ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست افراد دوره جدید

 

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و سی و شش تاریخ امتحان 99/5/7

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
تالار پذیرائی محمدعلی                     کریمی 1
تالارپذیرائی حمید                         احمدی 2
تالار پذیرائی مسلم                        کریمی 3
تالارپذیرائی هادی             سلطانی مطلع 4
تالار پذیرائی آرش             سلطانی مطلع 5
تالارپذیرائی ناصر            سلطانی پرست 6
تالار پذیرائی آرمان                 صفری نژاد 7
تالارپذیرائی یوسف          سالک مختاری 8
تالار پذیرائی امیر           سالک مختاری 9
تالارپذیرائی مصطفی                  آقازاده 10
تالار پذیرائی محمد                   صفرزاده 11
تالارپذیرائی رضا                          بابائی 12
تالار پذیرائی صادق                    عیسوند 13
تالارپذیرائی مجید                حاجی زاده 14
تالار پذیرائی محمد                         نصاری 15
تالارپذیرائی مهدی                       قنبری 16
تالار پذیرائی حمید                 میردریکوند 17
تالارپذیرائی امیر                   میردریکوند 18
تالار پذیرائی حسین                    دیناروند 19
تالارپذیرائی محمد                         بارانی 20
تالار پذیرائی میلاد                     شاهرخی 21
تالارپذیرائی یوسف                        عزیزی 22
تالار پذیرائی محمدرضا             قره چاهی 23

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و سی و پنج تاریخ امتحان 99/5/2

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
بنکداری مواد غذایی حسن                   لامعی 1
بنکداری مواد غذایی علی                   لامعی 2
مواد غذایی یاسر                    حسنی 3
خواروبار حسین              نوروزی 4
خشکبار امیر               اختر دانش 5
خشکبار مهران             اختردانش 6
قصابی مسعود                افشار 7
آرایشگاه فایزه          حسینی جعفری 8
سوپرمارکت هادی          برزگر محمدی 9
آرایشگاه میثم           بهمن یار 10
لبنیات محمد   جواد           دشتی 11
سوپر مارکت حسن             خوب بخت 12
سوپر مارکت سید هادی               القانی 13
آبمیوه وبستنی هادی                  فلاح 14
خواروبار سید محمد مهدی        بیننده 15
آرایشگاه فاطمه         قاسمی سرشت 16
سوپر مارکت امیر حسین     سپهری تبار 17
خشکبار جواد             ابراهیمی 18
آرایشگاه زهرا                ساعی 19
آرایشگاه زهرا                   اکبری 20
آرایشگاه احمد              جلیل نژادی 21
قنادی مهدی                 کاظم لو 22
کبابی حسن                    امینی 23
خواروبار محسن      شمسایی زفرقندی 24
جگرکی داود                    آقایی 25
سوپرمارکت کمال      حاجی کاظمی 26
مواد غذایی الهام                جلالیان 27
مواد غذایی مجید               جوزی 28
نانوایی محمد مهدی     شهریاری          29
مواد غذایی محمد                   بابایی 30

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و سی و چهار تاریخ امتحان 99/4/30

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
نانوایی محامد          بادامکی 1
ساندویج یاسر          محمدی پویا 2
فست فود قاسم               عاتی زاده 3
آرایشگاه مرضیه              جلالی 4
نانوایی ناصر                 کلانتر 5
اغذیه رشید           جام کوهری 6
نانوایی علی                   رحمتی 7
فروشگاه زنجیره ایی فاطمه                 باقری 8
نانوایی جمال     کلانتر نیستانکی 9
نانوا حسن                  حسنلو 10
نانوایی داود                 پرچکانی 11
نانوایی حسین رضا        پرچیانیان 12
فروشگاه زنجیره ایی علی                   حسنی 13
فروشگاه زنجیره ایی عرفان               شمسی 14
رستوران امین              عرب برزو

 

15
فروشگاه زنجیره ایی محمد   مهدی         جهشی 16
نانوا سید رضا   نیکچه فراهانی 17
نانوا میثم                رضایی 18
نانوایی علیرضا            آقایی زاده 19
نانوایی محمود           سلیمانی 20
اغذیه محمد                رنجبر 21
اغذیه بهنام        عبدالهی طرقی 22
اغذیه مینا                  حیدری 23
اغذیه احمد              پارسا نیک 24
اغذیه محمد    جعفر       باقرنژاد 25
نانوایی مهدی               صباغیان 26
نانوا محمد                 حق گو 27
فست فود حسن         عبدالهی طرقی 28
نانوایی حوریه                محمدی          29
نانوا احسان                 یرکن 30
مواد غذایی علی              رحمتی پور 31
سبزی فروشی مجید      حسین پور کاشانی 32
فست فود محسن                    پلاژ 33
اغذیه مهدی                  قاسمی 34
مواد غذایی وحید                عاقلی فر 35

