پانزده آرایشگر
38 محمد          ابوالقاسمی بیدهندی 18  هیجده خشکبار

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست و یک  را که از تاریخ1398/10/7 لغایت1398/10/12بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/10/12

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مسعود                   حقیقت نژاد 17  هفده چلوکبابی
2 محسن            رستمی کمال اباد 18  هیجده چلوکبابی
3 مجید             خان بابایی هزاوه 16  شانزده رستوران
4 حسین                 امیری هزاوه 15  پانزده رستوران
5 شهریار                 فلاح معافی 15  پانزده اغذیه
6 محمد                         نمازی 14  چهارده رستوران
7 رقیه                        میرزائی 14  چهارده رستوران
8 عیسی                       مختاری 15  پانزده جگرکی
9 شهمراد                   آزاد بخت 16  شانزده نانوایی
10 قاسم                          اقرائی 14  چهارده آرایشگاه
11 رضا                        فضلعلی 17  هفده خواروبار
12 امیر حسین                      ایجی 17  هفده خواروبار
13 الهه                          علیکاهی 17  هفده آرایشگاه
14 لیلا                            اوتادی 17  هفده آرایشگاه
15 زهرا                  حیدرقلی زاده 17  هفده آرایشگاه
16 خدیخه                        اشترک 18  هیجده آرایشگاه
17 سیامک                        چغائی 15  پانزده قصابی
18 نیایش                          امیدی 18  هیجده خواروبار
19 علی                      ملک دبیری 18  هیجده خواروبار
20 جلال                           بنودر 18  هیجده مواد غذایی
21 اکرم                           کریمی 19  نوزده مهدکودک
22 پروین                  طریقت نژاد 18  هیجده خدمات بیمارستان
23 فاطمه                        هراتیان 13  سیزده مهدکودک
24 سعید                          حسابی 17  هفده پسماند
25 مژگان            احمدزاده بلکوری 17  هفده مهدکودک
26 کبری                           ملکی 18  هیجده مهدکودک
27 محمد رضا                   صولی 15  پانزده تهیه غذا
28 عباس           احتشامی جان ابادی 15  پانزده کبابی
29 فواد                            نقشینه 15  پانزده کبابی
30 سامان                          مرادی 17  هفده مواد غذایی
31 اصغر                فطرتی کتشالی 16  شانزده سفره خانه
32 سیدجواد                   زکی زاده 19  نوزده سفره خانه
33 حسین                           نوری 16  شانزده خواروبار
34 محمد                      پرهیزکار 18  هیجده خواربار
35 فرزاد                     فرج زاده 14  چهارده رستوران
36 حسین                  حقگوی راد 16  شانزده رستوران

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وبیست را که از تاریخ1398/9/30 لغایت1398/10/5 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/10/5

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مومنعلی                  منصوری 15  پانزده کبابی
2 علی                             آدوند 18  هیجده سوپرمارکت
3 هادی                   چوپاندوست 20  بیست سوپرمارکت
4 فاطمه                    لاری پور 18  هیجده موا دغذایی
5 محمد رضا           رضا دوست 15  پانزده چلوکبابی
6 نبی اله                دین محمدی 18  هیجده قنادی
7 رحیم                  عبادی نقرلو 17  هفده پروتیین
8 رضا                  فاطمی عیدو 18  هیجده نانوایی
9 محمد علی   ظهرابی مزرعه شاهی 12  دوازده اغذیه
10 امیر           فرهادی مال امیری 18  هیجده مواد غذایی
11 موسی                     رضا ئی 20  بیست میوه فروشی
12 مهری         حسین زاده خوزانی 19  نوزده خواروبار
13 محمد       رمضانی مقدم خانیکی 12  دوازده نانوایی
14 مجتبی                         بی نا 19  نوزده فست فود
15 شاهین                           مجد 18  هیجده سوپرمارکت
16 علیرضا         غلامی دره مرادی 18  هیجده خواروبار
17 کمال         اسلامی شمس ابادی 16  شانزده رستوران بیمارستان
18 رضا                  اکبری مقتدر 12  دوازده رستوران بیمارستان
19 فرهاد                    فعله گری 15  پانزده رستوران بیمارستان
20 مهدی                        مهدوی 12  دوازده پروتئین
21 هد یه                        طاهری 15  پانزده ابدارخانه
22 محمد                       محمودی 16  شانزده خدمات بیمارستان
23 محمد                           خلج 18  هیجده مواد غذایی
24 جواد          جمشیدی نوری نژاد 17  هفده خواربار
25 عباس                        عزیزی 13  سیزده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد ونوزده را که از تاریخ1398/9/23 لغایت1398/9/28 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/9/28

