ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست نمرات

 

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و یازده را که از تاریخ1398/7/1 لغایت1398/7/7 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/7/7

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 امیر                           گلشانی 18  هیجده لبنیات
2 کامران           خورسند میرمحله 15  پانزده لبنیات
3 مرتضی                       انیسی 18  هیجده عطاری
4 مهرداد                        کشفی 20  بیست بستنی وآبمیوه
5 مهدی                        مولائی 18  هیجده سوپرمارکت
6 ملک                      حبیب پور 18  هیجده رستوران بیمارستان
7 علی اصغر            داراب ویرثق 12  دوازده میوه فروشی
8 مجید                        قادرزاده 19  نوزده خواربار
9 فائزه             کبری احمد ابادی 16  شانزده آرایشگر
10 شعبانعلی                     محمدی 13  سیزده خواربار
11 نجف                 سروری عنایت 19  نوزده لوازم قنادی
12 ناصر            صفاری عبسی لو 17  هفده چایخانه
13 بهاره                  فوقانی بایکی 15  پانزده مجموعه ورزشی
14 حنانه سادات            ذاکری جزه 20  بیست مجموعه ورزشی
15 سعید               شیرزاده وحیدی 15  پانزده مواد غذایی
16 افسانه                          بناکار 18  هیجده مربی مهد کودک
17 علی اصغر                    کرمی 17  هفده خواروبار
18 حسین                شیر محمد لو 20  بیست کبابی
19 احمد                          کاظمی 17  هفده کبابی
20 اسداله                      جعفرزاده 19  نوزده کبابی
21 حسن                           عوت 16  شانزده کبابی
22 احمد                         جعفری 19  نوزده کبابی
23 سید امین              موسوی تبار 18  هیجده کبابی
24 مبین                     وحدانی فر 17  هفده کبابی
25 سید محمد              موسوی تبار 19  نوزده کبابی
26 مهدی                       راستگو 18  هیجده قهوه خانه
27 پوریا               سلیمانی نیگجه 19  نوزده کبابی
28 محمدحسین         حاج علی اکبر نعلبند 16  شانزده کبابی
29 اسلام                              با با ئی 14  چهارده سوپرمارکت
30 هادی                          برهانی 16  شانزده نانوایی
31 ناصر                         کلاشی 13  سیزده قهوه خانه
32 محمد                   اوموئی میلان 14  چهارده                قهوه خانه

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و ده را که از تاریخ1398/6/25 لغایت1398/6/31 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/6/31

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 مهدی       شاه میرزایی جوشقانی 17  هفده نانوایی
2 علی اکبر       خاندانی مقدم شندی 16  شانزده سوپر مارکت
3 غلامرضا                حسین زاده 17  هفده برنج فروشی
4 محمد               میرزا ابراهیمی 14  چهارده سوپرمارکت
5 رحمان                  جودی امند 13  سیزده نانوایی
6 علی                       معصومی 16  شانزده نانوایی
7 تورج                   فروزش پی 15  پانزده مواد غذایی
8 محمد امین                  علیزاده 15  پانزده مواد غذایی
9 سینا                       آزاد بخت 16  شانزده کبابی
10 محمود                       هاشمی 14  چهارده کبابی
11 بی بی خانم               شاهرخی 13  سیزده سوپرمارکت
12 هادی                        احسانی 17  هفده سوپر مارکت
13 مریم          میرزایی یالقوز اقاج 19  نوزده سوپر مارکت
14 سید حسام           موسوی ایرائی 19  نوزده کبابی
15 حسین                       سلطانی 18  هیجده کبابی
16 علی          محمد علیپور زیمسار 13  سیزده کبابی
17 فرزانه              کریمی سلوکلو 16  شانزده مهد کودک
18 مطهره                   نامدار فرد 14  چهارده مهد کودک
19 سید محسن                     پیمان 18  هیجده خوار وبار
20 نوروز           میرزایی خانقاهی 14  چهارده مرغ وگوشت
21 اصغر                     عاقل امند 13  سیزده نانوایی
22 رضا                           ایوبی 15  پانزده نانوا
23 مرتضی             مرتضوی قهی 17  هفده کبابی
24 محمدحسین             کثیری قهی 18  هیجده کبابی
25 حیدر                            نجفی 15  پانزده کبابی
26 علی محمد         حسین وند شرفی 17  هفده کبابی
27 سید علی اکبر       فرشید محمدی 18  هیجده کبابی
28 وحید          حاج علی اکبر نعلبند 18  هیجده کبابی
29 فائزه                          قشونی 16  شانزده مهد کودک
30 نادر                         شادمانی 17  هفده کبابی
31 اسماعیل                  ضیاء امند 13  سیزده نانوایی
32 فاطمه                  جهانی وقار 18  هیجده مواد غذایی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و نه را که از تاریخ1398/6/23 لغایت1398/6/28 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/6/28