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و سی و سه تاریخ امتحان 99/4/25

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
عطاری آذر                     زند 1
رستوران محبوبه              صفری 2
فروشگاه زنجیره ایی الهام                 شجاعی 3
خوار وبار علیرضا              گلمرادی 4
میوه محمد                  محمدی 5
فروشگاه زنجیره ایی میلاد                 نصیری 6
رستوران محسن             شاه علی 7
رستوران رضا               شاه علی 8
نانوایی محمد                 داودی 9
نانوایی جعفر                 محمدی 10
نانوایی مهدی                کرمی 11
نانوایی سعید                    کرمی 12
قنادی جعفر       کاظم قصابی 13
بنکداری مواد غذایی ابراهیم                 لامعی 14
لبنیات امیررضا         خدادوست 15
مرغ وگوشت شهرام               احمدی 16
مرغ وگوشت سعید                 طهماسبی 17
نانوایی محمد             نجمدی 18
نانوایی روح اله             نجمدی 19
نانوایی امین                    نجمدی 20
نانوایی مصطفی                طالبی 21
لبنیات حسن                   دشتی 22
فروشگاه زنجیره ایی یاسین          عداتت پور 23
فروشگاه کوروش حسن                اکجوان 24
خواروبار میرهاشم            موسوی 25
خواروبار سید جلال           موسوی 26
نانوایی سید نصرت اله میرصانع 27
میوه علی رضا             پویان 28
تهیه غذا اشکان                صادقی          29
تهیه غذا سعید               صادقی 30
آش فروشی بهنام                عزت پور 31
سوپرمارکت روح اله              ستاری 32
سوپرمارکت علی                   محمدی 33
سوپرمارکت علی                   نوری 34
سبزی خردکی مجید     حسین چور کاشا نی 35
مواد غذایی ابوالفضل      محمودی نیا 36
مواد غذایی علی                  اقبال 37

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و سی و دو تاریخ امتحان 99/4/23

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مرغ فروشی محمد        سلیمانی زرد آلو 1
مرغ فروشی امین                    عبدی 2
مرغ فروشی مجتبی                حیدری 3
مرغ فروشی محسن              حیدری 4
نانوایی محمد رضا         کریمی 5
نانوایی علی اصغر          رحمانی 6
مواد غذایی مجتبی               نیکوفر 7
مواد غذایی مصطفی              خوبرو 8
چلوکبابی مصطفی             کاظمی 9
نبات وآبنبات مهدی                فرهادیان 10
نبات وآبنبات محمد           حاجی حسینی 11
نانوا محمد               محمودی 12
فروشگاه زنجیره ایی مینا                  رثوفی 13
اغذیه علی               نیکبخت 14
قنادی یوسف              علی زاده 15
قنادی ابوطالب          طالبی 16
نانوا حسن                حسنلو 17
نانوا مصطفی             کاظمی 18
کبابی نادر          حسینی نژاد 19
کبابی محمد امین       حسینی نژاد 20
کبابی حسن              عبدالهی 21
نانوایی قربان           راننده امند 22
نانوایی رضا         راننده امند 23
آش وحلیم وکبابی داور                   کریمی 24
میوه وسبزی محمد امین           مولایی 25
رستوران مجتبی            بوجاران 26
رستوران رضا            ملکی حسن 27
آبدارچی عباس               پوربکر 28
سوپرمارکت امید               مقامی شاد          29
فروشگاه زنجیره ایی مجتبی        گنج نمای واقع 30
مواد غذایی ابوالفضل             ایزد 31
نان فانتزی غلامحسین       ذوالفقاری 32
نان فانتزی حامد             ذوالفقاری 33
مواد غذایی سیدمهدی           طهوری 34
مواد غذایی محسن        ضمانت پناه 35

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و سی و یک تاریخ امتحان 99/4/21

