ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست افراد دوره جدید

 

یاران سلامت دوره سیصد و چهل وهفت تاریخ امتحان 99/7/21

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی امیرحسین             قاسمی 1
پروتئین مهدی      زنگارکی فراهانی 2
مرغ فروشی نادر                     آقایی 3
جگر سرایی علیرضا            حسین پور 4
تهیه غذا حسین             زند نریمان 5
تهیه غذا محمد رضا             رجب 6
مواد غذایی سید احمد              شریفی 7
سوپر مارکت محمد علی         حکمتی 8
خواربار معصومه                منافی 9
نانوایی علی                   حیدری 10
نانوایی احمد                داودی 11
مواد غذایی حسین                 فروغی 12
نانوایی محمد                  حیدری 13
نانوایی علیرضا              حیدری 14
پروتئین صفرعلی  زنگارکی فراهانی 15
نانوایی موسی                خزاعی 16
کبابی سعید حسنی سفیدابی فراهانی 17
مواد غذایی امیررضا           اسماعیلی 18
ارایشگاه صادق      دانش سکاچائی 19
آبمیوه احمد                   رحیمی 20
آبمیوه سهیل        کسروی قشلاق 21
آبمیوه ابراهیم                قاسمی 22
مواد غذایی محمد         پاشائی مرادلو 23
خشکبار سیدمحسن             قریشی 24
خشکبار سعید              معتشم زاده 25
خشکبار امیر                     قنادی 26
خشکبار حمیدرضا شریفی زاده خامنه 27
خشکبار مهدی               جودی 28
خشکبار محمد             جمشیدیها          29
خشکبار علی        احمدی دستجردی 30
خشکبار وحیدرضا             حاجیها 31
خشکبار امیر              بهمدی مقدم 32
خشکبار محمدحسن            حاجیها 33
خشکبار مهدی                 نوروزی 34
خشکبار اسلام                  افسری 35

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهل وشش تاریخ امتحان 99/7/5

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
لبنیات محمد هادی       موسی خان 1
نانوایی حسن               حسن زاده 2
نانوایی حجت                 باد پروا 3
خواربار فروش یداله             قنبری مصیر 4
خواربار فروشی محمد رضا       پور عباسی 5
خواربار فروشی رضا               دار سرایی 6
اغذیه اللهقلی       مولایی مجنده 7
رستوران محمد        سربندی فراهانی 8
رستوران سید اسماعیل       میر صانع 9
سوپرمارکت حسین               بادامی 10
نانوایی عبداله                   عربی 11
نانوایی راضیه                   پرکار 12
قهوه خانه علی              پوررمضانی 13
قهوه خانه حسام            پوررمضانی 14
کبابی کمال           اسفندیاری پور 15
کبابی غلامرضا         تحقیقی سقا 16
لبنیاتی حسین         دشتی خویدکی 17
آشپز شعبانعلی           کردی 18
قصابی جواد                 بابا علی 19
قصابی آرش          حسن زاده کرد 20
آرایشگاه مرضیه                جلالی 21
قناد محمد یوسف          محمدی 22
قناد علی                   احمدی 23
تهیه غذا حیدر         قلی زاده نیازی 24
خواربار سعید                  مددی 25
تهیه غذا مازیار              رمضانی 26
آرایشگر سید محمد پور حمزه همدانی 27
مواد غذایی وحید            پور عظیمی 28
نانوایی محمد         حنیفه          29
نانوایی پرویز  پرچکانی چوزکی 30

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهل وپنج تاریخ امتحان 99/6/25