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمد                        پرورده 15  پانزده قهوه خانه
2 داریوش            توانا پشت مخی 16  شانزده قهوه خانه
3 مازیار     علی نژاد پشت مساری 15  پانزده قهوه خانه
4 علی                              نیلی 18  هیجده قصابی
5 هانیه                جعفری موگویی 18  هیجده مربی مهد
6 آرمین                       سرپاسی 18  هیجده رستوران
7 اسماعیل                      کماسی 13  سیزده تهیه غذا
8 جواد                          کماسی 13  سیزده تهیه غذا
9 سید مسعود               ذوالفقاری 18  هیجده چلوکبابی
10 مسلم                      شهریاری 17  هفده چلوکبابی
11 محمدرضا               قلی بیکیان 15  پانزده اغذیه
12 داود                            فضلی 18  هیجده آجیل وخشکبار
13 قدرت                      رمضانی 17  هفده مجموعه ورزشی
14 یوسف                          نقدی 17  هفده خواروبار
15 شهریار                      جعفری 15  پانزده اغذیه
16 ابراهیم                   پورکاوسی 18  هیجده آرایشگاه
17 مصطفی                  چراغ پور 17  هفده کبابی
18 رضا                      کامیاب پناه 17  هفده کبابی
19 محمد                           عبدلی 17  هفده قهوه خانه
20 احمد                سحرخیزکوشالی 15  پانزده قنادی
21 سیدابراهیم       طباطبایی نژادفرد 15  پانزده مجموعه ورزشی
22 حمیده                        اسلامی 18  هیجده مهد کودک
23 حمید                        امانخانی 15  پانزده مرغ فروشی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و هشت را که از تاریخ1398/6/9 لغایت1398/6/14 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/6/14

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمدعلی        حسین ابیانه نظری 14  چهارده آبمیوه
2 مهدی             پورعبدالله دیزجی 15  پانزده قهوه خانه
3 حامد                   خسرو آبادی 15  پانزده میوه فروشی
4 حامد                    محمد مرادی 16  شانزده چایخانه
5 جعفر               نبی زاده زکریا 16  شانزده سوپرمارکت
6 فرزاد                نصیری کران 16  شانزده مواد غذایی
7 سحر                         غلامی 18  هیجده بوفه مدرسه
8 امیر                     احسان پور 20  بیست لبنیات
9 فرامرز                   عظیم اف 18  هیجده قهوه خانه
10 مهری                  صالح آبادی 18  هیجده بوفه استخر
11 محمد                         یعقوبی 17  هفده خوار وبار
12 حسن                    شایسته مجد 17  هفده قنادی
13 عباس                      سقرجوقی 17  هفده آشپزخانه بیمارستان
14 نایت                          سجادی 17  هفده آشپزخانه بیمارستان
15 حمیده           پرهیزکار عیسی لو 18  هیجده آشپزخانه بیمارستان
16 فاطمه                         کارگر 18  هیجده آشپزخانه بیمارستان
17 سید عباس                    آبنیکی 16  شانزده آشپزخانه بیمارستان
18 مصطفی                     منتهایی 19  نوزده سوپر مارکت
19 محمد                          حسنیان 14  چهارده لوازم قنادی
20 مجید                          کارور 18  هیجده قهوه
21 سعید                  کاظمی مازی 18  هیجده جگرکی
22 محمد                          صدیقی 15  پانزده عطاری
23 محمد مهدی  انصاری خواه ماسوله 15  پانزده آرایشگاه
24 مهدی                آرانی حصاری 18  هیجده مرغ فروشی
25 سید قاسم                     آرامیان 19  نوزده کبابی
26 امیرحسین                     جمالی 19  نوزده کبابی
27 فریبا                          کلهری 15  پانزده مربی مهد کودک
28 حسن                          حدادی 18  هیجده تهیه غذا
29 محسن              حستلویی ممقانی 17  هفده آجیل وخشکبار
30 هادی                        رمضانی 17  هفده ساندویج
31 سید ابراهیم               ذوالفقاری 15  پانزده چلوکبابی
32 امیر                      ابراهیم پور 12  دوازده خواربار
33 میثم                           طاهری 15  پانزده قهوه خانه
34 مصطفی                  توکلی کشه 12  دوازده آبمیوه
35 قربان صحت               نوروزی 15  پانزده تهیه غذا

