ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست افراد دوره جدید

 

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و هفت تاریخ امتحان 99/11/1

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
عطاری علیرضا            شهیمی 1
خواربار سید محمد        میرباقری 2
ارایشگاه کیانوش      کوچکی چوکامی 3
مواد غذایی مهرداد                 زمانی 4
قصابی ابوالفضل       واحدی داینی 5
قصابی حمید                    قادری 6
مواد غذایی فاطمه                   یغمائی 7
موادغذایی فرهاد             ولی مرادی 8
تهیه غذا علی                    عباسی 9
ارایشگاه سید مجید           ابراهیم نیا 10
اغذیه علیرضا                  امتی 11
کبابی هادی               بهمنی سیر 12
ساندویچی سید احمد             موسوی 13
مواد غذایی مجتبی                  کریمی 14
ارایشگاه عصمت   محسنی کرهرودی 15
پروتذینی مهدی                     امتی 16
نانوایی علی                   جعفری 17
مواد غذایی محمدتقی               قربانی 18
جیگرکی مجید             رمضانی 19
جیگرکی مجید   حقیقت بین امینی نژاد 20
لبنیات عبدارزاق       اکبرزاده قهی 21
ارایشگاه عاطفه                 سلیمانی 22
قنادی اسماعیل     جدی فطب ابادی 23
تهیه غذا سجاد         درائی شه بابکی 24
تهیه غذا محسن                 تقی پور 25
کبابی رضا             موکلفی امجد 26
اغذیه فرقد                     معمور 27
مواد غذایی فاطمه                کلانتری 28
طباخی یوسف                 جمالی          29
اغذیه فلاح               اقلیمی دژ 30
کبابی محسن         عطااله تبریزی 31
کبابی رضا              سپید دست 32
کبابی بهرام             مقدم مرکیه 33
نانوایی علی اکبر            سلیمانی 34
نانوایی حسین                سلیمانی 35
مواد غذایی فریبا              شاکری نیا 36
ارایشگاه سعید                    مالی 37
ارایشگاه سید حسین     موسوی زاده 38

صناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و شش تاریخ امتحان 99/10/25

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
جگرکی میثم                   حسین پور 1
جگرکی مسعود                 بابوته 2
قنادی حسین                خاکپور 3
قنادی حسن            نعمتیان جلودار 4
چایخانه حامد              لطیفی ممتای 5
قهوه خانه حسن     اسحقی کچو مثقالی 6
قهوه خانه علی                  احمد پور 7
قهوه خانه داود                   زوارئیان 8
کبابی سجاد                   کماسی 9
کلوچه پزی امیر              نظری ژاله 10
کبابی حسن                خود ارام 11
مواد غذایی شقایق                   منتظر 12
خواربار مرتضی                 کاظمی 13
مواد غذایی زهرا                   مسعودی 14
ساندویچی عباس           ازاد علی بابالو 15
مواد غذایی مهتاب               امیر ابادی 16
نانوایی علی                       محبی 17
نانوایی صادق                پرسیاوش 18
مرغ فروشی داود                     صادقی 19
لبنیات عبدالمحمد     هاشمی هندوکش 20
ساندویچی حمید رضا               داودی 21
ساندویچی احمد رضا               داودی 22
عطاری علیرضا             شهیمی 23
قنادی محرم             حسینی بالاده 24
لبنیات سعید            ناصری لیقوان 25
لبنیات رحمان          ناصری لیقوان 26
لبنیات فرهاد                 شهبازیان 27
ارایشگاه مسعود           خوش نیت 28
نانوایی مرتضی      خاوری جاوید          29
لبنیات مصطفی              عسگری 30
لبنیات محمد رضا               بیاتی 31
مواد غذایی حسین                   شیخی 32
نانوای محسن                  محرابی 33
نانوای سید مجتبی        عسکر زاده 34
نانوایی علی             رفیق بجستانی 35
نانوایی مهدی                    حیدری 36
ساندویچی علی           اشرف ملکیان 37
ساندویچی محمد          خلیلی کوزه رش 38
ساندویچی احمد           خلیلی کوزه رش 39
ساندویچی میلاد      خموراده علی بلاغی 40

ی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و پنج تاریخ امتحان 99/10/15