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 لیلا                        خسروی 17  هفده ارایشگر
2 عباس                         تارتار 19  نوزده فست فود
3 رضا               باد کوبه هزاوه 19  نوزده رستوران
4 محمد          فصیحی دستجردی 13  سیزده خشکبار
5 ستار        پورحیدری توسه کله 16  شانزده رستوران
6 محمود                  غنی آبادی 19  نوزده سوپرمارکت
7 نور علی               سبک اکبر 15  پانزده مرغ فروشی
8 کبری                         فتحی 14  چهارده آرستوران
9 فرج اله                   عبداللهی 13  سیزده نانوایی
10 محمد علی                    نیری 14  چهارده مواد غذایی
11 صادق                      استیری 17  هفده مواد غذایی
12 مجید                            کراه 19  نوزده مواد غذایی
13 محمدرضا                     صیاد 18  هیجده مواد غذایی
14 فرخ لقا          حسین پور افضل 15  پانزده بوفه مدرسه
15 امیر             عاشوری قلعه کلی 14  چهارده آرایشگاه
16 حمید رضا             طحان سفلی 14  چهارده اغذیه
17 یارحسین                    حیدری 18  هیجده لبنیات
18 احمد                         اسپروز 18  هیجده مواد غذایی
19 غلامرضا           ابراهیمی بلانی 13  سیزده خشکبار
20 اردشیر                    سیاه کالی 13  سیزده چلوکبابی
21 علی عسکر                  فاضلی 17  هفده میوه فروشی
22 مجتبی                       قادری 15  پانزده خدمات بیمارستان
23 سامان                       یاستانی 17  هفده خدمات بیمارستان
24 مجید                        دلخوش 16  شانزده خوار وبار
25 حسنعلی      حسن زاده دستجردی 13  سیزده خشکبار
26 علی                           کریمی 14  چهارده نانوایی
27 فریدون                        ملکی 19  نوزده تهیه غذا
28 هادی                          نعمتی 16  شانزده میهمانپذیر
29 مهران                       محمدی 19  نوزده میهمانپذیر
30 محمد                 حیدری زرنه 14  چهارده میهمانپذیر
31 منیره                         منیری 16  شانزده میهمانپذیر
32 صالح                    طاهرخانی 19  نوزده مواد غذایی
33 خدیجه                        فربانی 19  نوزده تهیه غذا
34 ابراهیم                        علیئی 16  شانزده نانوایی
35 محمدرضا                   محمدی 14  چهارده نانوایی
36 حمید                        رضائی 14  چهارده میوه
37 مصطفی                    رشیدی 14  چهارده رستوران
38 علیرضا                        عبدی 17  هفده ابدارخانه
39 حشمت اله         قادری کره سی 16  شانزده طباخی
40 فاطمه                      شهبازی 14  چهارده مواد غذایی
41 حسین                         عابدی 14  چهارده رستوران

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد وهیجده را که از تاریخ1398/9/16 لغایت1398/9/21 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/9/21

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 غلامعلی                   رمضانی 17  هفده اغذیه
2 مهدی                هراتی پهلوان 13  سیزده نانوایی
3 محسن                      اشتیاقی 16  شانزده اغذیه
4 پیمان                  زارعی همتا 15  پانزده اغذیه
5 رضا               اخوان اسمعیلی 13  سیزده ارایشگر
6 جبرائیل          رستمی کمال آباد 14  چهارده چلوکبابی
7 سید محسن            حسینی مجد 13  سیزده چلوکبابی
8 ناد علی                  تقی بیگی 15  پانزده بوفه مدرسه
9 رحیم                         مرادی 14  چهارده نانوایی
10 حامد               قدیر پورکرگان 14  چهارده کبابی
11 نادر              مرادی  پیر سرا 16  شانزده خدمات بیمارستان
12 مهسا                  اخوان اسماعیلی 14  چهارده مواد غذایی
13 سامان             مرادی کره سی 18  هیجده طباخی
14 سعید              شکیبا جمال آباد 14  چهارده مواد غذایی
15 امیر                دهقان محمودی 15  پانزده خشکبار
16 فرزانه                          کرد 15  پانزده آرایشگاه
17 داود                         رمضی 17  هفده نانوایی
18 آذر               کیا احمدی دلیجان 14  چهارده خدمات بیمارستان
19 علی اصغر                  سلطانی 14  چهارده خدمات بیمارستان
20 مرتضی                     اسیوند 13  سیزده خدمات بیمارستان
21 سید یونس                   خلخالی 17  هفده خدمات بیمارستان
22 حسین                    کریم پور 15  پانزده رستوران بیمارستان
23 مهدی   میرزا نژاد سلطان ابادی 17  هفده رستوران بیمارستان
24 سبزعلی                      جاوید 17  هفده رستوران بیمارستان
25 حسین                          فلاح 17  هفده رستوران بیمارستان
26 عباس          قنبرزاده سگزابادی 16  شانزده خواروبار