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
نانوا علی                    اژدری 1
نانوا مهدی                   امینی 2
نانوا محمد                دادگر 3
فروشگاه مواد غذایی غزاله                 کرمی 4
لبنیاتی علیرضا               صبری 5
فروشگاه زنجیره ای محمذ رضا           حیرانی 6
آرایشگر مهری                  بازدار 7
اغذیه رحیم                   جعفری 8
شوینده و بهداشتی مهدی                شیرخانلو 9
نانوایی محمد                   خاتمی 10
نانوایی طیب                    خاتمی 11
مواد غذایی موسی                 شرلفتی 12
مواد غذایی مهناز                 پیرهادی 13
نانوا عبداله                   عرب 14
اغذیه رحیم       علی محمدی اصل 15
لبنیات حسن                 میرزایی 16
قناد سعادت                  کفایتی 17
قناد کیوان              طاهری 18
قناد عین اله                 نوری 19
قناد تقی                شهسواری 20
قناد صحبتعلی           کسروی 21
قناد بهروز                  بیگی 22
قناد جواد                 مختاری 23
قناد مهدی               مخدومی 24
قناد علی                 امین نژاد 25
قناد مرتضی                لطیفی 26
نانوا میثم                حسن زاده 27
نانوا حمید               خوشبخت 28
نانوایی ابراهیم              عربی          29
نانوایی مهدی                سنتی 30

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهل وچهارتاریخ امتحان 99/6/19

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی فاطمه بیگم      جعفری 1
مواد غذایی سید هادی        حسینی 2
مواد غذایی وحید                فاظل 3
مواد غذایی جواد              مددی نوراله 4
مواد غذایی امید               البرزی 5
مواد غذایی مریم              فتحی 6
مواد غذایی مهدی     بداخشی احمد آبادی 7
مواد غذایی جمیله                  امانی 8
مواد غذایی سعید         حاجی زاده 9
مواد غذایی فیاض             صفی لو 10
مواد غذایی حمید رضا        قاسمی 11
مواد غذایی مرجان            سیفی 12
مواد غذایی نسترن          پناهنده قاسم 13
مواد غذایی سپیده           عبدالقدیری 14
مواد غذایی محمد      حمید فو پرست 15
مواد غذایی حمید رضا         قربانیان 16
کباب پز قهرمان                 قاسمی 17
تخته کار منصور               رحیمی 18
کارفرما ابراهیم                 گنجی 19
مدیریت رستوران حسن                  دانایی 20
آشپز عادل                  مرادی 21
سالن کار محمد                گنجی 22
سالن کار حسین                 گنجی 23
سالن کار علی                 گنجی 24
مواد غذایی محبوبه               یزدانی 25
اغذیه احمد حسین      پور زیارتی 26
نانوا علی                حبیب الهی 27
نانوا اسماعیل           حسنلو 28
نانوا ابوطالب            توسلی          29
نانوا اصغر              فراهانی 30

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهل وسه تاریخ امتحان 99/6/11

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
لبنیات مرتضی                  فرهاد 1
نوشیدنی عمده جعفر                  عزیزی 2
آرایشگاه مصطفی                 کلاته 3
گرمابه مجید                  صادقی 4
رستوران بیمارستان ولی                  پدیدار 5
آرایشگاه رضا                 رمضانی 6
لبنیات قاسم                    دشتی 7
میوه وسبزی جواد            سعادت منش 8
قهوه خانه عباس                رحمتی 9
خواربار اصغر                 یزدیان 10
قنادی محمد رضا       آذر حزین 11
سوپرمارکت محمدرضا         اسکندری 12
خدمات بیمارستان ساسان              هاشمی 13
خدمات بیمارستان افشین                  عبدی 14
خدمات بیمارستان عباس          سقای خادم 15
آبدارخانه بیمارستان مصطفی              کارگر 16
کبابی حیدر              صفر زاده 17
کبابی بهرام        بهرامی نژاد 18
کبابی علیرضا          کشاورزی 19
کبابی حسین               صفرزاده 20
شکلات و آبنبات بابک                  زمانی 21
نانوایی هادی             حسن آبادی 22
نانوایی حسن              قلی زاده 23
سوپرمارکت حسن                  بغیری 24
نانوایی اصغر                  افضلی 25
فروشگاه زنجیره ایی ستاره                 شیرزاد 26
سوپرماکت فاطمه                پریاری 27
خشکبار حسین                 محمدی 28
مواد غذایی معصومه            عصاری          29