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و هفت را که از تاریخ1398/5/26 لغایت1398/6/2 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/6/2

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 رمضانعلی                      نجفی 13  سیزده کبابی
2 مصطفی        شاهی قاسم قشلاقی 18  هیجده خوار وبار
3 علی محمد                     اله یار 16  شانزده رستوران بیمارستان
4 حمید رضا               سعید خانلو 18  هیجده قهوه خانه
5 محمد مهدی            تهرانی مقدم 18  هیجده کبابی
6 حسین                    اسلامی یار 19  نوزده کبابی
7 سعید                     محمدیان فر 19  نوزده کبابی
8 جعفر                   حجازی زاده 18  هیجده قهوه خانه
9 یوسف                     آریان مهر 17  هفده حلیم وعدسی
10 محمدرضا                 اردوخانی 16  شانزده خشکبار
11 علی                    عابدی زیناب 14  چهارده سوپرمارکت
12 علی                         ابرهیمی 13  سیزده نانوایی
13 مصطفی                    محمدی 17  هفده نانوایی
14 سید حسین      حسینی احمد آبادی 16  شانزده مرغ وماهی
15 امیر                اشرفیان مهابادی 18  هیجده سوپرمارکت
16 سید سعید                   محمودی 15  پانزده میوه
17 مریم سادات                مفید نژاد 15  پانزده مهد کودک
18 محمد رضا                بوالحسنی 17  هفده سوپرمارکت
19 محمد حسین                  مجاور 17  هفده مواد غذایی
20 رضاجعفر                    دولابی 15  پانزده سبزی خرد کنی
21 اسمعیل                      صادقی 17  هفده خواربار
22 سعید                         آینه وند 17  هفده رستوران بیمارستان
23 حسین                  احسانی شال 16  شانزده میهمانپذیر
24 قاسم           خلیل زاده شیخطبقی 16  شانزده رستوران بیمارستان
25 احمدرضا             حیدری دایتی 15  پانزده مرغ فروشی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و شش را که از تاریخ1398/5/16 لغایت1398/5/23 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/5/23

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمود          شاهی قاسم قشلاقی 17  هفده خوار وبار
2 علی اکبر                 پور اقبالی 15  پانزده آبدارخانه بیمارستان
3 صدیقه            حسن پور اشکاء 13  سیزده آبدارخانه بیمارستان
4 محمد            حامدی مستان آباد 14  چهارده خدمات بیمارستان
5 حسن              جاویدان نوجه ده 17  هفده رستوران بیمارستان
6 حسین                           پیری 16  شانزده رستوران بیمارستان
7 محمد                عسکری طرق 16  شانزده نبات ریزی
8 غلامرضا                   محمودی 18  هیجده مواد غذایی
9 مسعود               لطفی فروشانی 19  نوزده قصابی
10 علی اشرف                   آزموده 17  هفده آجیل
11 غلامرضا              لطفی امین لو 13  سیزده آجیل
12 عاطفه                     حق پرست 16  شانزده آرایشگاه
13 حسین                        یزدانی 16  شانزده خواربار
14 احد                  فرحناک باسمنج 15  پانزده قنادی
15 مهدی                          فراکن 16  شانزده قهوه خانه
16 حمید                 گروسی فرجام 18  هیجده رستوران بیمارستان
17 رسول                         احمدی 18  هیجده آجیل وخشکبار
18 اکبر                     درگاهی امند 14  چهارده نانوایی
19 رسول                     بلوکی امند 15  پانزده نانوایی
20 مجید            کاروان  بروجردی 16  شانزده قهوه خانه
21 بهمن                    سیف جمالی 16  شانزده قهوه خانه
22 مرتضی                        عرب 18  هیجده تهیه غذا
23 نادر                          احکامی 17  هفده اغذیه
24 محمود                 اسلامی خواه 17  هفده کبابی
25 محمد جواد              تهرانی مقدم 19  نوزده کبابی
26 علیرضا               سلیمی نیکوئی 17  هفده کبابی
27 محمدجواد              حیدری داینی 16  شانزده مرغ فروشی

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و پنج را که از تاریخ1398/5/9 لغایت1398/5/15 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/5/15

