ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست افراد دوره جدید

 

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هیجده از تاریخ98/9/16 لغایت98/9/21

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
اغذیه غلامعلی          رمضانی 1
نانوا ابراهیم                علیی 2
نانوایی مهدی        هراتی پهلوان 3
نانوایی محمد رضا         محمدی 4
اغذیه پیمان         زارعی همتا 5
میوه حمید               رضائی 6
ارایشگر رضا       اخوان اسمعیلی 7
رستوران مصطفی            رشیدی 8
بوفه مدرسه ناد علی          تقی بیگی 9
نانوایی رحیم                مرادی 10
چلوکبابی جبراییل رستمی کمال آباد 11
چلوکبابی سید محسن    حسینی مجد 12
کبابی حامد       قدیر پورکرگان 13
خدمات بیمارستان نادر       مرادی  پیر فرا 14
آبدارخانه بیمارستان علیرضا              عبدی 15
طباخی حشمت اله           قادری 16
طباخی سامان                مردی 17
آرایشگاه فرزانه                  کرد 18
مواد غذایی فاطم      فراهانی  جوکار 19
نانوایی داود                رمضی 20
خدمات بیمارستان آذر              کیا احمدی 21
خدمات بیمارستان علی اصغر        سلطانی 22
خدمات بیمارستان مرتضی             اسیوند 23
خدمات بیمارستان سید یونس          خلخالی 24
رستوران بیمارستان حسین               عابدی 25
رستوران بیمارستان حسین            کریم پور 26
رستوران بیمارستان مهدی           میرزا نژاد 27
رستوران بیمارستان سبزعلی              جاوید 28
رستوران بیمارستان حسین                 فلاح          29
خواروبار عباس             قنبرزاده 30
اغذیه محسن                اشتیاقی 31
مواد غذایی سعید        شکیبا جمال آباد 32
خشکبار امیر         دهقان محمودی 33
مواد غذایی فاطمه               شهبازی 34

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفده از تاریخ98/9/2 لغایت98/9/7

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
آبمیوه علی                    احمدی 1
نانوا حمید                 نصرلهی 2
چلوکبابی سعیداله    باقری سلطان آباد 3
کبابی یاسین                قاسمی 4
مهد کودک سیده سعیده          طباطبایی 5
قهوه خانه احمد                  کهندانی 6
قصابی یداله       ذبحی نجف آبادی 7
نانوایی ابوالفضل              حسنلو 8
عطاری یوسف                 آشوری 9
عطاری مهدی                حیدرزاده 10
فست فود زینب        شریفی خطیبی 11
اغذیه عباس                 احمدی 12
نانوایی محمدعلی             محمدی 13
میوه فروشی محمد رضا      ابراهیمی 14
مواد غذایی علی                 ستاری 15
مجموعه ورزشی آذردخت                عفاف 16
اغذیه مصطفی      حبیبی مفتخری 17
میوه فروشی علی                  رضایی 18
آرایشگاه ابراهیم            صالحی 19
اغذیه عباس                اشتیاقی 20
مواد غذایی شهریار              رضایی 21
مواد غذایی امیر رضا          ورزیده 22
چلوکبابی یونس       رستمی کمال آباد 23
چلوکبابی محمد      محمد جعفریان 24
چلوکبابی رستم        رستمی کمال آباد 25
سبزی خرد کنی محبوبه               حیدری 26
سوپر مارکت مختار          اظهری سیس 27
خوار وبار علی اصغر       رضایی 28
طباخی بیژن                  حیدری          29
سوپر مارکت محمد رضا    حیات بخش 30
آشپز ایمان                     صادقی 31
سوپر مارکت علی            جباری پتکلو 32
آشپز هادی                   خدادادی 33

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شانزده از تاریخ98/8/22 لغایت98/8/28