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
قصابی وحید                  اصلانی 1
نانوایی حسن                  سعیدی 2
نانوایی محمد                  سعیدی 3
نانوایی رضا                  نجدی 4
تهیه غذا امیرحسین            کماسی 5
مواد غذایی مهدیه              محمد نژاد 6
ابمیوه بستنی سجاد                  شیخی 7
قنادی عزیز              جودی اروچه 8
قنادی حسن              جودی اروچه 9
نانوایی رسول                 حسینی 10
نان و قندپزی محمد                   کرایلی 11
نان و قندپزی حمید رضا               کرایلی 12
مواد غذایی متینا                    ناصری 13
قنادی علیرضا                صابری 14
قنادی مصطفی                یوسفی 15
قنادی غلامرضا       نوری قانلوبلاغ 16
خواربار حمیدرضا            بنی جانی 17
خواربار میثم                    جوادیان 18
خواربار حسن                   مطلوم 19
مواد غذایی محمد حسین           عباسی 20
رستوران محمد رضا           حسینیا 21
رستوران حمید رضا             ویسی 22
رستوران عقاب علی  صافی پیران لو 23
جیگرکی ابوالفضل            حسین پور 24
جیگرکی احمد                  حسین پور 25
جیگرکی میلاد                  حسین پور 26
جیگرکی مصطفی              بابوته 27
مواد غذایی فاطمه                    احمدی 28
اغذیه شبنام                    اسلامی          29
خواربار حمید             مشهدی اکبری 30
خواربار امیر          سمیعی زفر قندی 31
مواد غذایی پرستو                کرم زاده 32
نانوایی رسول                کهن زاده 33
قنادی عباس                  جلالی 34
قنادی قربانعلی               زارعی 35
میوه فروشی ولی الله                 مولایی 36
میوه فروشی مرتضی               مولایی 37
مواد غذایی عادل               رمضانی 38
مواد غذایی منوچهر                رمضانی 39
نانوایی علی اشرف     دوستی باباجان 40

ی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و چهار تاریخ امتحان 99/10/10

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
قصابی محسن                ابوالحسنی 1
قصابی بهزاد                   اصلانی 2
نانوایی میثم             رستگار کلاتی 3
لبنیات اکرم                       رجبی 4
نانوایی علی                     گوهری 5
نانوایی خیراله                   کریمی 6
سوپرمارکت سیدعباس                 خاتمی 7
نانوایی عباس                   گوهری 8
نانوایی یار علی                  بانوئی 9
نانوایی محمد رضا             سالاری 10
نانوایی محسن                    بانوی 11
مواد غذایی غزاله                مختاریانی 12
ابمیوه بستنی مهران                  جوانمرد 13
ابمیوه بستنی شهرام                  جمشیدی 14
ابمیوه بستنی نیما                       ناطقی 15
ابمیوه بستنی مهدیه                   مختاری 16
ابمیوه بستنی اصغر           ظهرانی ازیری 17
نانوایی قاسم                   عتمل امند 18
نانوایی رحیم                 حاجب امند 19
مواد غذایی سعید                       عرب 20
نانوایی حسین          بمانیه میرزا قلی 21
نانوایی حسین                    طالبی 22
نانوایی سعید                    برادران 23
نانوایی کاظم                       نجدی 24
مرغ فروشی شهرام                    گراوند 25
مواد غذایی حیدر                    روشنی 26
سبزی خردکنی اعظم                اقا صادقی 27
فروشنده حسین                 گلی زاده 28
مواد غذایی بیتا                    شعبان لو          29
نانوایی ناصر                   دوستی 30
نانوایی غلامرضا              بهرامی 31
نانوایی محمد                     دوستی 32
سوپرمارکت رسول                    سلیمی 33
سوپرمارکت فاضل            عزیزی گیاشی 34
سوپرمارکت مسعود                 سلیمانی 35
نانوایی مهدی        حسن زاده یونسی 36

