ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و دو  را که از تاریخ1398/4/2 لغایت1398/4/9 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/4/9

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 فرید                           امینی 17  هفده خشکار
2 رضا                    مهر آوری 18  هیجده مواد غذایی
3 روح اله                  منصوری 19  نوزده مواد غذایی
4 عادل                         علیزاده 19  نوزده مواد غذایی
5 محمدرضا                  زحمتکش 20  بیست مواد غذایی
6 حسین                        ایرجی 19  نوزده مواد غذایی
7 میثم                       زمانی فر 18  هیجده مواد غذایی
8 محمد                           پیدایی 18  هیجده مواد غذایی
9 علی                           نطری 19  نوزده مواد غذایی
10 علی                           بکتاش 18  هیجده مواد غذایی
11 ملیحه                          حسنلو 19  نوزده مواد غذایی
12 سیدحسین                میرقادری 20  بیست مواد غذایی
13 اسداله                         محمدی 19  نوزده مواد غذایی
14 طیبه                           چمنلو 19  نوزده مواد غذایی
15 زهرا                 منظری دهقان 20  بیست مواد غذایی
16 نرگس                      علیخانی 17  هفده مواد غذایی
17 اعظم         عسکرزاده اردستانی 19  نوزده مواد غذایی
18 مریم                           قزاقی 19  نوزده مواد غذایی
19 عباس               گنجی باباخانی 19  نوزده مواد غذایی
20 میثم                       جعفر قلی 19  نوزده مواد غذایی
21 مهدی                          قیاسی 15  پانزده مواد غذایی
22 اکبر                              بکی 15  پانزده سوپر مارکت
23 سید مصطفی            سید محمدی 16  شانزده تهیه غذا
24 خیراله                       رسولی 18  هیجده نانوایی
25 علی                      خالد آبادی 19  نوزده خوار وبار
26 ابوالفضل            عبدالهی ترکی 19  نوزده چلوکبابی
27 مهدی                       رستگار 19  نوزده نانوایی
28 حسین                    خدا پرست 16  شانزده نانوایی
29 مجید                           خلیلی 18  هیجده مواد غذایی
30 نسیم                        یگانه فر 18  هیجده مجموعه ورزشی
31 سحر                   آخوند تباری 18  هیجده مجموعه ورزشی
32 هادی                       مخدومی 15  پانزده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و یک  را که از تاریخ1398/4/2 لغایت1398/4/9 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/4/9

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 علیرضا                        سرور 18  هیجده مواد غذایی
2 احمد                    پور محمودی 15  پانزده لبنیات
3 مرتضی علی        رشیدی خاتونی 17  هفده شوپرمارکت
4 علی                       عرب مقار 14  چهارده قصاب
5 حسین            سمیعی  مهراندوئی 17  هفده لبنیات
6 علیرضا                        اتابکی 17  هفده لبنیات
7 محمد مهدی         عبدلی زفرقندی 18  هیجده لبنیات
8 بلال                            مینابی 17  هفده قنادی
9 حدیثه                      حیدر نژاد 19  نوزده مواد غذایی
10 فرزانه               همت گشای فرد 19  نوزده مواد غذایی
11 مژگان             درویش شعبانعلی 19  نوزده مواد غذایی
12 زهرا                          مجیدی 20  بیست مواد غذایی
13 الهه                           مهرگان 18  هیجده مواد غذایی
14 آرزو           زارعی حاجی ابادی 19  نوزده مواد غذایی
15 الهام                          احمد نیا 19  نوزده مواد غذایی
16 صدیقه                       بصائری 19  نوزده مواد غذایی
17 محمدرضا                 بابا مرادی 18  هیجده مواد غذایی
18 مرتضی             سلطانی خونیقی 17  هفده مواد غذایی
19 اشکان                     رمضانیان 19  نوزده مواد غذایی
20 سمیرا               شهرابی فراهانی 19  نوزده مواد غذایی
21 سکینه                         تسلیمی 18  هیجده مواد غذایی
22 آمنه                            امیری 19  نوزده مواد غذایی
23 علی              خوشگو فتمه سری 18  هیجده مواد غذایی
24 مرتضی                       مروتی 19  نوزده مواد غذایی
25 معصومه                     جعفری 19  نوزده مواد غذایی
26 مصطفی               غلامعلی زاده 17  هفده دیزی سرا
27 افخم                     مهری زاویه 17  هفده لوازم قنادی
28 عبداله                مشارکش باهنر 16  شانزده لوازم قنادی
29 سپیده         فلاح زاده واقعه دشتی 19  نوزده مواد غذایی
30 جواد              محمدیان یارعزیز 19  نوزده مواد غذایی
31 ملیکا                    فرشاد نسب 19  نوزده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد را که از تاریخ1398/3/26 لغایت1398/4/1 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/4/1

