ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهشتادرا که امتحان انها در تاریخ1400/7/27 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 امیر                         بدیری آقچای 18  هیجده آبدارخانه
2 عباس                               حسنی 17  هفده آبدارخانه
3 ناصر                       تقدمی ثمرین 17  هفده آبدارخانه
4 بیژن                     چایچی نصرتی 15  پانزده آبدارخانه
5 سیامک        نوبهاری اصلی شبستر 15  پانزده آبدارخانه
6 عباس                        سقای خادم 15  پانزده آبدارخانه
7 هاشم                           حسین نژاد 16  شانزده آبدارخانه
8 سهیل                               طاهری 16  شانزده آبدارخانه
9 نادر                              فتاح پور 15  پانزده آبدارخانه
10 یونس                             عباسیان 18  هیجده پسماند
11 علیرضا                           قربانی 15  پانزده پسماند
12 سیدحسین                           اجاق 16  شانزده پسماند
13 فتح اله                     امانی حفظ آباد 20  بیست پسماند
14 اکبر                                 بیگی 14  چهارده پسماند
15 عبداله                         بک محمدی 20  بیست پسماند
16 رسول                              حاتمی 16  شانزده پسماند
17 بختیار                     داداشی بلاسی 16  شانزده پسماند
18 علی                               زارعی 18  هیجده پسماند
19 یوسف               زیرک جلده باخانی 17  هفده پسماند
20 علی                                 شفیعی 15  پانزده پسماند
21 هادی                        فزونی دهبنه 14  چهارده پسماند
22 اعظم                             کرمانی 18  هیجده پسماند
23 داور                                کرمی 16  شانزده پسماند
24 فرزانه                         کریم زاده 16  شانزده پسماند
25 عباس                     محمدی رستمی 19  نوزده پسماند
26 حسین                              نودست 16  شانزده پسماند
27 مرتضی                   رستمی اندریه 14  چهارده پسماند
28 علی اوسط       کشتکار نوری جتانی 20  بیست پسماند
29 مرتضی                              اسدی 15  پانزده پسماند
30 مهدی                   اولاد حمزه زارع 20  بیست پسماند
31 خسرو                       تقدمی ثمرین 20  بیست پسماند
32 ناهید                               قیاسی 14  چهارده پسماند
33 مژگان                      نیکخو مرکیه 17  هفده پسماند
34 چمران                            حشمتی 18  هیجده پسماند
35 مهدی                               رجبلو 16  شانزده پسماند
36 سیدمحمد                    افضلی ارانی 16  شانزده پسماند

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و نه  را که امتحان انها در تاریخ1400/7/21 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حسن                               صمدی 14  چهارده پسماند
2 علیرضا               باقری زاده ازبری 16  شانزده پسماند
3 روح اله                         شکیبا نیا 18  هیجده پسماند
4 علی اصغر                       محکمی 16  شانزده پسماند
5 داریوش                   توکلی یرکی 15  پانزده پسماند
6 امیر                           اسپرورینی 17  هفده پسماند
7 زهرا                                اکبری 15  پانزده پسماند
8 انعام                               بهرامی 14  چهارده پسماند
9 عمران                             بهرامی 16  شانزده پسماند
10 عباس                         بهرامی فرد 14  چهارده پسماند
11 غلامعلی                           پارسی 14  چهارده پسماند
12 اکبر                              جعفرپور 14  چهارده پسماند
13 محمد                        خیاط جعفری 14  چهارده پسماند
14 علی                           ذوالقدر انیلو 16  شانزده پسماند
15 سعید           راستکردار راسته کناری 14  چهارده پسماند
16 رسول                               رجبی 16  شانزده پسماند
17 فرهاد                       زارع کاریزی 14  چهارده پسماند
18 حیدر                 صالحی حسن آبادی 15  پانزده پسماند
19 جواد                          صفائی راد 15  پانزده پسماند
20 رضا                             صمدی 14  چهارده پسماند
21 یعقوب                     عباسی اصل 18  هیجده پسماند
22 میثم                               غفوری 18  هیجده پسماند
23 معصومه              غلامی کرمانشاهی 19  نوزده پسماند
24 جمیدرضا                       فرهمند 16  شانزده پسماند
25 مهرداد                  لطفی آقچه کندی 15  پانزده پسماند
26 دسته گل              مراد قره خان بگلو 17  هفده پسماند
27 میلاد                                 ملکی 14  چهارده پسماند
28 عباس                       منور فراقانی 15  پانزده پسماند
29 میرعیسی              میرمحمدی ثمرین 15  پانزده پسماند
30 مهدی                    میرزائی ملاطی 14  چهارده پسماند
31 عبدالرضا                           نقیلو 16  شانزده پسماند
32 سیاوش                   هاشمی نوین فر 17  هفده پسماند