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
رستوران عباس             سیاه تااش 1
اغذیه فروشی سید ولی      حسینی رامشه 2
آشپز رضا              رستم نژاد 3
رستوران فرشادنصرالهی نجف آبادی 4
چلوکبابی محمد             شیبانی راد 5
چلوکبابی امیرهدهد             چاشنی 6
سوپرمارکت سید مهدی              نبوی 7
رستوران محمد                     تات 8
رستوران خدیجه      حاتمی صومعه 9
کبابی فرزی             منصوری 10
اغذیه حسن          شرق دوست 11
اغذیه سید اسماعیل       موسوی 12
مواد غذایی حسین                 حبیبی 13
کبابی مرتضی           شیرازی 14
مواد غذایی رقیه             طبا طبایی 15
ارایشگر جواد         ملازاده نفوتی 16
چلوکبابی مجتبی                 لطفی 17
آرایشگاه نفیسه                شیرازی 18
مواد غذایی علیرضا               گلشن 19
عطاری محسن              علی پور 20
کلوچه پزی سید علیرضا        موسوی 21
آرایشگاه معصومه             شریفی 22
سوپرمارکت محمد  رضا        سلیمانی 23
سوپرمارکت ابراهیم  عرب رحمتی پور 24
قهوه خانه مجید              جوکاری 25
خواروبار محمد صادق         معاون 26
مواد غذایی محمد رضا          هدایتی 27
اغذیه نادر        میرزائی زاده 28
مربی مهد کودک فاطمه               درودیان          29
مجموعه ورزشی الهام                    موسوی 30
خواروبار محمد امین          وجدانی 31
مجموعه ورزشی مرضیه                   دادفر 32
مواد غذایی مونا                نوده فراهانی 33
میوه وسبزی محمد          مفتخر حسینی 34
مجموعه ورزشی محمد                  زندی 35
خوار وبار علیرضا              محمدی 36

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پانزده از تاریخ98/8/8 لغایت98/8/14

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
خواربار حبیب اله         بختیاری فر 1
کبابی سید محسن            آرامیان 2
مجموعه ورزشی ملیحه              عبدالرزاق 3
مجموعه ورزشی زهرا          حسین میخ چی 4
لبنیات امید                     احمدی 5
لبنیات مهرداد                  رنجبر 6
نانوایی نوراله                   ایوبی 7
نانوایی امیر                  امان زاده 8
نانوایی خلیل                   قوی دل 9
نانوایی جواد                    کریمی 10
نانوایی رضا                عباسی 11
لوازم ارایشی علیرضا                اکبری 12
لبنیات حسین                  حیدری 13
بیمارستان سجاد                    آگاهی 14
آرایشگاه منا                      مهرابی 15
آرایشگاه صغری             منصوری 16
آرایشگاه مژگان                رمضان 17
اغذیه حمید رضا       باقری ولمی 18
رستوران رضا                    اکبری 19
خواروبار توران         دویسی موکویی 20
لبنیات محمد           حسینی گرامی 21
کبابی کاوه                    دودمان 22
کبابی امید                صلواتی 23
کبابی سعید                  کدخداوند 24
خوار وبار حوا            خواجه کنگری 25
رستوران بیمارستان صابر                    آقائی 26
کبابی خیبر                      پیمان 27
خوار وبار علی                    جعفری 28
ساندویج محمد رضا                آبی          29
مجموعه ورزشی فاطمه             فامیل پلویی 30
سوپرمارکت محمد مهدی             قمی 31
مواد غذایی اصغر                     معظم 32
کبابی عباس              میرزاوند 33
خواروبار حمید           نجاتی  کماچالی 34
مجموعه ورزشی سوسن        وحدانی صید آباد 35

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهارده از تاریخ98/7/24 لغایت98/8/1

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
تهیه غذا یعقوب          فرهاد جعفری 1
آبمیوه مرتضی                احمدی 2
آشپز مجید                   مقیمیان 3
آرایشگاه ثریا                      زینقی 4
شیرینی پزی حسن            عجم نوروزی 5
کبابی مرتضی               شیرازی 6
نانوایی مهدی                  مهزونی 7
فروشگاه زنجیره ایی الهام                    سعیدی 8
دیزی سرا جاوید          جان علی زاده 9
میوه فروشی مسعود              جلیل پور 10
میوه فروشی فرشاد                   ویسی 11
بوفه مدرسه مظاهر          خلیلی ماسک 12
نانوا محمدعل                ایوبی 13
میوه فروشی علیرضا          غلامرضایی 14
نانوایی فرامرز         امیری امند 15
نانوایی الله وردی              شهرتی 16
نانوایی محمد                   احمدی 17
رستوران بیمارستان احمد                     بابایی 18
مواد غذایی زهرا      حسینی احمد فدائی 19
مواد غذایی حسین             نعمت زاده 20
چلوکبابی مهدی                ولد بیگی 21
چلوکبابی محمد  حسین        بگدلی 22
چلوکبابی ابراهیم                  بخشی 23
لبنیات سعید                نراقی پور 24
ابدارخانه رویا                 جودی 25
ابدارخانه حمیده                    نجفی 26
لوازم قنادی زهرا                   حجتی 27
لبنیات حسن                  حیدری 28