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و سه تاریخ امتحان 99/10/2

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
لبنیات محمد علی            آل ابراهیم 1
تهیه غذا مجتبی                    همتی 2
تهیه غذا مسلم                   پرویزی 3
تهیه غذا کورش                 سهرابی 4
تهیه غذا غلامعلی              مجمودی 5
تهیه غذا مهدی                     کماسی 6
تهیه غذا علی احمد               احمدی 7
خشکبار رسول        اله یاری خانمیری 8
میوه فروشی بهزاد                   جواد پور 9
موادغذایی فرهاد                    تاجیک 10
نانوایی محمد                     طاهری 11
ارایشگاه عباس                  کهن سال 12
ساندویچی علی                لوائی مجنده 13
ساندویچی عظیم              شادمان محنده 14
تهیه غذا علی                      جعفری 15
تهیه غذا رضا                     جعفری 16
مواد غذایی سید علیرضا            چاوشی 17
مواد غذایی منصور  میرزانژاد سلطان اباد 18
ارایشگاه شریف          باقری جوریابی 19
نانوایی اصغر          شریف زاده 20
پروتئینی غلامرضا           ورمزیاری 21
میوه فروشی اشرف          سادات رضوی 22
ارایشگاه حسین                 شاهرخی 23
نانوایی ابوالفضل           محرابی 24
ساندویچی خدا داد             انی زاده 25
ناوایی امیرحسین          اکبرزاده 26
نانوایی حسین                   محمدی 27
ساندویچی محمد                    اقاخانی 28
خواربار ناصر                شهبازی          29
نانوایی نادر                   محمدی 30
نانوایی رضا                 محمدی 31
خواربار علی                یاری کرد 32
نانوایی احد                 جدیدی امند 33
نانوایی قادر                    جدیدی 34
خواربار سید محمود       هاتفی رهقی 35
موادغذایی سهراب                 بابایی 36
نانوایی محمد رضا               شفیق 37

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و دو تاریخ امتحان 99/9/25

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
عطاری سعید                غلامرضائی 1
نانوایی حسین                  مهرابی 2
نانوایی موسی                  محمدی 3
نانوایی قاسم                      کرمی 4
مواد غدایی ناهید                     مجیدی 5
نانوایی امید                      قانونی 6
نانوایی مهدی                    کرسی 7
نانوایی قدرت اله             موسی لو 8
مواد غذایی حامد                    شریفی 9
نانوایی ابوالفضل            ادینه ابی 10
نانوایی حمید رضا               دنیایی 11
ارایشگر غلامرضا             کهن سال 12
نانوایی فرهاد              سلامی 13
نانوایی سجاد                   سلامی 14
نانوایی فرزاد                    سلامی 15
موادغدایی مهسا              پرویزپور 16
ابمیوه و بستنی علی                  منتهایی 17
قصابی جعفر                  قربانزاده 18
قصابی علی  رمضان زاده نوش ابادی 19
قنادی پویا            ژاله پور باسمیند 20
نانوایی محمد                     برموده 21
مواد غذایی ریحانه                    بدرنیا 22
میوه فروشی محمد                  شاه زنی 23
میوه فروشی حجت اله                پایدار 24
میوه فروشی شهرام      صیائی مارسوله 25
میوه فروشی بهزاد        بابائی مارسوله 26
میوه فروشی احمد         مهدی زاده هرائی 27
میوه فروشی حسن                    آذریون 28
میوه فروشی زاهد              امیری زاغه          29
میوه فروشی حسن                    امیری 30
میوه فروشی طهماسب  صالحی هیکوئی 31
میوه فروشی ولی                        آکبنده 32
میوه فروشی محمد                      کاکائی 33
میوه فروشی امید                      قادری 34
میوه فروشی سامان                  رضائی 35
میوه فروشی منوچهر                   فلاحی 36
تهیه غذا یونس                    خزائی 37
تهیه غذا قاسم                     زارعی 38
تهیه غذا روح اله               کماسی 39
ابمیوه و بستنی هادی        صادقی نجف ابادی 40

دوره سیصد و پنجاه و یک تاریخ امتحان 99/9/19

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی هادی       صیقل زنان مشهدی 1
لبنیات حسین                    کاظمی 2
لبنیات احمد                    نوروزی 3
نانوایی حکمعلی               محمدی 4
نانوایی حکمت اله            صفری 5
مواد غدایی مجتبی            عابدینی منش 6
نانوایی رحمان                عابد امند 7
نانوایی بیرام                   عابد امند 8
پروتئینی علی                        اقایی 9
میوه فروشی عدالت            حسن زاده 10
مواد غذایی منصور                عاملیون 11
مواد غذایی محبوبه         محمد شاهی پور 12
ارایشگاه منصوره            بیطرفان 13
مواد غذایی محمد                 حسن زاده 14
مواد غذایی کوثر        فصیحی دستجردی 15
نانوایی محمود                   هاشمی 16
نانوایی فرهاد                 سلامی 17
نانوایی ابراهیم        چوپان زاده قشتی 18
نانوایی علی اکبر            ناصرزاده 19
مواد غذایی مبینا             وحیدی کسکنی 20
مواد غذایی سجاد                   بختیاری 21
لوازم قنادی مصطفی               محبوبی 22
لوازم قنادی امیر                      نجاتی 23
مواد غدایی عاطفه             پریاری کشه 24
مواد غذایی جلال                   همتی 25
مواد غذایی صغرا                  وکیلی 26
لبنیات مجتبی                     نیک 27
لبنیات بهرام                     میثمی 28
مواد غذایی علیرضا                    زند          29
مواد غذایی علی                 خوبرو 30
مواد غذایی سید احمد          شاهبختی 31
نانوایی فتحعلی                  محمدی 32
مواد غذایی مبینا                 پور حسینی 33
تهیه غدا اکبر                 اخلاص مند 34
مواد غذایی لیلا                  عباسی مقدم 35
مواد غذایی نصرت                 حیدرپور 36
پروتئینی حسین                     نمازی 37

