ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست افراد دوره جدید

 

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست وهفت  از تاریخ98/11/17 لغایت98/11/24

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی گلنار       امان الهی بهاروند 1
چلوکبابی رمضان              امینی نیا 2
چلوکبابی رضا                   صادقی 3
برنج فروشی سامان         زریوند غیاثوند 4
نانوایی وهاب              شهریاری 5
مواد غذایی علیرضا       رجبی اکبرپور 6
اغذیه فروشی مجتبی            صالحی پور 7
نانوا اصغر              آتش دهقان 8
نانوا علی                حسنی خلق 9
خوار وبار عبداله                  مولایی 10
مواد غذایی عباس                  حیدری 11
اغذیه سعید                   جلیلیان 12
خوار وبار علی                   صابری 13
کبابی مسعود                 ساسانی 14
آرایشگر الهه                   مختاری 15
آرایشگر الهام                  مختاری 16
سوپرمارکت ابوالفضل         خراطیان 17
چایخانه محمد                  باقریان 18
مجموعه ورزشی حمید                    سرلک 19
اغذیه حسین      جمالی اقدوه لو 20
اغذیه اکبر          جمالی اقدوه لو 21
اشپز بیمارستان مجید                  حجازی 22
شپز بیمارستان غلامرضا      لطف اله نزاد 23
اشپز بیمارستان غلامعلی     ولایتی رازلیقی 24
اشپز بیمارستان فرح                 شاهپوری 25
اشپز بیمارستان حسین             اقا یاری 26
مواد غذایی ولی                   شهبازی 27
قنادی روح اله              کیان پور 28
سوپر مارکت مهدی               سیاح زاده          29
فست فود محمد حسن           روزگار 30
مواد غذایی طاهره                  م طباخی 31
رستوران علیرضا                بابایی 32
مواد غذایی مهدی             افشاریان یاوند 33
لبنیات محمد رضا              صدری 34
مواد غذایی محمد حسین          نوذری 35
فروشگاه زنجیره ایی روح اله               خلجی 36

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست وشش  از تاریخ98/11/5 لغایت98/11/13

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
تهیه غذا احسان                  کماسی 1
مواد غذایی مظاهر            یوسف زاده 2
مواد غذایی رمضان             رضا زاده 3
مواد غذایی زهره              حبیب اللهی 4
مواد غذایی فاطمه                     فلاح 5
مواد غذایی هانیه                   زرکش 6
نانوایی فتحعلی                 محمدی 7
نانوایی محمد                    داودی 8
چلوکبابی سعید                   رحیمی 9
چلوکبابی ابوالفضل        اکبری فرزاد 10
خواروبار ابراهیم                  جودی 11
نانوایی محمد                  اشرفیان 12
نانوایی محمد                    داودی 13
پروتیین عسگر                  برزین 14
قصابی ومرغ علیرضا                قریانی 15
قصابی ومرغ مهدی                   قربانی 16
آرایشگاه امیر                    عزیزی 17
بوفه مدرسه نقش علی             نهاوندی 18
مواد غذایی مهدی             ترکاشوند 19
سوپرمارکت رضا         موسایی فراهانی 20
نانوایی علیرضا                محمدی 21
سبزی خردکنی مریم     خوش نیت صنوبری 22
مهامانپذیر حسین              شجاعی فر 23
خشکبار محمد                  آبسردی 24
خوار وبار میثم                عباسیان 25
مواد غذایی سید محمد حسن   بویه دژ 26
نانوایی احمد                     همتی 27
آرایشگاه امیر مهدی         اصغر پور 28
عطاری آرمین                  بیطاری          29
میوه فروشی محمد  حسن             باشتی 30

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست وپنج  از تاریخ98/11/1 لغایت98/11/8

