ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست افراد دوره جدید

 

اف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و سه تاریخ امتحان 1400/1/22

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
عطاری پوریا                       زندیه 1
نانوایی علی                       عزیزی 2
نانوایی حسین                     قادنی 3
نانوایی علی                       گله دار 4
نانوایی ناصر                  گله دار 5
مواد غذایی محمد حسین              خندابی 6
قصابی عبداله                    صفری 7
میوه فروشی خالد                      مرادیان 8
میوه فروشی امجد                      کیوان 9
میوه فروشی شهاب                     کیوان 10
لبنیات روح اله                   کاظمی 11
پروتئینی محمد                     کاهوئی 12
قنادی امامعلی        ابراهیمی احمداباد 13
قنادی یوسف                  ازمون 14
قنادی علیرضا       ابراهیمی احمداباد 15
قنادی میثم            ابراهیمی احمداباد 16
قنادی وحید          ابراهیمی احمداباد 17
قنادی علی            محمدی احمدابادی 18
قنادی علیرضا            امامویردی 19
قنادی پدرام     حقیقی خواه شلکبانانی 20
قنادی اصغر                خورشیدی 21
قنادی سینا                عزیزی تنها 22
قنادی محمد                    اسکندری 23
قنادی حسین                  قاسمی 24
قنادی اکبر           قنبری ورنکشی 25
قنادی سید  حسین    موسوی دستجردی 26
کباابی محمد رحیم            خیرخواه 27
پروتدینی حسین                     شاهی 28
مواد غذایی الهه                       اهنگر          29
قنادی زهرا                    نوروزی 30
لبنیات حمید                      کیخواه 31
نانوایی الیاس                  پورباقری 32
تهیه غذا مهدی     مهماندوست کلنگستانی 33

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و دو تاریخ امتحان 99/12/26

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی میثم                     امید نزاد 1
پروتئینی لطیف          فهمی بیله سوار 2
قنادی سیدجمال                   کمالی 3
کافی شاپ فرزاد                      مامدی 4
ناوایی ناصر                    عبدالهی 5
رستوران سید میرزا                  قوامی 6
کبابی محسن                     کثیرلو 7
کبابی یداله                       شیری 8
کبابی ولی اله                     شیری 9
مواد غذایی مائده                    کشتکار 10
مواد غذایی محسن                  فصیحی 11
میوه فروشی اکبر                     حسنی 12
مواد غذایی فرزانه                   کیانی 13
کبابی مرتضی                   راوک 14

دوره سیصد و شصت و یک تاریخ امتحان 99/12/17

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
ارایشگاه ریحانه                     شیرزاد 1
آبمیوه و بستنی علیرضا                    قربانی 2
آبمیوه و بستنی محمود                     حافظی 3
آبمیوه وبستنی محمد                      حاجوی 4
آبمیوه وبستنی سینا                          بابائی 5
مواد غذایی انیتا            محمدراده رضائی 6
پروتئینی حمید رضا                عامری 7
کبابی حسن                      جراحی 8
مواد غذایی احمد                      اسدزاده 9
ابمیوه بستنی محمد                      رحمتی 10
قصابی غلامرضا              ابوفاضلی 11
مواد غذایی زاهرا                      راسخ 12
کبابی جعفر                مهرابی زاده 13
نانوایی کاظم                  ایرانی امند 14
نانوایی محرم                 ایرانی امند 15
نانوایی مرتضی              ایرانی امند 16
پروتئین علیرضا        حجابی زرمهری 17
پروتئین احسان                     عباسی 18
مرغ فروشی محسن  خلجی حصارحسن بیکی 19
موادغذایی محمد حسن                 رجبی 20
پروتدینی محمد                      اشتیاقی 21
اغذیه مجید                         بیاتی 22
اغذیه علی                      رضائی 23
مواد غذایی مجید             جوانمرد قدیری 24
ابمیوه بستنی اکبر                          بدیعی 25
اغذیه عابدین                    مولائی 26
اغذیه حسن                      مولائی 27
مواد غذایی بهزاد               مرادی کالیان 28
خواربار محمد جواد            شریفی تیا          29
اغذیه فرامرز                   مولایی 30
کبابی حسن                    جواهری 31
کبابی محمد                       دهقان 32
ارایشگر الهام            بختیاری دولابی 33
ارایشگر ملیحه        اکبری احمد ابادی 34
نانوایی کاظم                  علیمرادی 35
نانوایی مسعود         غفرانی دیسفانی 36
کبابی مهدی            کیانی نیستانک 37
کبابی سعید            مهرابی زاده راد 38
نانوایی اژدر                      محمدی 39
قنادی مصطفی                 محمدی 40