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و سیزده از تاریخ98/7/20 لغایت98/7/25

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
آشپز ابوالفضل              سلیمانی 1
رستوران عباس                سیاه تاش 2
رستوران امید          حقی جن قشلاقی 3
ترشیجات سعید               آقایی شرنق 4
رستوران مهدی                      سالم 5
آشپز پیمان                فعله گری 6
آجیل وخشکبار علیرضا              پیرهادی 7
اغذیه فروشی احمد                  امردادی 8
اغذیه فروشی بهنام                 پورشهباز 9
رستوران میلاد                 احمد وند 10
مجموعه ورزشی محسن                    نبیئی 11
فست فود صالح               حامدی فر 12
کبابی حسین                  غلامی 13
آرایشگاه زهره             خوب بخت 14
آشپز مجتبی                    ناظر 15
خوار وبار سید قاسم              موسوی 16
آشپز احسان                 رحمتی 17
آرایشگاه محمد                 تقوی 18
تهیه غذا اکرم                      مقدم 19
اغذیه محمد رضا          حمزه لو 20
فروشگاه زنجره ایی حسین           کریم نژاد 21
اغذیه حسین                میرهادی 22
اغذیه معصومه            میرهادی 23
آرایشگاه سمیه               راحلان 24
قهوه فروشی سامان                 برزویی 25
آرایشگاه ندا                   شیرازی 26
قنادی امیر               عبداله زاده 27

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و دوازده از تاریخ98/7/13 لغایت98/7/18

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
آبمیوه و آبغوره مهدی             امیر آقا علی 1
ترشیجات علی                     اسحقی 2
لبنیات حسین               نراقی پور 3
آبمیوه سیدمحمد امین        مقیمی 4
نانوایی بهروز                 محرمی 5
عطاری مجتبی                 خطیبان 6
قنادی عقیل                ارشک 7
تهیه غذا عبداله                  مقیمیان 8
تهیه غذا ها جر                 کماسی 9
لبنیات هادی      صلواتی  طهرانی 10
نانوایی جانعلی                  داودی 11
مجموعه ورزشی آمنه         دولت خواه چری 12
قصابی کاوه                     امیری 13
تالار مصطفی             حاتم نژاد 14
تالار حسام                     جنتی 15
مواد غذایی شادی                پرهیزکار 16
خواروبار هادی                   آزادی 17
مهد کودک محدثه    فلاح تیسمی پور 18
رستوران اکرم                   مقدم 19
رستوران محمد                    طالبی 20
سوپرمارکت اکبر                    رضایی 21
عطاری مهدی            حاجی قنبری 22
اغذیه معصومه            میرصانع 23
آشپز محمد               حسینی 24
خواربار عبداله               طوسی فر 25
آجیل وخشکبار فریدون               قاسمی 26
آجیل وخشکبار محمد              راست بود 27
آشپز آندره       کشیش  هارطون 28
مرغ فروشی رحمان                آقایی          29
آشپز فرشاد       عباسقلی زاده 30

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و یازده از تاریخ98/7/1 لغایت98/7/7