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و هشت  را که امتحان انها در تاریخ1400/7/20 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 کریم                        دهقان شه آزاد 14  چهارده پسماند
2 مهناز                                ملکی 16  شانزده پسماند
3 علی                    جمالی جولادی 16  شانزده پسماند
4 مهدی               میزا موسی پیروزی 14  چهارده پسماند
5 فاطمه                                آبشت 18  هیجده پسماند
6 جواد                                 آزادی 16  شانزده پسماند
7 بهنام                                افشاری 16  شانزده پسماند
8 علی                                  ایازی 16  شانزده پسماند
9 شهلا                        بابازاده متقین 19  نوزده پسماند
10 عطا علی                 بدیری آقچای 16  شانزده پسماند
11 احمد                                 براتی 14  چهارده پسماند
12 پروین                             پیریائی 16  شانزده پسماند
13 زهرا                          جان بزرگی 18  هیجده پسماند
14 لطیفه                    حیدری توشمانلو 17  هفده پسماند
15 سلیمان                    خدابنده سادات 14  چهارده پسماند
16 جمشید                  رضائی آقبلاغی 14  چهارده پسماند
17 محمد                                  شهابی 17  هفده پسماند
18 صفچی نجمه                عباسپورن 17  هفده پسماند
19 اسماعیل               قاسمی ایردموسی 17  هفده پسماند
20 محمد                                  قاسمی 18  هیجده پسماند
21 علی                               قسمتی 19  نوزده پسماند
22 محمد                                   کدخدا 17  هفده پسماند
23 مهرداد                          گوهربین 18  هیجده پسماند
24 حسین                            مظفری 18  هیجده پسماند
25 سیدمحسن                         منتظری 15  پانزده پسماند
26 بهرام                    نشوری شالتوکی 16  شانزده پسماند
27 مریم                             نصیرپور 20  بیست پسماند
28 سمیه                             نصیرپور 20  بیست پسماند
29 علیرضا                            یوسفی 18  هیجده پسماند
30 حمید                                محمدپور 15  پانزده کمک بهیار

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و هفت  را که امتحان انها در تاریخ1400/7/19 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 عیوض                     عباسی گوهر 16  شانزده قهوه خانه
2 محمد                                    محمدی 18  هیجده آرایشگر
3 ابوالحسن                    نجفی نیک 15  پانزده رستوران
4 فاطمه                                امینی 17  هفده رستوران
5 سینا                              سعیدی 14  چهارده میوه
6 علیرضا               اکبری کوبک تپه 15  پانزده رستوران
7 هادی                          نوابی پور 14  چهارده رستوران
8 مصطفی                 توحیدی کمال 14  چهارده پروتئین
9 قوام                               بدیعیان 17  هفده اغذیه
10 علی                                مزرعه 16  شانزده پروتئین
11 نازنین                             عباسی 17  هفده موادغذایی
12 مرتضی                 صیدمحمد خانی 15  پانزده تهیه غذا
13 محمد                        مسیحی بیدگلی 18  هیجه آبمیوه و بستنی
14 امین                              ولی نژاد 19  نوزده موادغذایی
15 حمیدرضا                    کرمیان فرد 19  نوزده موادغذایی
16 ابراهیم                         هاشم زاده 14  چهارده کبابی
17 قاسم                          یاقوتی فرید 14  چهارده لوازم قنادی
18 حمیدرضا             جمهوری میرآبادی 18  هیجده نانوایی
19 حانیه                               حسینی 17  هفده موادغذایی
20 مجید                         هشت رودی 14  چهارده پروتئین
21 احمد                                دیانی 14  چهارده طباخی
22 مرتضی                             آقائی 16  شانزده مرغ فروشی
23 حبیب اله                          یوسفی 16  شانزده مرغ فروشی
24 مهران                            امونسی 14  چهارده آرایشگاه
25 محمدرضا              شمس کبیرقزوینی 18  هیجده مرغ و ماهی
26 محمد                   غلامی شاهسوارلو 17  هفده مرغ و ماهی
27 سیدمجتبی                       میرمهدی 17  هفده مرغ و ماهی
28 منصور                            ساعدی 14  چهارده سوپرمارکت
29 سیدمحمد                        شاه صاحبی 19  نوزده خواربار
30 یحی                           شمسائی 15  پانزده خواربار
31 شیما                              دشتی 14  چهارده آرایشگر
32 میترا                  حقدوست بجاربنه 14  چهارده آرایشگر