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حسین             نوری دستجردی 18  هیجده قهوه خانه
2 سید مرتضی               حسینی 15  پانزده آرایشگاه
3 سهیل                       بی نیاز 19  نوزده آرایشگاه
4 ابراهیم                        کدخدا 16  شانزده سوپرمارکت
5 محمد علی                    جلالیان 14  چهارده قصابی
6 علی                         مهربان 19  نوزده نانوایی
7 طاهره                      موسوی 16  شانزده خوار وبار
8 مهدی                        زینعلی 19  نوزده نبات
9 جعفر                    محمدی مجد 12  دوازده چلوکبابی
10 میثم                            عبدی 17  هفده مواد غذایی
11 شهرام                     الف زاده 20  بیست قنادی
12 مهسا                     سیف الهی 20  بیست قنادی
13 فرانک             حاجیوندخسروی 16  شانزده مواد غذایی
14 زهرا                        نصیری 19  نوزده مواد غذایی
15 منصوره سادات             حسینی 17  هفده مواد غذایی
16 مسعود                        سیاحی 17  هفده مواد غذایی
17 محبوبه                     دهستانی 15  پانزده مواد غذایی
18 بهنام                           شوبی 19  نوزده مواد غذایی
19 محمد                     حاتمی زاده 20  بیست مواد غذایی
20 محمدرضا             خیاط کاشانی 19  نوزده مواد غذایی
21 رضا                         فاضلی 18  هیجده مواد غذایی
22 سیدیاسر           فلاحی میاندواب 19  نوزده مواد غذایی
23 سمیه             اسدیان کردکندی 19  نوزده مواد غذایی
24 مهدی             عباسی جوزدانی 18  هیجده مواد غذایی
25 سودابه                     ره شناس 18  هیجده مواد غذایی
26 نرگس سادات      حسینی جلالیان 19  نوزده مواد غذایی
27 حمید                          رشوند 18  هیجده مواد غذایی
28 سرخان          اصغری مندجیق 13  سیزده قنادی
29 محدثه            شاکری سیاوشانی 19  نوزده مواد غذایی
30 محمدتقی              حاجی حسینی 19  نوزده قنادی
31 وحید                       ولی زاده 12  دوازده نانوایی
32 قاسم                          سلامی 12  دوازده نانوایی
33 علی                     عوض بیگی 17  هفده ارایشگر
34 جعفر                          حمدی 13  سیزده نانوایی
35 علی                    غلامرضائی 13  سیزده خشکبار

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره دویست ونود ونه را که از تاریخ1398/3/26 لغایت1398/4/1 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/4/1