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 محمدرضا                     شفیعی 13  سیزده لبنیات
2 فرامرز            پاسبان دیگسرا 15  پانزده اغذیه
3 جواد                    پهلوگیری 15  پانزده پروتئین
4 مجتبی                     مومنین 12  دوازده عطاری
5 ناصر               برلیانی زارع 15  پانزده مواد غذایی
6 مریم      منوچهر ورنوسقادرانی 17  هفده سبزی خوردکنی
7 حسین                     خاکزادی 14  چهارده عطاری
8 حامد                          نظری 13  سیزده تهیه غذا
9 رامین          عبداله زاده ریحانی 16  شانزده سوپرمارکت
10 جبرائیل             سرمدی کیکلو 17  هفده قهوه خانه
11 محمد رضا                   ماسری 14  چهارده سوپر مارکت
12 حمید                  حسینقلی پور 16  شانزده تهیه غذا
13 حسین                رضا سلطانی 17  هفده تهیه غذا
14 داود                   مهدیان خواه 16  شانزده ارایشگر
15 محمد                        رضازاده 14  چهارده نانوایی
16 عباس          علیمردانی بجستانی 16  شانزده نانوایی
17 ابولفضل                    اند یشمند 15  پانزده نانوایی
18 حمید رضا               نراقی پور 15  پانزده لبنیات
19 محمد                          فاضلی 15  پانزده میوه فروشی
20 حسین                    صفرخانی 15  پانزده خواربار
21 مسلم                فیروزی مجنده 14  چهارده اغذیه
22 حمید                         عسسی 14  چهارده نانوایی
23 عباس                        عسسی 13  سیزده نانوایی
24 هادی                احدی فرد مقدم 15  پانزده مواد غذایی
25 ساسان           برگ بیدی گشتی 14  چهارده ارایشگر
26 طیبه                          وردی 18  هیجده مربی مهد کودک
27 روح انگیز         درخشان دهینه 14  چهارده آدارخانه بیمارستان
28 مهدی              میر کلوی بیات 17  هفده خدمات بیمارستان
29 مرتضی                      چرمی 14  چهارده رستوران بیمارستان
30 محمد               رضایی نیارکی 14  چهارده رستوران بیمارستان
31 سعیده                   شهمیرزادی 14  چهارده آرایشگاه
32 مصطفی                       کرمی 14  چهارده نانوایی
33 اسماعیل                     محبوبی 14  چهارده لوازم قنادی
34 حسین                        شاه علی 15  پانزده رستوران
35 فرشاد                         سلمانی 14  چهارده قهوه خانه

بدین وسیله گواهی میشود افراد مشروحه زیل کلاس آموزش دوره سیصد و چهار  را که از تاریخ1398/4/29 لغایت1398/5/3 بر گزار گردیده با موفقیت به پایان رسانده و موفق به اخذ گواهینامه مربوطه گردیده اند.  تاریخ امتحان1398/5/3

ردیف نام                           نام خانوادگی نمره اخذ شده با عدد و حروف نوع صنف
1 سید مجید                     حسینی 19  نوزده اغذیه
2 مجید              اصغری مند جین 19  نوزده قنادی
3 جمال                      فرج الهی 18  هیجده آبدارخانه
4 محمد رضا                      خاکی 19  نوزده مواد غذایی
5 مهناز                        هاشمی 17  هفده آرابشگاه
6 علیرضا          حیدریان قهرودی 20  بیست قهوه خانه
7 نوراله                    اسفندیاری 15  پانزده تهیه غذا
8 حسن                       عباسعلی 15  پانزده آبمیوه
9 عباس                       کلانتری 17  هفده نانوایی
10 صفرعلی                  شهبازی 17  هفده سفره خانه
11 محمد                             نجفی 19  نوزده کبابی
12 مهدی                         کرمی 19  نوزده قنادی
13 پریسا                       صفاری 18  هیجده مجموعه ورزشی
14 وحید                    ملک محمدی 19  نوزده نبات وابنبات
15 هادی                      طهماسبی 19  نوزده پروتئین
16 حمید                       سلطانیان 20  بیست عطاری
17 داود                   رضا سلطانی 15  پانزده خوار وبار
18 حسین                       فراهانی 17  هفده عطاری
19 عباس                          همتی 18  هیجده مواد غذایی
20 احمد            شاهی قاسم قشلاقی 19  نوزده خوار وبار
21 علیرضا        امینی نژاد اصفهانی 17  هفده چایخانه
22 مونا                    خادم حسینی 19  نوزده رستوران بیمارستان
23 معصومه                   الله یاری 17  هفده رستوران بیمارستان
24 اسماعیل      صمد پورخلیفه محله 18  هیجده رستوران بیمارستان
25 محمد جواد                     سوری 20  بیست رستوران بیمارستان
26 سیامک             خدمتی سقزچی 20  بیست آبمیوه
27 مهدی                    قویدل امند 13  سیزده نانوایی

طراحی سایت