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت تاریخ امتحان 99/12/2

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
نانوایی مرتضی             آتش افروز 1
موادغذایی رحمت اله                ملکی 2
تهیه غذا صابر                    کماسی 3
تهیه غذا اسما                      کماسی 4
تهیه غذا محمد                     کماسی 5
تهیه غذا مهدی                     کماسی 6
نانوایی اکبر                     محمدی 7
میوه فروشی ابادر                  حبیبی بنه 8
خشکبار علیرضا              اسماعیلی 9
اغذیه منصور                 نی زن 10
نانوایی علی                  دامن دریا 11
ارایشگاه غلامرضا        پورابراهیمی 12
قنادی فریدون                  کرمی 13
نانوایی مهدی                     نیستی 14
نانوایی علی                      نیستی 15
موادغذایی زیبا                     حیدری 16
مواد غذایی فاطمه                   اکبری 17
خشکبار محمدامین         غلامرضائی 18
مواد غذایی محمد           کاطمی تفرشی 19
خواربار میلاد        برادران سرخابی 20
نانوایی محمد         احمدی فرد مقدم 21
ارایشگر محمد       مقینی دورود خانی 22
مرغ وماهی فاطمه            قربانی سالمی 23
خشکبار محمد             اسدی مزینان 24
خشکبار یوسف            کریم فامیلان 25
موادغذایی مهدی                   افشارفر 26
موادغذایی محسن                   غفاری 27
موادغذایی قرزانه                  کائیدی 28
نانوایی حسین                  دوستی          29
نانوایی مهدی           رحمتی قلتوقی 30
نانوایی ناصر    زادعاشوری لیفکوئی 31
موادغذایی عرفان           جعفری طاوی 32
خواربالر مسعود                نوروزی 33
ابمیوه بستنی حسین                   مخملی 34
ابمیوه بستنی مسعود            خانلری مقدم 35
ارایشگاه پری                      پیشکو 36
اغذیه حمید            عثمانی روندی 37
کبابی حامد                      محبی 38
کبابی عابد                      محبی 39

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و نه تاریخ امتحان 99/11/20

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
خشکبار محمد       خدادی پره یوسفیان 1
خشکبار سلیم                     نصیری 2
خشکبار سمیرا                     طالبی 3
مواد غذایی منیرسادات       حسینی پاکدل 4
مواد غذایی حسین               رفیعی انور 5
تهیه غذا ناد علی                  یوسفی 6
تهیه غذا فلامرز                  احمدی 7
تهیه غذا سعید             زارعی روشن 8
تهیه غذا رضا                     کماسی 9
تهیه غذا محمد رضا             اردونی 10
تهیه غذا حسین                   زارعی 11
تهیه غذا فرهاد           عالی پوراردی 12
مواد غذایی محمد                 رمضانی 13
خشکبار امیرحسین           قاسمی یکتا 14
اغذیه قاسم                 عالی زاده 15
پروتدینی وحید                 اسفندیاری 16
پروتدینی محمد تقی         محمدی داینی 17
نانوایی اسماعیل             رمضانی 18
قنادی عبداله      حسن زاده للکامی 19
قنادی ابراهیم                 محمدی 20
مواد غذایی عباس                 معصومی 21
قنادی اسداله             داوری خلج 22
آرایشگر ناهید                     صیادی 23
ارایشگر علیرضا                   متقی 24
پروتئینی علیرضا                  ابشلی 25
مواد غذایی زهرا               شفیعی گنجه 26
اقامتگاه حسین         رستگار عموقنی 27
اقامتگاه بابک                     پازن 28
مواد غذایی میلاد             رضایی سمایی          29
مواد غذایی جواد                  ولی زاده 30
مواد غذایی وحید                     اکبری 31
مواد غذایی محمد جواد              اکبری 32
مواد غذایی صادق             باقری زاده 33
خواربار اکبر                     باقری 34
قنادی شهریار                محمدی 35