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 شاهین                حاجی عباسی 18  هیجده چلوکبابی
2 احمد                  حاجی عباسی 17  هفده چلوکبابی
3 شایان                حاجی عباسی 16  شانرده چلوکبابی
4 محمد رضا            کرمی دولابی 16  شانزده سوپرپروتیین
5 محمد رضا                   رضایی 17  هفده آبمیوه وبستنی
6 میمنت                          دادگر 13  سیزده رستوران
7 رضا                        اهوازی 17  هفده اغذیه
8 علی                       کریمی ها 12  دوازده سوپرمارکت
9 حسین                    حسین زاده 13  سیزده نانوا
10 بهرام                          فرجی 12  دوازده عطاری
11 منوچهر                       فلاحی 16  شانزده اغذیه
12 حسین                      انصاری 12  دوازده آرایشگاه
13 حسین                     محمد خانی 16  شانزده قصابی
14 صادق                        خادمی 17  هفده آرایشگاه
15 الهام سادات            میرابراهیمی 15  پانزده مواد غذایی
16 محبوبه                        حسنی 13  سیزده مواد غذایی
17 حمیده              راستکار رحیمی 18  هیجده مواد غذایی
18 محدثه                       طهوری 18  هیجده مواد غذایی
19 مهدی                   چاوشی قمی 12  دوازده مواد غذایی
20 ارش            ملا عبداله قمصری 14  چهارده مواد غذایی
21 امیر                           محمدی 15  پانزده مواد غذایی
22 حمیدرضا                  قهرمانلو 16  شانزده مواد غذایی
23 مهدیه                   کریمی کشه 13  سیزده مواد غذایی
24 امیرحسین            رشیدقلعه جوق 17  هفده مواد غذایی
25 علیرضا                        دادگر 12  دوازده تهیه غذا
26 احمد                         نظرعلی 17  هفده اغذیه

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره دویست ونود وهشت را که از تاریخ1398/3/19 لغایت1398/3/25 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/3/25

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 هادی                           حبیبی 15  پانزده مواد غذایی
2 پیام                                محمد 14  چهارده کبابی
3 میلاد                        سلطانی 18  هیجده یی    نانوا
4 مریم                   برخورداری 16  شانزده مهد کودک
5 یعقوب        کریمی زنجانی اصل 12  دوازده سوپرمارکت
6 فرزاد                        محمد پور 12  دوازده تالار
7 سعید                      قوی پنجه 16  شانزده آرایشگر
8 شجاع                 وحدانی بنکده 15  پانزده آرایشگر
9 حسن                        رنجکش 18  هیجده خشکبار
10 هادی                  نوری قهرمان 12  دوازده آبمیوه بستنی
11 کیخسرو                  میارکیانی 12  دوازده عطاری
12 علی             درویش زاده کازار 15  پانزده کبابی
13 سارا                   سلطانی فرد 16  شانزده مواد غذایی
14 علی اصغر  افشاری طهرانی مطلق 14  چهارده اغذیه
15 سیدحسین                 طباطبائی 18  هیجده پروتئین
16 مجید                           شمسی 16  شانزده قنادی
17 محمد صادق   صفوی صومعه علیائی 15  پانزده قنادی
18 سید محمد                      کاطمی 17  هفده حلوا
19 علی                 ربیعی کاشانکی 16  شانزده خواربار
20 محسن                        نجیمی 15  پانزده مواد غذایی
21 علی                           بیگمی 12  دوازده نانوایی
22 حمید                  بیگمی درچاق 13  سیزده نانوایی
23 محمد                             بیگمی 13  سیزده نانوایی
24 عباس                        زارعی 12  دوازده دستوران
25 رسول                       سلیمانی 16  شانزده ساندویج
26 عبدالحسین           حاج علی اکبر 13  سیزده لبنیات
27 علی                            بادینلو 15  پانزده آرایشگاه
28 اکبر                            یوسفی 14  چهارده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره دویست ونود وهفت را که از تاریخ1398/3/1 لغایت1398/3/8 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/3/8