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
نانوا سید مصطفی          نبوی 1
آبمیوه رمضان                عابدی 2
تهیه غذا احسان                 قلی پور 3
تهیه غذا سعید                  رستمی 4
تهیه غذا شاهین             عمرانی 5
تهیه غذا عبدالرضا               گنجی 6
فروشگاه زنجیره ایی علیرضا             محمودی 7
قصابی پویا                   عباسی 8
فروشگاه زنجیره ایی فهیمه                بهشتیان 9
مواد غذایی محمود                 کاظمی 10
آرایشگاه فاطمه               بند کوثری 11
فروشگاه زنجیره ایی فرزاد           ورقایی 12
سوپر مارکت سارا            جعفری 13
سوپر مارکت داوود            اکبری 14
نانوایی ناصر        خسروی نوقاب 15
مواد غذایی فرشاد                     جبا 16
فروشگاه زنجیره ایی سعید                   بیات 17
فروشگاه زنجیره ایی فاطمه              قلی زاده 18
مرغ فروشی بهادر                    کوهی 19
مرغ فروشی ایرج          عادل مرنی 20
بستنی و آبمیوه احمد                منتهایی 21
نانوایی هادی                کاظمی 22
مرغ فروشی میثم                 حیدری 23
مرغ فروشی علیرضا         رجبعلی 24
نانوایی محمد حسین        محمدیان 25
خواربار علی              علی اکبری 26
نانوایی محمد                  نکویی 27
نانوایی اکبر                    مهدیلو 28
نانوایی علی                     مهدیلو          29
تهیه غذا یوسف                برومند 30
پروتئین علیرضا               زارعی 31
پروتئین امیرحسین             رارعی 32
مواد غذایی رضا                  رضایتی 33
تهیه غذا حسین                 سلیمانی 34
سوسیس و کالباس یونس               دانا مجنده 35
سوسیس و کالباس علیرضا             دانا مجنده 36

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و سی از تاریخ99/4/7 لغایت99/4/12

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
نانوایی ابراهیم         لطفعلی فنجی 1
قنادی عظیم           برزگر آلوجه 2
چایخانه فرامرز      همتی شهریور 3
نانوا ابا صلت            مختاری 4
میوه فروشی علیرضا                 کرمی 5
اغذیه فراس                 کوسه 6
نانوایی حسین                    آزاد 7
اغذیه حسن             شرق دوست 8
مرغ فروشی اکبر                میرزایی 9
فروشگاه زنجیره ایی عطااله              فرخاری 10
سبزی فروشی علی              مولایی 11
قهوه خانه عباس                ترک 12
اغذیه علی                 اسد زاده 13
رستوران امید                  امید زاده 14
رستوران جواد                  نوری 15
آبمیوه وبستنی حسین                  شریفی 16
فروشگاه زنجیره ایی سید مرنضی        قاسم زاده 17
سبزی خردکنی جواد                  بهرامی 18
فروشگاه زنجیره ایی سید مهدی              حکیم 19
فروشگاه زنجیره ایی الهام                    زمانی 20

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست ونه  از تاریخ99/3/24 لغایت99/3/31

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
رستوران شهاب                ناصری 1
رستوران موسی            مرادی 2
رستوران قربان                 رشیدی 3
تهیه غذا محسن                 بهرامی 4
تهیه غذا هادی                اصغری 5
آرایشگاه علی رضا            قنبری 6
خدمات بیمارستان اشکان                  پیوسته 7
سبزی خردکنی اکرم             کوهی گرد 8
آرایشگاه سیما                 صفری 9
آرایشگاه بهاره                نوری 10
آرایشگاه سید محمد           مومنی 11
پروتین عباس           نیک زاده 12
خشکبار سکینه                  یامی 13
مرغ وماهی علی          حق جو سنجید 14
آرایشگاه رضا                  مهرنواز 15
نانوا حجت                    آرین 16
آرایشگاه راحله         دهرجردی 17
مواد غذایی ندا                     خدایی 18
چایخانه امیر حسین        صالح زاده 19
چایخانه محسن                زاهدیان 20
مواد غذایی ندا                    همتی 21
مواد غذایی سید محمد مهدی     اجلالی 22
فروشگاه زنجیره ایی سما                    فلاحی 23
فروشگاه زنجیره ایی میثم                  برنایی 24
مواد غذایی محسن                   اسدی 25
مواد غذایی فاطمه                   جلدانی 26
کبابی عباس                   توکل 27
فروشگاه زنجیره ایی محمد                   کاظمی 28
فروشگاه زنجیره ایی نعیم          شکفتی چوکامی          29
رستوران مرتضی              شاه علی 30

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست وهشت  از تاریخ99/3/21 لغایت99/3/27