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
لبنیات امیر                    گلشانی 1
لبنیات کامران                خورسند 2
آبمیوه فرهاد                  احمدی 3
عطاری مرتضی                انیسی 4
نانوایی فتح اله             محرمی 5
سوپرمارکت مهدی                  مولائی 6
مواد غذایی زهرا               جلیلی بال 7
رستوران بیمارستان ملک               حبیب پور 8
میوه فروشی علی اصغر            داراب 9
مواد غذایی ایرج              کاظمی اقدم 10
خواربار مجید               قادرزاده 11
آرایشگر فائزه       اکبری احمد ابادی 12
خواربار شعبانعلی            محمدی 13
لوازم قنادی نجف               سروری 14
چایخانه ناصر              صفاری 15
مواد غذایی نگین                  دقا قله 16
خواروبار علی اصغر             کرمی 17
کبابی حسین          شیر محمد لو 18
کبابی احمد                 کاظمی 19
کبابی اسداله           جعفرزاده 20
کبابی حسن                   عوت 21
کبابی احمد                  جعفری 22
کبابی سید امین       موسوی تبار 23
کبابی مبین              وحدانی فر 24
کبابی سید محمد       موسوی تبار 25
کبابی حجت              سهرابی 26
کبابی پوریا                 سلیمانی 27
قصابی مهدی       سیف الهی اصل 28
قهوه خانه مهدی                 راستگو          29
بستنی وآبمیوه مهرداد                 کشفی 30
مجموعه ورزشی بهاره              فوقانی بایکی 31
مجموعه ورزشی حنانه سادات    ذاکری جزه 32
مواد غذایی سعید           شیرزاده وحیدی 33
مربی مهد کودک افسانه                      بناکار 34

اسامی آموزش گیرندگان در آموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و ده ازتاریخ25/6/98 لغایت 31/6/98

نوع صنف

 

نام                    نام خانوادگی ردیف
نانوا مهدی             شاهمیرزایی 1
سوپر مارکت علی اکبر             خاندانی 2
برنج فروشی غلامرضا         حسین زاده 3
سوپرمارکت محمد         میرزا ابراهیمی 4
نانوایی رحمان             جودی امند 5
خواروبار سید احمد             موسوی 6
نانوایی علی                 معصومی 7
نانوایی هادی                   برهانی 8
مواد غذایی تورج          فروزش پی 9
مواد غذایی محمد امین             علیزاده 10
کبابی سینا                  آزاد بخت 11
کبابی محمود              هاشمی 12
سوپرمارکت بی بی خانم          شاهرخی 13
سوپرمارکت اسلام                    بابایی 14
سوپر مارکت هادی                   احسانی 15
سوپر مارکت مریم                 میرزایی 16
کبابی سید حسام              موسوی 17
کبابی حسین              سلطانی 18
کبابی علی              محمد علیپور 19
مهد کودک فرزانه                 کریمی 20
مهد کودک مطهره              نامدار فرد 21
خوار وبار سید محسن               پیمان 22
مرغ وگوشت نوروز                میرزایی 23
نانوا اصغر               عاقل امند 24
کبابی مرتضی             مرتضوی 25
کبابی محمدحسین             کثیری 26
کبابی حیدر                     نجفی 27
کبابی علی   محمدحسین وند شرفی 28
کبابی سید علی اکبر  فرشید محمدی 29
کبابی نادر                   شادمانی 30
کبابی وحید  حاج علی اکبر نعلبند 31
کبابی محمد حسین     حاج علی اکبر 32
نانوا رضا                      ایوبی 33

اسامی آموزش گیرندگان در آموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و نه ازتاریخ23/6/98 لغایت 28/6/98

نوع صنف

 

نام                    نام خانوادگی ردیف
رستوران یاشار               حاجی بابا 1
آشپز آرمین             سرپاسی 2
تهیه غذا اسماعیل                کماسی 3
تهیه غذا جواد                    کماسی 4
قهوه خانه محمد                  پرورده 5
چلوکبابی مسعود              ذوالفقاری 6
چلوکبابی مسلم                شهریاری 7
قهوه خانه ناصر                  کلاشی 8
قهوه خانه محمد            اموئی میلان 9
قهوه خانه داریوش      توانا پشت مخی 10
قهوه خانه مازیار               علی نژاد 11
ساندویج محمدرضا         قلی بیکیان 12
آجیل وخشکبار داود                  فضلی 13
قصابی علی                       نیلی 14
مجموعه ورزشی قدرت                رمضانی 15
خواروبار یوسف                    نقدی 16
ساندویج شهریار                جعفری 17
ساندویج شاهرخ             جعفری 18
آرایشگاه ابراهیم             پورکاوسی 19
کبابی مصطفی            چراغ پور 20
کبابی رضا              کامیاب پناه 21
ساندویج غلامعلی             رمضانی 22
آرایشگاه ایمان                   مسلمی 23
قهوه خانه محمد                عبدلی 24
قنادی احمد       سحرخیزکوشالی 25
اغذیه فروشی حسن             رستم نژاد 26
اغذیه فروشی علی                 حیدری 27
مجموعه ورزشی محمد                      نبیی 28
مجموعه ورزشی سید ابراهیم   طباطبایی نژاد 29
مهد کودک حمیده                 اسلامی 30
آبمیوه ویستنی مهرداد                کشفی 31
مربی مهد هانیه      جعفری موگویی 32