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و هشت تاریخ امتحان 99/11/9

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
خواربار محمد                   شرف همدانی 1
خشکبار محمدامین       کامرانی دستجردی 2
تهیه غذا مهدی                       مجاور 3
نانوایی هادی            هوشمند گنبد جق 4
تهیه غذا مهرداد    طاهری محمود ابادی 5
تهیه غذا علی اکبر                سرگزی 6
سوپرمارکت حسین              فاتحی پیکانی 7
ارایشگاه یاسر                        جیبی 8
نبات پزی علی اصغر حاجی حسینی گزستانی 9
قصابی محمد رضا                   الماسی 10
قصابی علی                        الماسی 11
طباخی سید مصطفی            موسوی 12
مواد غذایی میلاد              حسینی سیانکی 13
قنادی حمیدرضا                  جمالی 14
مواد غذایی محمد حسان               اقاشریف 15
مواد غذایی مهدی                     هداوندی 16
ارایشگاه علی                گلستانی خانقاه 17
مواد غذایی زهرا               حجازی زاده 18
مواد غذایی محمد مهدی          پریاری کشه 19
ارایشگاه احمد                        ملکان 20
اغذیه محمد                         عبادی 21
مواد غذایی مهرناز                 ره شناس 22
کافه پوریا                   علیشاهی 23
خشکبار علی               آقا نبی قلهکی 24
عطاری مجتبی                 گوهرخای 25
میوه عیسی         عموئی سراجاری 26
تالار مسلم                        خلجی 27
تالار کاوس         نجفی  مهری پور 28
تالار عبداله              زمانی آقبلاغ          29
تالار محمد                          قوامی 30
مواد غذایی مجتبی                     محمدپور 31
تهیه غذا رسول                     کماسی 32
مواد غذایی فاطمه                     یغمائی 33
لبنیات عبدالرزاق          اکبرزاده قهی 34
کبابی رضا               عواطفی امجد 35
مواد غذایی فاطمه                    کلانتری 36

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و هفت تاریخ امتحان 99/11/1

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
عطاری علیرضا            شهیمی 1
خواربار سید محمد        میرباقری 2
ارایشگاه کیانوش      کوچکی چوکامی 3
مواد غذایی مهرداد                 زمانی 4
قصابی ابوالفضل       واحدی داینی 5
قصابی حمید                    قادری 6
مواد غذایی فاطمه                   یغمائی 7
موادغذایی فرهاد             ولی مرادی 8
تهیه غذا علی                    عباسی 9
ارایشگاه سید مجید           ابراهیم نیا 10
اغذیه علیرضا                  امتی 11
کبابی هادی               بهمنی سیر 12
ساندویچی سید احمد             موسوی 13
مواد غذایی مجتبی                  کریمی 14
ارایشگاه عصمت   محسنی کرهرودی 15
پروتذینی مهدی                     امتی 16
نانوایی علی                   جعفری 17
مواد غذایی محمدتقی               قربانی 18
جیگرکی مجید             رمضانی 19
جیگرکی مجید   حقیقت بین امینی نژاد 20
لبنیات عبدارزاق       اکبرزاده قهی 21
ارایشگاه عاطفه                 سلیمانی 22
قنادی اسماعیل     جدی فطب ابادی 23
تهیه غذا سجاد         درائی شه بابکی 24
تهیه غذا محسن                 تقی پور 25
کبابی رضا             موکلفی امجد 26
اغذیه فرقد                     معمور 27
مواد غذایی فاطمه                کلانتری 28
طباخی یوسف                 جمالی          29
اغذیه فلاح               اقلیمی دژ 30
کبابی محسن         عطااله تبریزی 31
کبابی رضا              سپید دست 32
کبابی بهرام             مقدم مرکیه 33
نانوایی علی اکبر            سلیمانی 34
نانوایی حسین                سلیمانی 35
مواد غذایی فریبا              شاکری نیا 36
ارایشگاه سعید                    مالی 37
ارایشگاه سید حسین     موسوی زاده 38

صناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و شش تاریخ امتحان 99/10/25

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
جگرکی میثم                   حسین پور 1
جگرکی مسعود                 بابوته 2
قنادی حسین                خاکپور 3
قنادی حسن            نعمتیان جلودار 4
چایخانه حامد              لطیفی ممتای 5
قهوه خانه حسن     اسحقی کچو مثقالی 6
قهوه خانه علی                  احمد پور 7
قهوه خانه داود                   زوارئیان 8
کبابی سجاد                   کماسی 9
کلوچه پزی امیر              نظری ژاله 10
کبابی حسن                خود ارام 11
مواد غذایی شقایق                   منتظر 12
خواربار مرتضی                 کاظمی 13
مواد غذایی زهرا                   مسعودی 14
ساندویچی عباس           ازاد علی بابالو 15
مواد غذایی مهتاب               امیر ابادی 16
نانوایی علی                       محبی 17
نانوایی صادق                پرسیاوش 18
مرغ فروشی داود                     صادقی 19
لبنیات عبدالمحمد     هاشمی هندوکش 20
ساندویچی حمید رضا               داودی 21
ساندویچی احمد رضا               داودی 22
عطاری علیرضا             شهیمی 23
قنادی محرم             حسینی بالاده 24
لبنیات سعید            ناصری لیقوان 25
لبنیات رحمان          ناصری لیقوان 26
لبنیات فرهاد                 شهبازیان 27
ارایشگاه مسعود           خوش نیت 28
نانوایی مرتضی      خاوری جاوید          29
لبنیات مصطفی              عسگری 30
لبنیات محمد رضا               بیاتی 31
مواد غذایی حسین                   شیخی 32
نانوای محسن                  محرابی 33
نانوای سید مجتبی        عسکر زاده 34
نانوایی علی             رفیق بجستانی 35
نانوایی مهدی                    حیدری 36
ساندویچی علی           اشرف ملکیان 37
ساندویچی محمد          خلیلی کوزه رش 38
ساندویچی احمد           خلیلی کوزه رش 39
ساندویچی میلاد      خموراده علی بلاغی 40

ی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پنجاه و پنج تاریخ امتحان 99/10/15

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
قصابی وحید                  اصلانی 1
نانوایی حسن                  سعیدی 2
نانوایی محمد                  سعیدی 3
نانوایی رضا                  نجدی 4
تهیه غذا امیرحسین            کماسی 5
مواد غذایی مهدیه              محمد نژاد 6
ابمیوه بستنی سجاد                  شیخی 7
قنادی عزیز              جودی اروچه 8
قنادی حسن              جودی اروچه 9
نانوایی رسول                 حسینی 10
نان و قندپزی محمد                   کرایلی 11
نان و قندپزی حمید رضا               کرایلی 12
مواد غذایی متینا                    ناصری 13
قنادی علیرضا                صابری 14
قنادی مصطفی                یوسفی 15
قنادی غلامرضا       نوری قانلوبلاغ 16
خواربار حمیدرضا            بنی جانی 17
خواربار میثم                    جوادیان 18
خواربار حسن                   مطلوم 19
مواد غذایی محمد حسین           عباسی 20
رستوران محمد رضا           حسینیا 21
رستوران حمید رضا             ویسی 22
رستوران عقاب علی  صافی پیران لو 23
جیگرکی ابوالفضل            حسین پور 24
جیگرکی احمد                  حسین پور 25
جیگرکی میلاد                  حسین پور 26
جیگرکی مصطفی              بابوته 27
مواد غذایی فاطمه                    احمدی 28
اغذیه شبنام                    اسلامی          29
خواربار حمید             مشهدی اکبری 30
خواربار امیر          سمیعی زفر قندی 31
مواد غذایی پرستو                کرم زاده 32
نانوایی رسول                کهن زاده 33
قنادی عباس                  جلالی 34
قنادی قربانعلی               زارعی 35
میوه فروشی ولی الله                 مولایی 36
میوه فروشی مرتضی               مولایی 37
مواد غذایی عادل               رمضانی 38
مواد غذایی منوچهر                رمضانی 39
نانوایی علی اشرف     دوستی باباجان 40

 

طراحی سایت