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه تاریخ امتحان 99/8/25

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
لبنیات یعقوب                      بیگدلی 1
نانوایی حمید                     یزدان پناه 2
تهیه غذا مهدی                       کماسی 3
نانوایی علی                          رفیعی 4
نانوایی مهدی                     ابراهیمی 5
رستوران محمدعلی                       مومن 6
اغذیه مجید                  سلیمی شنتال 7
پروتئین فاطمه                       امرائی 8
پروتئین محمد                          امرائی 9
میهمانپذیز میلاد                        رئیسی 10
میهمانپذیر مهدی                        نادرنیا 11
اغذیه علی                    براتی مطلق 12
نانوایی علی اصغر        احمدی فرد مقدم 13
ارایشگاه علی                       پالا هنگ 14
رستوران حجت اله             اکبری نقیب 15
رستوران حسین                        عابدی 16
رستوران مصطفی                  نوروزی 17
رستوران اکبر                         مردانه 18
رستوران سیده عارفه          سیدابراهیمی 19
رستوران اکرم                           لرنی 20
رستوران مهدی      میرزا نژاد سلطان اباد 21
رستوران حسین                      کریم پور 22
رستوران هدایت                       بهرامی 23
رستوران امین                         کولیوند 24
رستوران حسین                        موری 25
رستوران علی                           تاراس 26
خدمات بیمارستان عبداله                         محمدیان 27
خدمات بیمارستان علی اصغر                 سلطانی 28
امحائ زباله علی                        محمودی          29
پروتئین حسن            میرزائی خانقاهی 30
نانوایی هاشم             محرابی 31
لبنیات محمدرضا              عزیزی 32
لبنیات ابوالفضل               مهری 33
مواد غذایی علیرضا             ممدوحی 34
خدمات بیمارستان محمدرضا              رشیدی 35
نانوایی حسن             داودی 36
لبنیات نسرین              فیص ابادی 37
مواد غذایی مهلا               مارزی 38

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهل ونه تاریخ امتحان 99/8/12

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی سمیه               شاکرمی 1
نانوایی علی          گوهری مقدم 2
نانوایی حسین           گودرزی 3
نانوایی علیرضا         احساندوست 4
نانوایی حسن           حیدری 5
تهیه  غدا مجید                   جلالیان 6
مواد غذایی زهره        عاشقی حسین اباد 7
مواد غذایی رویا                رحمانی 8
مواد غذایی زهره            محمودی یونس 9
مواد غذایی عبدالحسین     کلانتر نیستانکی 10
مواد غذایی ناصر                دربندی 11
مواد غذایی عباس             طاهری اصل 12
مواد غذایی محمد                  رحمتی 13
مواد غذایی حسن                   دانا مجند 14
اغذیه مهدی          محمد علی خانی 15
اغذیه سعید       محمد علی خانی 16
نانوایی محمد         علی عرب زاده 17
اغدیه مجتبی     گودرزی تلیه جرای 18
پروتئینی غلامرضا              جعفری 19
پروتئینی مرتضی      سیف الهی طرقی 20
پروتئینی غلامرضا    سیف الهی طرقی 21
میوه فروشی محسن         سلیمی هماگرانی 22
اغذیه علی                   صفدری 23
کبابی مجتبی               رضا پور 24
نانوایی محمد                عرب زاده 25
نانوایی حمیدرضا                عرب 26
مواد غذایی ازاده                ناصری 27
مواد غذایی فرشاد        یوسف پور اهنگر 28
میوه فروشی رضا               مولائی          29
خواربار محمد حسن جوان خوش ارمان 30
لبنیات رامتین            احمد پور 31
لبنیات علیرضا                صارع 32
لبنیات ایدین                   تقی زاده 33
لبنیات امید                 صمیعی 34
لبنیات ماهد                     امدادی 35
لبنیات امیرحسین               فارسی 36
لبنیات محمد قاسم                  قمی 37
لبنیات جعفر                     زمانی 38
لبنیات محمد حامد   بنی زاده بهزاد فرخ 39
لبنیات محمدامین             کمیزی 40