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
پسماند بیمارستانی حسین                   قلیزاده 1
پسماند بیمارستانی جواد                احمد یاری 2
پسماند بیمارستانی رضا                    مطلبی 3
پسماند بیمارستانی رسول                  صادقی 4
پسماند بیمارستانی محمد                رضا یی 5
پسماند بیمارستانی علیرضا              قاسم پور 6
پسماند بیمارستانی میلاد                     کرمی 7
پسماند بیمارستانی میلاد                    چاقمی 8
پسماند بیمارستانی امیر حسین           ولی پور 9
پسماند بیمارستانی محمد                  الیاسوند 10
پسماند بیمارستانی سید رضا          میرزاگیتی 11
پسماند بیمارستانی سعبد               گل محمدی 12
پسماند بیمارستانی حسین                   مقدسی 13
پسماند بیمارستانی سعید                   حقگوی 14
پسماند بیمارستانی مازیار              محمد زاده 15
پسماند بیمارستانی محرمعلی              مبشری 16
پسماند بیمارستانی مصطفی                 آذریو 17
پسماند بیمارستانی مرتضی               ایسیوند 18
پسماند بیمارستانی وحید                 قویدل 19
پسماند بیمارستانی علی                  محمودی 20
پسماند بیمارستانی مصطفی                دولتی 21
پسماند بیمارستانی مهدی                  محبیان 22
پسماند بیمارستانی جواد                     آذری 23
پسماند بیمارستانی مرتضی            آقازاده 24
پسماند بیمارستانی سامان                  غزالی 25
پسماند بیمارستانی داود                   صالحی 26
پسماند بیمارستانی سید رسول        میر صادقی 27
پسماند بیمارستانی مهرداد                 داوری 28
پسماند بیمارستانی مجتبی              اله کرمی          29
پسماند بیمارستانی نادر                 کرمی 30
پسماند بیمارستانی امید                یار احمدی 31
پسماند بیمارستانی محمد                   حامدی 32

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست وچهار  از تاریخ98/10/28 لغایت98/11/3

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
رستوران سعید             امیری هزاوه 1
رستوران ملیحه                علم بیگی 2
آرایشگاه زهرا                مقنی زاده 3
اغذیه فرشید                 روزگار 4
مواد غذایی امیر حسین          تمری 5
نانوایی امحمد                  حیدری 6
نانوایی علیرضا                حیدری 7
کبابی علیرضا            قاسمی فرد 8
اغذیه بهزاد                   علیزاده 9
اغذیه حمید         تیموری راوندی 10
مواد غذایی اسماعیل             غضنفری 11
مواد غذایی فردین                 فراهانی 12
مواد غذایی محمد مبین             دهقانی 13
مواد غذایی امین                    غلامی 14
چلوکبابی کریم                   رحیمی 15
چلوکبابی میرستار                هاشمی 16
خشکبار حسین             برخورداری 17
میوه امین                     امینی 18
رستوران محمد             دهقان نویده 19
رستوران عیسی                  الماسی 20
رستوران کرم                     حتمی 21
رستوران روح الله             انتصاری 22
نانوایی محمد رضا        جوبینی 23
ساندویج مجید               مجیدی کیا 24
فست فود عرفان                   توکلی 25
آرایشگاه ابوالفضل              پاژرند 26
آبمیوه اکبر                  پاک زاد 27
خوار وبار سعید                   رضایی 28
اغذیه مصطفی            بادامی          29
اغذیه جمشید                صفدری 30
مواد غذایی محسن                     اسدی 31
مواد غذایی غلامرضا               نصیری 32

 ازتاریخ21/10/98 لغایت 26/10/98

نوع صنف

 