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و شش  را که امتحان انها در تاریخ1400/7/10 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 کریم                         اسماعیل پور 20  بیست رستوران
2 فهیمه                     زارعی دوداره 18  هیجده رستوران
3 علی                              اصلانی 16  شانزده رستوران
4 احمد                        حلال نژاد 17  هفده رستوران
5 حسین                              بهمنی 17  هفده رستوران
6 شهرام                        خوش نشین 18  هیجده رستوران
7 مهدی                              نوری 17  هفده رستوران
8 احمد                          رضاوندی 17  هفده رستوران
9 علی                        میرزاپی قنبر 17  هفده رستوران
10 خانحسین            رحمانی امیراباد 16  شانزده رستوران
11 رستم                         طلوعی فرد 16  شانزده رستوران
12 حسن                 مهدی پور اکبرآباد 17  هفده رستوران
13 والیه                     بشیری ناراب 17  هفده رستوران
14 رجب                            احمد پور 16  شانزده رستوران
15 سیدلطیف              سیدی خانقشلاقی 20  بیست رستوران
16 ناصر                   زبردست حق 17  هفده رستوران
17 سید محمود                   نیکو نسب 18  هیجده رستوران
18 مجتبی                            تاجیک 20  بیست رستوران
19 تقی                               فرخی 15  پانزده رستوران
20 مجید                                کاری 18  هیجده رستوران
21 قاسم            اسمعیل پور چماقستانی 17  هفده رستوران
22 حسین                    فروتن پهمدانی 17  هفده رستوران
23 سجاد                               هداوند 15  پانزده رستوران
24 فرزین                             سعیدی 14  چهارده کمک بهیار
25 سوسن                             ژیانی 14  چهارده کمک بهیار
26 محمود                  زارعی قلعه حق 15  پانزده کمک بهیار
27 حسین               پوردهیمی چوکامی 18  هیجده کمک بهیار
28 علی                       مرسلی وچین 15  پانزده خدمات بیمارستان
29 ناصر                    نوری سانیانی 14  چهارده خدمات بیمارستان
30 بهروز                شهریاری تحسین 16  شانزده خدمات بیمارستان
31 محمدرضا         صمدی نژاد خوشباف 14  چهارده خدمات بیمارستان
32 پرویز                              عبدی 16  شانزده خدمات بیمارستان
33 حسین            حسین نیای ویشکاپی 14  چهارده خدمات بیمارستان
34 مریم                       شاکری ابیانه 16  شانزده مهد کودک
35 ملیحه                     انصاری شعار 14  چهارده مهد کودک
36 رامین                      مروتی ریک 20  بیست رستوران
37 حسن                        بدری آقچای 16  شانزده رستوران
38 سعید                        امیدی گشتی 14  چهارده کمک بهیار
39 مجید                              سعیدی 15  پانزده رستوران

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه ذیل کلاس آموزش دوره سیصد وهفتاد و پنج  را که امتحان انها در تاریخ1400/7/7 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 جواد                              علیلوی 16  شانزده رستوران
2 نادر                        نامدار داوانی 18  هیجده رستوران
3 احمد                               اسدی 17  هفده رستوران
4 اعظم                              قیداری 17  هفده رستوران
5 ضیاء الدین                  تربیت دولق 18  هیجده رستوران
6 وکیل                       مولازاده کلور 14  چهارده رستوران
7 کیوان                    نواپی دیوا 14  چهارده رستوران
8 محرم                             وصفی 18  هیجده رستوران
9 شهربانو            روانبخش سنگجوپی 16  شانزده رستوران
10 مهناز                       لطف اله زاده 18  هیجده رستوران
11 جمشید                             رحمتی 17  هفده رستوران
12 زهرا                               لطفعلی 18  هیجده رستوران
13 غلامرضا                        مهربانی 16  شانزده رستوران
14 احمد                            آزاد پور 18  هیجده رستوران
15 عبدالکریم                      دیده دار 16  شانزده رستوران
16 میرعلی اکبر                     حمیدی 17  هفده رستوران
17 میلاد                     لطفی اقجه کندی 18  هیجده رستوران
18 نورطلا                        رفیع پور 16  شانزده رستوران
19 حمید                           اسمعیلی 17  هفده رستوران
20 ابوالفضل                          باقی 18  هیجده رستوران
21 عباس           اسمعیل پور چماقستانی 18  هیجده رستوران
22 مهدی                          حسن جانی 18  هیجده رستوران
23 مریم                               قاسمی 18  هیجده رستوران
24 سعید                               مهرآسا 15  \انزده کمک بهیار
25 شاهرخ                            خزاپی 15  \انزده خدمات بیمارستان
26 علی رضا                           اسدی 16  شانزده خدمات بیمارستان
27 سیف الدین                       رحیمی 18  هیجده خدمات بیمارستان
28 غیبعلی                  میخوشی آقچای 14  چهارده خدمات بیمارستان
29 حمید                          وحدتی راد 16  شانزده خدمات بیمارستان
30 حسن                          حمیدی پویا 14  چهارده خدمات بیمارستان
31 شیوا                              میرزاده 16  شانزده مهدکودک