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و هفده را که از تاریخ1398/9/2 لغایت1398/9/7 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/9/7

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 علی                          احمدی 15  پانزده آبمیوه
2 حمید                       نصرلهی 15  پانزده نانوا
3 سعیداله         باقری سلطان آباد 17  هفده چلوکبابی
4 ایمان                         صادقی 17  هفده رستوران
5 یاسین                         قاسمی 16  شانزده کبابی
6 سیده سعیده              طباطبایی 14  چهارده مهد کودک
7 یداله             ذبحی نجف آبادی 18  هیجده قصابی
8 یوسف                       آشوری 15  پانزده عطاری
9 مهدی             حیدرزاده رضائی 17  هفده عطاری
10 زینب                شریفی خطیبی 18  هیجده فست فود
11 عباس                        احمدی 14  چهارده اغذیه
12 محمدعلی                         محمدی 15  پانزده نانوایی
13 محمد رضا                  ابراهیمی 16  شانزده میوه فروشی
14 علی                           ستاری 15  پانزده مواد غذایی
15 آذردخت                       عفاف 14  چهارده مجموعه ورزشی
16 مصطفی            حبیبی مفتخری 14  چهارده اغذیه
17 علی                         رضایی 15  پانزده میوه فروشی
18 ابراهیم                      صالحی 13  سیزده آرایشگاه
19 عباس                        اشتیاقی 15  پانزده اغذیه
20 شهریار                     رضایی 16  شانزده مواد غذایی
21 علی                    جباری پتکلو 18  هیجده سوپر مارکت
22 هادی                       خدادادی 18  هیجده رستوران
23 امیر رضا                    ورزیده 15  پانزده مواد غذایی
24 یونس            رستمی کمال آباد 14  چهارده چلوکبابی
25 محمد                      محمد جعفریان 17  هفده چلوکبابی
26 رستم             رستمی کمال آباد 15  پانزده چلوکبابی
27 محبوبه                       حیدری 17  هفده سبزی خرد کنی
28 مختار                 اظهری سیس 15  پانزده سوپر مارکت
29 علی اصغر                  رضایی 15  پانزده خوار وبار
30 بیژن                         حیدری 15  پانزده طباخی
31 محمد رضا                حیات بخش 16  شانزده سوپر مارکت

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و شانزده را که از تاریخ1398/8/22 لغایت1398/8/28 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/8/28

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 عباس                     سیاه تااش 15  پانزده رستوران
2 سید ولی             حسینی رامشه 14  چهارده اغذیه فروشی
3 سید مهدی                     نبوی 18  هیجده سوپرمارکت
4 محمد                            تات 17  هفده رستوران
5 خدیجه              حاتمی صومعه 16  شانزده رستوران
6 فرزی                     منصوری 17  هفده کبابی
7 سید اسماعیل               موسوی 14  چهارده اغذیه
8 حسین                         حبیبی 16  شانزده مواد غذایی
9 فاطمه                      درودیان 16  شانزده مربی مهد کودک
10 الهام                          موسوی 18  هیجده مجموعه ورزشی
11 مرتضی                    شیرازی 16  شانزده کبابی
12 رقیه                      طبا طبایی 14  چهارده مواد غذایی
13 جواد                 ملازاده نفوتی 17  هفده ارایشگر
14 مجتبی               لطفی نیستانک 13  سیزده چلوکبابی
15 محمد امین                  وجدانی 15  پانرده خواروبار
16 نفیسه            شیرازی مافی اباد 17  هفده آرایشگاه
17 علیرضا                         گلشن 15  پانزده مواد غذایی
18 مرضیه                        دادفر 15  پانزده مجموعه ورزشی
19 مونا                    نوده فراهانی 16  شانزده مواد غذایی
20 محسن                     علی پور 16  شانزده عطاری
21 محمد                  مفتخر حسینی 18  هیجده میوه وسبزی
22 معصومه                     شریفی 18  هیجده آرایشگاه
23 محمد  رضا                سلیمانی 16  شانزده سوپرمارکت
24 ابراهیم           عرب رحمتی پور 16  شانزده سوپرمارکت
25 محمد                          زندی 17  هفده مجموعه ورزشی
26 مجید                       جوکاری 16  شانزده قهوه خانه
27 محمد صادق                 معاون 14  چهارده خواروبار
28 علیرضا                     محمدی 17  هفده خوار وبار
29 محمد رضا        هدایتی زفرقندی 14  چهارده مواد غذایی
30 نادر                   میرزائی زاده 13  سیزده اغذیه
31 رضا                           اکبری 18  هیجده رستوران
32 کاوه                          دودمان 14  چهارده کبابی

طراحی سایت