نام                    نام خانوادگی ردیف
مدیریت پسماند حسام الدین            احسانی 1
مدیریت پسماند حسین                  ایروانی 2
مدیریت پسماند رامین                  چراغی 3
مدیریت پسماند سعید                    حیدری 4
مدیریت پسماند محمد علی          رضا زاده 5
مدیریت پسماند روح الله                 رفیعی 6
مدیریت پسماند میثم                  اردستانی 7
مدیریت پسماند ناصر                 عزدزی 8
مدیریت پسماند مجتبی                  قادری 9
مدیریت پسماند علیرضا               محمدی 10
مدیریت پسماند صادق                   نوشاد 11
مدیریت پسماند سامان                   باستان 12
مدیریت پسماند علیرضا                اسلامی 13
مدیریت پسماند اسحاق                اسد بگی 14
مدیریت پسماند کوروش              بهزاد فر 15
مدیریت پسماند مهدی                   توفیقی 16
مدیریت پسماند آیت الله                 خدادای 17
مدیریت پسماند موسی                     فلاح 18
مدیریت پسماند مهدی               خدادای 19
مدیریت پسماند سامان                  نیکددل 20
مدیریت پسماند یاشار                   قربانی 21
مدیریت پسماند حسین                  زاغری 22
مدیریت پسماند قدرت الله               یزدانی 23
مدیریت پسماند احمد            نخبه زعیم 24
مدیریت پسماند شاپور                  علیپور 25

می آموزش گیرندگان در آموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد وبیست و دو ازتاریخ17/10/98 لغایت 23/10/98

نوع صنف

 

نام                    نام خانوادگی ردیف
فست فود عقیل                     سالمی 1
رستوران بیمارستان حسین             قلی دوخت 2
رستوران بیمارستان معصومه             فرمانی 3
رستوران بیمارستان مریم                   مالکی 4
رستوران بیمارستان اعظم              جواد زاده 5
رستوران بیمارستان حبیبه  نیرومندی سادات محله 6
خواروبار حمید رضا           فضلعلی 7
مواد غذایی پیمان                رستمی 8
رستوران سید مجید              حسینی 9
سوپر مارکت مهدی         بیابانی آق درق 10
خواربار مهدی       با باعلی دولابی 11
مرغ فروشی مصطفی                دبیری 12
ارایشگاه افسانه                  حیدری 13
پروتیین احمد                   مهدوی 14
سوپرمارکت صدیقه              خدارحمی 15
آشپز عدالستار      منوچهری 16
مواد غذایی محمد جواد             پندار 17
آرایشگاه عباس               رمضانی 18
نانوایی احد                    حسنلو 19
خشکبار مجید                   خزاعی 20
کبابی علی رضا      قاسمی فرد 21
خواروبار رضا                    اسدی 22
قنادی محمد              سیدالحسینی 23
کبابی رامین            محمدی فرد 24
کبابی عباس              شهراینی 25
مواد غذایی سعید          عینی کردلر 26
مواد غذایی علی               نعمت الهی 27
سوپرمارکت محسن                   قربانی 28
پروتیین حسن                   مرادی 29
آرایشگاه معصومه              یوسفی 30
برنج فروشی ناصر                امیری نژاد 31
مجموعه ورزشی محمد مهدی          اسلامی 32
مواد غذایی منا                        حسینی 33
مواد غذایی ابراهیم                    کمالی 34
مواد غذایی علیرضا          امینی مهر 35
مواد غذایی افسانه                اکبری 36
سوپرمارکت میثم                    قربانی 37
مواد غذایی مسعود                  فاضلی 38

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست ویک  از تاریخ98/10/7 لغایت98/10/12