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
نانوا رضا               آتش دهقان 1
مواد غذایی رضا                    امجدی 2
ساندویج سید کامران           حسینی 3
سوپرمارکت محمد                   مومنی 4
آرایشگاه منصور                رییسی 5
آشپزخانه بیمارستان منصور               حیدریان 6
آشپزخانه بیمارستان مهدی                خدا دادی 7
خدمات بیمارستان شاپور                  علیپور 8
خدمات بیمارستان کوروش              بهزاد فر 9
آشپزخانه بیمارستان هاشم                  موسوی 10
سوپرمارکت فاطمه                نظافتی 11
جگرکی مصطفی             یوسفی 12
مواد غذایی احمد                  ربیعی 13
مواد غذایی پویا                شهاب الدین 14
قصابی حمید رضا        حیدری 15
خدمات بیمارستان موسی                    فلاح 16
آشپزخانه بیمارستان مجید                     فلاح 17
خدمات بیمارستان اعظم                   شریفی 18
خدمات بیمارستان آیت                خدادادی 19
مواد غذایی علیرضا               جوکار 20
مواد غذایی مهدی       صفایی  فراهانی 21
کبابی مهدی حاجی ابوالقاسم دولابی 22
قهوه خانه محمد                 کایکانی 23
مواد غذایی محمد حسین            نوذری 24
آشپز رضا         بابایی  طرق 25
نانوا مهدی                کهن زاده 26
قنادی نادر                   برقی 27
قنادی امیر حسین               برقی 28
مواد غذایی محمد رضا            عزیزی          29
مواد غذایی حسین   احمدی دستجردی 30

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست وهفت  از تاریخ98/11/17 لغایت98/11/24

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی گلنار       امان الهی بهاروند 1
چلوکبابی رمضان              امینی نیا 2
چلوکبابی رضا                   صادقی 3
برنج فروشی سامان         زریوند غیاثوند 4
نانوایی وهاب              شهریاری 5
مواد غذایی علیرضا       رجبی اکبرپور 6
اغذیه فروشی مجتبی            صالحی پور 7
نانوا اصغر              آتش دهقان 8
نانوا علی                حسنی خلق 9
خوار وبار عبداله                  مولایی 10
مواد غذایی عباس                  حیدری 11
اغذیه سعید                   جلیلیان 12
خوار وبار علی                   صابری 13
کبابی مسعود                 ساسانی 14
آرایشگر الهه                   مختاری 15
آرایشگر الهام                  مختاری 16
سوپرمارکت ابوالفضل         خراطیان 17
چایخانه محمد                  باقریان 18
مجموعه ورزشی حمید                    سرلک 19
اغذیه حسین      جمالی اقدوه لو 20
اغذیه اکبر          جمالی اقدوه لو 21
اشپز بیمارستان مجید                  حجازی 22
شپز بیمارستان غلامرضا      لطف اله نزاد 23
اشپز بیمارستان غلامعلی     ولایتی رازلیقی 24
اشپز بیمارستان فرح                 شاهپوری 25
اشپز بیمارستان حسین             اقا یاری 26
مواد غذایی ولی                   شهبازی 27
قنادی روح اله              کیان پور 28
سوپر مارکت مهدی               سیاح زاده          29
فست فود محمد حسن           روزگار 30
مواد غذایی طاهره                  م طباخی 31
رستوران علیرضا                بابایی 32
مواد غذایی مهدی             افشاریان یاوند 33
لبنیات محمد رضا              صدری 34
مواد غذایی محمد حسین          نوذری 35
فروشگاه زنجیره ایی روح اله               خلجی 36

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست وشش  از تاریخ98/11/5 لغایت98/11/13

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
تهیه غذا احسان                  کماسی 1
مواد غذایی مظاهر            یوسف زاده 2
مواد غذایی رمضان             رضا زاده 3
مواد غذایی زهره              حبیب اللهی 4
مواد غذایی فاطمه                     فلاح 5
مواد غذایی هانیه                   زرکش 6
نانوایی فتحعلی                 محمدی 7
نانوایی محمد                    داودی 8
چلوکبابی سعید                   رحیمی 9
چلوکبابی ابوالفضل        اکبری فرزاد 10
خواروبار ابراهیم                  جودی 11
نانوایی محمد                  اشرفیان 12
نانوایی محمد                    داودی 13
پروتیین عسگر                  برزین 14
قصابی ومرغ علیرضا                قریانی 15
قصابی ومرغ مهدی                   قربانی 16
آرایشگاه امیر                    عزیزی 17
بوفه مدرسه نقش علی             نهاوندی 18
مواد غذایی مهدی             ترکاشوند 19
سوپرمارکت رضا         موسایی فراهانی 20
نانوایی علیرضا                محمدی 21
سبزی خردکنی مریم     خوش نیت صنوبری 22
مهامانپذیر حسین              شجاعی فر 23
خشکبار محمد                  آبسردی 24
خوار وبار میثم                عباسیان 25
مواد غذایی سید محمد حسن   بویه دژ 26
نانوایی احمد                     همتی 27
آرایشگاه امیر مهدی         اصغر پور 28
عطاری آرمین                  بیطاری          29
میوه فروشی محمد  حسن             باشتی 30

 

طراحی سایت