 

اسامی آموزش گیرندگان در آموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هشت ازتاریخ9/6/98 لغایت 14/6/98

نوع صنف

 

نام                    نام خانوادگی ردیف
آبمیوه محمدعلی حسین ابیانه نظری 1
قهوه خانه مهدی       پورعبدالله دیزجی 2
میوه فروشی حامد              خسرو آبادی 3
چایخانه حامد             محمد مرادی 4
سوپرمارکت جعفر          نبی زاده زکریا 5
آرایشگاه عبدالرضا            بصیری 6
بوفه مدرسه سحر                  غلامی 7
لبنیات یعقوب                بیگدلی 8
لبنیات امیر              احسان پور 9
قهوه خانه فرامرز             عظیم اف 10
بوفه استخر مهری             صالح آبادی 11
خوار وبار محمد                   یعقوبی 12
نانوایی اسماعیل            ضیاء امند 13
آشپزخانه بیمارستان عباس              سقرجوقی 14
آشپزخانه بیمارستان نایت                 سجادی 15
آشپزخانه بیمارستان حمیده     پرهیزکار عیسی لو 16
آشپزخانه بیمارستان فاطمه                  کارگر 17
آشپزخانه بیمارستان سید عباس            آبنیکی 18
سوپر مارکت مصطفی              منتهایی 19
لوازم قنادی محمد             حسنیان 20
قهوه مجید               کارور 21
آجیل وخشکبار احمد رضا             غیبی 22
جگرکی سعید        کاظمی مازی 23
عطاری محمد                  صدیقی 24
آرایشگاه محمد مهدی   انصاری خواه ماسوله 25
مرغ فروشی مهدی        آرانی حصاری 26
سوپرمارکت محمد                    توکلی 27
کبابی سید قاسم              آرامیان 28
کبابی امیرحسین          جمالی 29
مربی مهد کودک فریبا                  کلهری 30
مواد غذایی فرزاد           نصیری کران 31
قنادی حسن           شایسته مجد 32
تهیه غذا حسن                 حدادی 33
آجیل وخشکبار محسن        حستلویی ممقانی 34
ساندویج هادی                 رمضانی 35

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفت از تاریخ98/6/9 لغایت98/6/14

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
آبمیوه محمدعلی حسین ابیانه نظری 1
قهوه خانه مهدی       پورعبدالله دیزجی 2
میوه فروشی حامد              خسرو آبادی 3
چایخانه حامد             محمد مرادی 4
سوپرمارکت جعفر          نبی زاده زکریا 5
آرایشگاه عبدالرضا            بصیری 6
بوفه مدرسه سحر                  غلامی 7
لبنیات یعقوب                بیگدلی 8
لبنیات امیر              احسان پور 9
قهوه خانه فرامرز             عظیم اف 10
بوفه استخر مهری             صالح آبادی 11
خوار وبار محمد                   یعقوبی 12
نانوایی اسماعیل            ضیاء امند 13
آشپزخانه بیمارستان عباس              سقرجوقی 14
آشپزخانه بیمارستان نایت                 سجادی 15
آشپزخانه بیمارستان حمیده     پرهیزکار عیسی لو 16
آشپزخانه بیمارستان فاطمه                  کارگر 17
آشپزخانه بیمارستان سید عباس            آبنیکی 18
سوپر مارکت مصطفی              منتهایی 19
لوازم قنادی محمد             حسنیان 20
قهوه مجید               کارور 21
آجیل وخشکبار احمد رضا             غیبی 22
جگرکی سعید        کاظمی مازی 23
عطاری محمد                  صدیقی 24
آرایشگاه محمد مهدی   انصاری خواه ماسوله 25
مرغ فروشی مهدی        آرانی حصاری 26
سوپرمارکت محمد                    توکلی 27
کبابی سید قاسم              آرامیان 28
کبابی امیرحسین          جمالی          29
مربی مهد کودک فریبا                  کلهری 30
مواد غذایی فرزاد           نصیری کران 31
قنادی حسن           شایسته مجد 32
تهیه غذا حسن                 حدادی 33
آجیل وخشکبار محسن        حستلویی ممقانی 34
ساندویج هادی                 رمضانی 35