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهل وهشت تاریخ امتحان 99/7/29

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی احسان      اقا محمدحسن فخار 1
فروشگاه اتکا محبوبه                  عباسی 2
لبنیات یعقوب                  بیگد لی 3
پروتیینی اسفندیار       صادقی برافتابی 4
پروتیینی مراد                     صادقی 5
روشگاه اتکا ملیحه          سپیانی  سیبکی 6
ارایشگاه مهدی            فرامرزی مجد 7
ارایشگاه علیرضا           عموزاده 8
نانوایی مهدی           جعفر قلی زاده 9
خواربار سید حسن              محمدی 10
نانوایی سعید               ادینه ابی 11
نانوایی محمد رضا              طالبی 12
فروشگاه جانبو سمیرا            یوسفی کیکانلو 13
پروتئین صفرعلی  زنگارکی فراهانی 14
مهد کودک سمیه                     محمدی 15
طباخی باقر                     فراهانی 16
طباخی جواد                 فراهانی 17
نانوایی علیرضا         مقدم اق جری 18
نانوایی مهدی                    علوی 19
کبابی اصغر                 ایوری 20
کبابی علیرضا      مزرعه  کاظمی 21
کبابی حسین      داود ابادی فراهانی 22
کبابی محمد حسین            بقائی 23
نانوایی محمد                ابوترابی 24
سوپرمارکت حسین          مقصودی ورزنه 25
ساندویچ ابراهیم            مولاذی 26
خواریار بهروز          باقری لیجانی 27
عطاری محمد                  صدیقی 28
کبابی یوسف                کماسی          29
کبابی حمید              امیری 30
کبابی رضا           امیری 31
قنادی رسول             جوادی مقدم 32
قنادی علی اکبر            سا یری 33
قنادی مرتضی               حیدری 34
خشکبار لطفعلی                 مقدمی 35
قنادی فرهاد                    کریمی 36
قنادی ناصر              سعیدی فرد 37
قنادی ابوالفضل               هژبری 38
قنادی محسن                  محمدی 39
قنادی عیسی               مهروند 40

یاران سلامت دوره سیصد و چهل وهفت تاریخ امتحان 99/7/21

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی امیرحسین             قاسمی 1
پروتئین مهدی      زنگارکی فراهانی 2
مرغ فروشی نادر                     آقایی 3
جگر سرایی علیرضا            حسین پور 4
تهیه غذا حسین             زند نریمان 5
تهیه غذا محمد رضا             رجب 6
مواد غذایی سید احمد              شریفی 7
سوپر مارکت محمد علی         حکمتی 8
خواربار معصومه                منافی 9
نانوایی علی                   حیدری 10
نانوایی احمد                داودی 11
مواد غذایی حسین                 فروغی 12
نانوایی محمد                  حیدری 13
نانوایی علیرضا              حیدری 14
پروتئین صفرعلی  زنگارکی فراهانی 15
نانوایی موسی                خزاعی 16
کبابی سعید حسنی سفیدابی فراهانی 17
مواد غذایی امیررضا           اسماعیلی 18
ارایشگاه صادق      دانش سکاچائی 19
آبمیوه احمد                   رحیمی 20
آبمیوه سهیل        کسروی قشلاق 21
آبمیوه ابراهیم                قاسمی 22
مواد غذایی محمد         پاشائی مرادلو 23
خشکبار سیدمحسن             قریشی 24
خشکبار سعید              معتشم زاده 25
خشکبار امیر                     قنادی 26
خشکبار حمیدرضا شریفی زاده خامنه 27
خشکبار مهدی               جودی 28
خشکبار محمد             جمشیدیها          29
خشکبار علی        احمدی دستجردی 30
خشکبار وحیدرضا             حاجیها 31
خشکبار امیر              بهمدی مقدم 32
خشکبار محمدحسن            حاجیها 33
خشکبار مهدی                 نوروزی 34
خشکبار اسلام                  افسری 35

 

طراحی سایت