ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست افراد دوره جدید

 

ن درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هشتاد و یک تاریخ امتحان 1400/8/11

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
موادغذایی محمدرضا             شاه محمدی 1
موادغذایی اصغر                       نوری 2
عطاری محمدصادق                زمانی 3
موادغذایی احمد                         ملکی 4
میوه فرهاد                        مهیمی 5
میوه پرویز                       میهمی 6
موادغذایی میلاد                       ترحمی 7
لبنیات مصطفی                    انیسی 8
سوپرماکت اسماعیل                   لطفی 9
قنادی محمد         جعفرزاده مجاوری 10
آرایشگاه سید امیرحسین         تاج زاده 11
مواد غذایی حوریه                     کسایی 12
مواد غذایی جواد                بیگ محمدی 13
مواد غذایی بیژن                        امیری 14
مواد غذایی شهباز             بخشی لاله لو 15
سقط فروشی حمید                یزدی ممقانی 16
مواد غذایی فریبا                  شایسته فرد 17
مواد غذایی محرم                      جباری 18
کبابی کاظم                     مشهدی 19
بستنی فروشی حدیث        رنجکش کرباسهی 20
سوپرمارکت رضا                پارسا حبشی 21
بنکداری مواد غذا جهانبخش                 کنعانی 22
بنکداری مواد غذا آرمین                    ساعدی 23
بنکداری مواد غذا حسین                      عطایی 24
مواد غذایی سجاد                    جعفری 25
مواد غذایی مهدی                جعفری فرد 26
بنکداری مواد غذا علی اکبر            کاظمی اوج 27
مواد غذایی محسن                    جاسمی 28
مواد غذایی مجتبی                   تیز رو          29
بنکداری مواد غذا مطلب                 شهماری 30
بنکداری مواد غذا حبیب                   حسینی 31
فست فود سمیر               محلاتی پور 32
فست فود یحیی              فهدی حویزه 33
میوه وسبزی محمد              صاحب هنر          34
اغذیه یوسف          رنجبر دله زی 35
اغذیه آرمان                   چوپانی 36
مواد غذایی صدف                  محمدی 37
کبابی محمد                   قاسمی 38
کبابی رضا                    سپهوند 39
کبابی میرمجید      عمرانی سید بیگلو 40

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هشتادتاریخ امتحان 1400/7/27

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
آبدارخانه سید  حسین                  اجاق 1
آبدارخانه فتح اله            امانی حفط اباد 2
آبدارخانه اکبر                        بیگی 3
آبدارخانه عبداله                بیگ محمدی 4
آبدارخانه رسول                      حاتمی 5
آبدارخانه حامد                        خلیلی 6
آبدارخانه علی                        زارعی 7
آبدارخانه یوسف                     زیرک 8
آبدارخانه محسن                    سروندی 9
آبدارخانه علی                      شفیعی 10
پسماند اعظم                     کرمانی 11
پسماند داور                         کرمی 12
پسماند فرزانه                  کریم زاده 13
پسماند علی      اوسط کشتکار نوری 14
پسماند حسین                    دودست 15
پسماند بختیار                     داداشی 16
پسماند مرتضی                  رستمی 17
پسماند یونس                    عباسیان 18
پسماند هادی                       فزونی 19
پسماند عباس            محمدی رستمی 20
پسماند علیرضا                    قربانی 21
پسماند امیر                         بدیری 22
پسماند عباس                       حسنی 23
پسماند بیژن                       چایچی 24
پسماند سیامک                   نوبهاری 25
پسماند عباس                 سقای خانم 26
پسماند هاشم                   حسین نژاد 27
پسماند سهیل                      طاهری 28
پسماند نادر                     فتاح دپور          29
پسماند فاطمه                      تفرشی 30
پسماند ناصر                       تقدمی 31

شگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و نه تاریخ امتحان 1400/7/21