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفت از تاریخ98/5/26 لغایت98/6/2

صنف نام         نام خانوادگی ردیف
کبابی رمضانعلی               نجفی 1
خوار وبار مصطفی  شاهی قاسم قشلاقی 2
رستوران بیمارستان علی محمد              اله یار 3
مرغ فروشی حمید                  امانخانی 4
کلوچه پزی فرشاد               رستم زاده 5
کلوچه پزی رامین               رستم زاده 6
قهوه خانه حمید رضا         سعید خانلو 7
کبابی محمد مهدی      تهرانی مقدم 8
کبابی حسین             اسلامی یار 9
کبابی سعید              محمدیان فر 10
تهیه غذا قربان        صحت نوروزی 11
قهوه خانه جعفر            حجازی زاده 12
آبمیوه وبستنی مصطفی           توکلی کشه 13
آرایشگاه سعید                    جمالی 14
مواد غذایی فاطمه         جهانی وقار 15
خشکبار محمدرضا          اردوخانی 16
خواربار امیر              ابراهیم پور 17
سوپرمارکت علی            عابدی زیناب 18
نانوایی علی                ابرهیمی 19
نانوایی مصطفی         محمدی 20
چلوکبابی سید ابراهیم        ذوالفقاری 21
مرغ وماهی سید حسین حسینی احمد آبادی 22
سوپرمارکت امیر                 اشرفیان 23
میوه سید سعید           محمودی 24
سوپرمارکت محمد رضا        بوالحسنی 25
مواد غذایی محمد حسین      مجاور 26
خوار وبار اسماعیل                اسدی 27
سبزی خرد کنی رضاجعفر            دولابی 28
خواربار اسماعیل             صادقی          29
رستوران بیمارستان سعید              آینه وند 30
حلیم وعدسی یوسف                آریان مهر 31
قهوه خانه میثم                  طاهری 32
مهد کودک مریم سادات           مفید نژاد 33

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شش از تاریخ98/5/16 لغایت98/5/23

صنف نام         نام خانوادگی ردیف
خوار وبار محمود    شاهی قاسم قشلاقی 1
آدارخانه بیمارستان علی اکبر           پور اقبالی 2
آدارخانه بیمارستان صدیقه        حسن پور اشکا 3
خدمات بیمارستان محمد       حامدی مستان آباد 4
رستوران بیمارستان حسن        جاویدان نوجه ده 5
رستوران بیمارستان حسین                     پیری 6
مرغ فروشی احمد رضا             حیدری 7
مواد غذایی غلامرضا            محمودی 8
قصابی مسعود                   لطفی 9
شکلات و آبنبات بابک                    زمانی 10
آجیل علی اشرف         آزموده 11
آجیل غلامرضا       لطفی امین لو 12
آرایشگاه عاطفه              حق پرست 13
خواربار حسین                   یزدانی 14
ساندویج منصور کریمی کنگرلویی 15
قنادی احد                   فرحناک 16
خشکبار مهران          اختر دانش 17
قهوه خانه مهدی                    فراکن 18
رستوران بیمارستان حمید          گروسی فرجام 19
رستوران بیمارستان قاسم                خلیل زاده 20
مهانپذیر حسین            احسانی شال 21
آجیل وخشکبار رسول                  احمدی 22
نانوایی اکبر          درگاهی امند 23
نانوایی رسول              بلوکی امند 24
قهوه خانه مجید      کاروان  بروجردی 25
قهوه خانه بهمن              سیف جمالی 26
اغذیه نادر                   احکامی 27
کبابی محمود      اسلامی خواه 28
کبابی محمد جواد    ذذ   تهرانی مقدم          29
کبابی علیرضا                 سلیمی 30
نبات ریزی محمد        عسکری طرقی 31
تهیه غذا مرتضی              عرب 32

 

طراحی سایت