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 حسین            عاشقی حسین آباد 13  سیزده چلوکبابی
2 محمد                 محمدی ویرثق 18  هیجده فست فود
3 محمد                   علی نیا زارع 12  دوازده رستوران
4 لیلا                        می آبادی 20  بیست مجموعه ورزشی
5 مهدی           اسماعیلی درباغی 16  شانزده مواد غذایی
6 یعقوب                        کماسی 15  پانزده تهیه غذا
7 ابراهیم                       کماسی 15  پانزده تهیه غذا
8 عباس                      میرزائی 12  دوازده کبابی
9 سیده مریم        پیغمبری ستاری 20  بیست آرایشگاه
10 محمد                        بوجاری 15  پانزده فست فود
11 مسعود         امیراصلانی چنداب 15  پانزده مهمانپذیر
12 محمد شهاب                شهبازی 14  چهارده عطاری
13 مهران                   شیرزادیان 19  نوزده قهوه خانه
14 علی                          حیدری 19  نوزده کبابی
15 محمود                        چگینی 16  شانزده کبابی
16 معراج                       چارانی 16  شانزده کبابی
17 علی اکبر               زرین مکان 18  هیجده قهوه خانه
18 ها نیه                        سرلک 19  نوزده آرایشگاه
19 رسول                        هاشمی 19  نوزده نانوایی
20 داود                 مختاری باغباز 14  چهارده آش فروشی
21 اشکان                          آزادی 17  هفده سفره خانه
22 احمد                     کثیری قهی 15  پانزده خوار وبار
23 علیرضا                         نجفی 13  سیزده کبابی
24 رضا                            نجفی 14  چهارده کبابی
25 اصغر                           ابدی 15  پانزده قنادی
26 یاسر                       قدمی زاد 18  هیجده لوازم قنادی
27 فرشید                       اصغری 18  هیجده میوه
28 جواد                         هژبری 13  سیزده بستنی
29 محمد                           خانی 15  پانزده نانوایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره دویست ونودو شش که از تاریخ  25/2/1398 الی 31/2/1398 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند. تاریخ امتحان31/2/98

ردیف نام             نام خانوادگی نمره صنف

 

1 یدالله                          یدالهی 14  چهارده خشکبار
2 مجید                         عابدینی 19  نوزده نانوایی
3 کامران                    ابراهیمی 18  هیجده مواد غذایی
4 مونا                          پیوندی 15  پانزده اغذیه
5 علیرضا                       شیری 19  نوزده قهوه خانه
6 رضا             محسنی هماگرانی 17  هفده ابدارخانه بیمارستان
7 عیسی                        کریمی 13  سیزده ابدارخانه بیمارستان
8 حسن                     سیل سپور 15  پانزده ابدارخانه بیمارستان
9 زهرا            جهانبخش حمشقانی 16  شانزده خدمات بیمارستان
10 مهدی                حیدری رامشه 16  شانزده سفره خانه
11 شاپور                آقاجانی طالش 17  هفده سفره خانه
12 محمد                           کرمی 14  چهارده قنادی
13 حسن                          تاجیک 19  نوزده موادغذایی
14 احمد                طاهر منصوری 18  هیجده میوه فروشی
15 محمدحسین                     موذن 16  شانزده قهوه خانه
16 حیات بانو               سبزی بری 13  سیزده چلوکبابی
17 اباذر                             فاتح 12  دوازده نانوایی
18 سید اصغر     حسینی زاد ابرجسی 16  شانزده چلوکبابی
19 ابوالفضل         قلیزاده عباس اباد 15  پانزده چلوکبابی
20 فاطمه                سلطانی دعوی 20  بیست آرایشگاه
21 زهرا                         استادی 20  بیست آرایشگاه
22 حسین             شهریاری دوست 18  هیجده کبابی
23 پرستو                      مرزبانی 15  پانزده آرایشگاه
24 محمود                           اوزا 14  چهارده خواروبار
25 محمد جواد            ناظریان قمی 20  بیست آش فروشی
26 مصطفی                      کچویی 15  پانزده چلوکبابی
27 امید                      زرین گوش 14  چهارده چلوکبابی
28 وحید                     بدلی کیوی 17  هفده چلوکبابی
29 محمد                            عرب 13  سیزده تهیه غذا
30 احسان                  غلامرضائی 14  چهارده تهیه غذا

طراحی سایت
طراحی سایتسئوسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلا - فروش ویلا - ویلا شمال