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
پسماند بیمارستان دسته گل                         مرادی 1
پسماند بیمارستان معصومه                         غلامی 2
پسماند بیمارستان زهرا                               اکبری 3
پسماند بیمارستان امیر                           اسپرورینی 4
پسماند بیمارستان فرهاد                     زارع کاریزی 5
پسماند بیمارستان روح اله                        شکیبا نیا 6
پسماند بیمارستان سعید                         راستگردار 7
پسماند بیمارستان میلاد                              ملکی 8
پسماند بیمارستان انعام                              بهرامی 9
پسماند بیمارستان سیاوش                   هاشمی نوین فر 10
پسماند بیمارستان حیدر              صالحی حسن آبادی 11
پسماند بیمارستان علی                          ذوالقدرانیلو 12
پسماند بیمارستان مهدی                       میرزائی 13
پسماند بیمارستان علیرضا               باقری زاده ازبری 14
پسماند بیمارستان علی اصغر                 محکمی 15
پسماند بیمارستان رسول                       رجبی 16
پسماند بیمارستان داریوش                    توکلی یرکی 17
پسماند بیمارستان غلامعلی                     پارسی 18
پسماند بیمارستان د   عباس                      بهرامی فر 19
پسماند بیمارستان یعقوب                 عباسی اصل 20
پسماند بیمارستان حمیدرضا                  فرهمند 21
پسماند بیمارستان عبدالرضا                   نقیلو 22
پسماند بیمارستان اکبر                         جعفر پور 23
پسماند بیمارستان میثم                          غفوری 24
پسماند بیمارستان حسن                          صمدی 25
پسماند بیمارستان رضا                         صمدی 26
پسماند بیمارستان عمران                       بهرامی 27
پسماند بیمارستان مهرداد                لطفی آقجه کندی 28
پسماند بیمارستان جواد                          صفائی          29
پسماند بیمارستان عباس                      منور فراقانی 30
پسماند بیمارستان محمد                        خیاط جعفری 31
پسماند بیمارستان میرعیسی             میرمحمدی ثمرین 32
پسماند بیمارستان محمد          افضلی 33
پسماند بیمارستان چمران                      حشمتی          34
پسماند بیمارستان مهدی                    رجبلو 35

موزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و هشت تاریخ امتحان 1400/7/20

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
پسماند بیمارستان پروین                          پیریائی 1
پسماند بیمارستان نجمه                         عباسپور 2
پسماند بیمارستان لطیفه                           حیدری 3
پسماند بیمارستان فاطمه                              آبشت 4
پسماند بیمارستان شهلا                       بابازاده متقین 5
پسماند بیمارستان زهرا                         جان بزرگی 6
پسماند بیمارستان مهناز                              ملکی 7
پسماند بیمارستان سمیه                          نصیرپور 8
پسماند بیمارستان مریم                          نصیرپور 9
پسماند بیمارستان محمد                                 قاسمی 10
پسماند بیمارستان محمد                                 کدخدا 11
پسماند بیمارستان بهرام                   نشوری شالتوکی 12
پسماند بیمارستان بهنام                               افشاری 13
پسماند بیمارستان سید محسن                        منتظری 14
پسماند بیمارستان اسماعیل              قاسمی ایرد موسی 15
پسماند بیمارستان کریم                              دهقان 16
پسماند بیمارستان سادات سلیمان                  خدابنده 17
پسماند بیمارستان مهدی                        میرزا موسی 18
پسماند بیمارستان علی                               قسمتی 19
پسماند بیمارستان علی                                  ایازی 20
پسماند بیمارستان جمشید                 رضائی آقبلاغی 21
پسماند بیمارستان علی                       جمالی جولادی 22
پسماند بیمارستان حسین                             مظفری 23
پسماند بیمارستان مهرداد                         گوهربین 24
پسماند بیمارستان جواد                               آزادی 25
پسماند بیمارستان محمد                                شهابی 26
پسماند بیمارستان عطاعلی                  بدیری  آقچای 27
پسماند بیمارستان احمد                                براتی 28
پسماند بیمارستان علیرضا                           یوسفی          29
پسماند بیمارستان ناهید                                  قیاسی 30
پسماند بیمارستان مژگان               نیکخو 31
پسماند بیمارستان مهدی      اولاد حمزه زارع 32
پسماند بیمارستان خسرو               تقدمی 33
پسماند بیمارستان مرتضی                اسدی          34

آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و هفت تاریخ امتحان 1400/7/19

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
موادغذایی امید                 حاجی اوغعلو 1
میوه فروشی جمال              نصرالله زاده 2
موادغذایی معصومه                نوروزی 3
قهوه خانه عیوض              عباسی گوهر 4
ارایشگاه محمد                    محمدی 5
اشپز ابوالحسن             نجفی بیک 6
اشپز فاطمه                       امینی 7
موادغذایی یونس                     حیدری 8
موادغذایی سپهر             بیات 9
میوه فروشی سینا                        سعیدی 10
رستوران علیرضا         اکبری کوبک تپه 11
رستوران هادی              نوابی پور 12
پروتئینی مصطفی          توحیدی کمال 13
اغذیه قوام                        بدیعیان 14
پروتئینی علی                      مزرعه 15
موادغذایی نازنین                    عباسی 16
تهیه غذا مرتضی         صید محمدخانی 17
ابمیوه بستنی محمد               مسیحی بیدگلی 18
موادغذایی امین                      ولی نژاد 19
موادغذایی حمیدرضا            کرمیان فرد 20
کبابی ابراهیم                 هاشم زاده 21
لوازم قنادی قاسم                    یاقوتی 22
نانوایی حمیدرضا     جمهوری میرابادی 23
موادغذایی حانیه                      حسینی 24
پروتئینی مجید                هشت رودی 25
طباخی احمد                         دیانی 26
مرغ وماهی مرتضی                   اقائی 27
مرغ وماهی حبیب الله                 یوسفی 28
ارایشگاه مهران                 امونسی          29
مرغ وماهی محمدرضا   شمس کبیر قزوینی 30
مرغ وماهی محمد         غلامی شاهسوارلو 31
مرغ وماهی ایمانه           محمودی کلاتی 32
مرغ وماهی سعید    ایمان زاده حاجی محمود 33
مرغ وماهی سید مجتبی            میرمهدی 34
موادغذایی منصور             ساعدی 35
رستوران علیرضا            قهرچهره 36
خواربار سید محمد           شاه صحابی 37
خواربار یحی                      شمسائی 38

امی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و شش تاریخ امتحان 1400/7/10

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
رستوران کریم                 اسماعیل پور 1
رستوران قاسم                اسمعیل پور 2
رستوران علی                    اصلانی 3
رستوران والیه              بشیری ناراب 4
رستوران حسین                   بهمنی 5
رستوران مجتبی                    تاجیک 6
رستوران احمد               جلال نژاد 7
رستوران شهرام                خوش نشین 8
رستوران خان حسین             رحمانی 9
رستوران جمشید                    رحمتی 10
رستوران احمد                   رضاوندی 11
رستوران فهیمه              زارعی دوداره 12
رستوران ناصر                 زبردست 13
رستوران سید لطیف       سیدی خانقشلاقی 14
رستوران رستم                طلوعی فرد 15
رستوران تقی                     فرخی 16
رستوران حسین                   فروتن 17
رستوران مجید                     کاری 18
رستوران حسن                   مهدی پور 19
رستوران علی                  میرزائی 20
رستوران مهدی                     نوری 21
رستوران سیدمحمود             نیکو نسب 22
رستوران سجاد                   هداوند 23
رستوران رامین                   مروتی 24
خدمات بیمارستان فرزین                  سعیدی 25
خدمات بیمارستان سوسن                  ژیانی 26
خدمات بیمارستان محمود                     زارعی 27
خدمات بیمارستان حسین                  پوردهیمی 28
خدمات بیمارستان علی               مرسلی وچین          29
خدمات بیمارستان ناصر                      نوری 30
خدمات بیمارستان بهروز               شهریاری 31
خدمات بیمارستان محمد رضا         صمدی نژاد 32
خدمات بیمارستان پرویز                  عبدی 33
خدمات بیمارستان حسین                حسینی نیا 34
خدمات بیمارستان مریم                    شاکری 35
خدمات بیمارستان ملیحه               انصاری 36