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهل ودوتاریخ امتحان 99/6/5

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی علی                ملک زاده 1
مواد غذایی نادر                  قلی پور 2
مواد غذایی رضا                 عزیزی 3
مواد غذایی رضا                  خیامی 4
مواد غذایی مهدی                  عبدی 5
مواد غذایی ناصر                نظریان 6
مواد غذایی رسول             یداله اصل 7
مواد غذایی احمد                نوروزی 8
مواد غذایی سید محمد       میر کاظمی 9
مواد غذایی مرتضی             غفاری 10
مواد غذایی امیر حسین       فخاری 11
مواد غذایی هانیه                   عبدی 12
مواد غذایی سیده زهرا           موسوی 13
مواد غذایی امید          رنجبران کرمانی 14
مواد غذایی کاهه                       سمیه 15
مواد غذایی عباسعلی              کولیوند 16
مواد غذایی ولی اله               البرزی 17

 

سامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهل و یک تاریخ امتحان 99/5/29

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
لبنیات محمد حسین     شهریاری 1
ساندویج محمود              حسینی 2
فست فود سید علی اکبر   میر امینی 3
لبنیات محمد علی            جوکار 4
نانوا حسین                 عربی 5
اغذیه فضل اله   همتی شهریور 6
رستوران مریم         زاده احمد سبزی 7
نانوایی رضا           محمد بیگی 8
فروشگاه زنجیره ایی ابوالفضل          شعبانی 9
نانوایی محمد رضا        عشق آبادی 10
نانوایی داود              شیر محمدی 11
مواد غذایی محمد رضا         قندهاری 12
میوه حسن                 کریمی 13
ارایشگاه حسن               شعبانی 14
سوپرمارکت هادی                   نوراله 15
مرغ فروشی قربانعلی         علی سیرانی 16
اغذیه سردار              حیدری 17
اغذیه تیمور               حیدری 18
مواد غذایی علی           محمود پور 19
خواروبار سید جلال              هاشمی 20
نانوایی جواد         پیرانی خانیکی 21
میوه حمید                  کریمی 22
نانوایی علی                غظنفری 23
خواربار محمود            آقا کثیری 24
سوپرمارکت جلال               یعقوبی 25
نانوا مسعود               رحیمی 26
سوپرمارکت کمیل                   خرسند 27
مرغ وماهی حسن              میرزایی 28
نوشیدنی عمده رضا          فرخیان فرد          29
مواد غذایی اسفندیار شرفلو یاستی کند 30

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهل تاریخ امتحان 99/5/22

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی اسلام                 بهروز 1
مواد غذایی سید عبداترضا       هاشمی 2
مواد غذایی سعید               احسانی 3
مواد غذایی سمیرا              مجیدی 4
مواد غذایی علی            سنگ سفیدی 5
مواد غذایی فاطمه       دهقان  عفیفی 6
مواد غذایی علی رضا            یاری 7
مواد غذایی شهرام               قسمتی 8
مواد غذایی فریبا                 ردادی 9
مواد غذایی فاطمه           خدادادی 10
مواد غذایی سیده مریم  پردل میر قلعه 11
مواد غذایی ابوالفضل    طباطبایی نیا 12
مواد غذایی حسین                اشرفی 13
مواد غذایی جواد                  کرابی 14
مواد غذایی سمیرا                 جهانی 15
مواد غذایی محبوبه             عباسی 16
مواد غذایی محمد        حسین پور 17
مواد غذایی بهزاد                 میزایی 18
مواد غذایی پیمان     پروای جلده باخانی 19
مواد غذایی مرجان      خانمحمدزاده 20
مواد غذایی پویا                   بابایی 21
مواد غذایی علی                   عبدی 22
مواد غذایی یوسف                صمدی 23
مواد غذایی زهرا                 اباذری 24
مواد غذایی یگانه              یاریان 25
مواد غذایی مهدی          علی عسگری 26
مواد غذایی غلامرضا          جدید وند 27
مواد غذایی علی  اکبر     یزدان نژاد 28
مواد غذایی تقی              اسکندری          29
مواد غذایی نریمان              رثراد 30
مواد غذایی علی اصغر        یزدان نژاد 31
مواد غذایی مجید               حسین پور 32
تالار پذیرایی مریم            زاده احمد 33

 

طراحی سایت