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
چلوکبابی مسعود            حقیقت نژاد 1
چلوکبابی محسن       رستمی کمال اباد 2
آشپز مجید        خان بابایی هزاوه 3
رستوران حسین          امیری هزاوه 4
اغذیه شهریار         فلاح معافی 5
رستوران محمد                 نمازی 6
رستوران رقیه                میرزایی 7
اغذیه سعید                  جلیلیان 8
جگرکی عیسی                 مختاری 9
آرایشگاه فرشته               پروایی 10
اغذیه فرشید                روزگار 11
نانوایی شهمراد             آزاد بخت 12
آرایشگاه قاسم                  اقرایی 13
آرایشگاه الهه                  علیکاهی 14
آرایشگاه لیلا                 اوتادی 15
آرایشگاه ساناز                رضوی 16
آرایشگاه زهرا          حیدرقلی زاده 17
آرایشگاه خدیخه               اشترک 18
قصابی سیامک               چغایی 19
خشکبار محمد            ابوالقاسمی 20
مهدکودک فاطمه                 هراتیان 21
پسماند سعید                   حسابی 22
مهدکودک کبری                   ملکی 23
تهیه غذا محمد رضا            صولی 24
کبابی عباس    احتشامی جان ابادی 25
کبابی فواد                     نقشینه 26
سفره خانه اصغر      فطرتی کتشالی 27
سفره خانه سیدجواد            زکی زاده 28
سفره خانه مصطفی                  خمر          29
آرایشگاه افسانه               حیدری 30
خواروبار رضا                فضلعلی 31
خواروبار امیر حسین            ایجی 32
خواروبار نیایش                  امیدی 33
خواروبار علی             ملک دبیری 34
مواد غذایی جلال                   بنودر 35
مهدکودک اکرم                  کریمی 36
خدمات بیمارستان پروین          طریقت نژاد 37
مهدکودک مژگان    احمدزاده بلکوری 38
مواد غذایی سامان                 مرادی 39
خواروبار حسین                     نوری 40

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و بیست  از تاریخ98/9/30 لغایت98/10/5

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
خواربار محمد              پرهیزکار 1
کبابی مومنعلی             منصوری 2
سوپرمارکت علی                      آدوند 3
سوپرمارکت هادی              چوپاندوست 4
موا دغذایی فاطمه              لاری پور 5
نانوایی مرتضی               رسولی 6
چلوکبابی محمد رضا       رضا دوست 7
قنادی نبی اله           دین محمدی 8
پروتیین رحیم             عبادی نقرلو 9
نانوا رضا              فاطمی عبدو 10
اغذیه محمد علی            ظهرابی 11
مواد غذایی امیر                    فرهادی 12
میوه فروشی موسی               رضا یی 13
خواروبار مهری            حسین زاده 14
نانوایی محمد         رمضانی مقدم 15
فست فود مجتبی                   بی نا 16
مواد غذایی محمدرضا              دارده 17
سوپرمارکت شاهین                     مجد 18
خواروبار علیرضا                غلامی 19
رستوران بیمارستان فرزاد              فرج زاده 20
رستوران بیمارستان کمال   اسلامی شمس ابادی 21
رستوران بیمارستان رضا             اکبری مقتدر 22
رستوران بیمارستان امیرحسین        حقگوی راد 23
رستوران بیمارستان فرهاد              فعله گری 24
پروتئین مهدی                 مهدوی 25
ابدارخانه هد یه                 طاهری 26
خدمات بیمارستان محمد                محمودی 27
مواد غذایی محمد                    خلج 28
خواربار جواد     جمشیدی نوری نژاد          29

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و نوزده از تاریخ98/9/23 لغایت98/9/28

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
ارایشگر لیلا                   خسروی 1
مواد غذایی رامین           مراد جعفر لو 2
فست فود عباس                    تارتار 3
رستوران رضا           باد کوبه هزاوه 4
آجیل محمد                  فصیحی 5
رستوران ستار               پورحیدری 6
سوپرمارکت محمود              غنی آبادی 7
مرغ فروشی نور علی           سبک اکبر 8
آشپز کبری                    فتحی 9
فست فود سید علی اکبر      میر امینی 10
نانوا فرج اله               عبداللهی 11
مواد غذایی صادق                 استیری 12
مواد غذایی مجید                       کراه 13
مواد غذایی محمدرضا                صیاد 14
بوفه مدرسه فرخ لقا     حسین پور افضل 15
قهوه خانه مرتضی نیکو خصال تهرانی 16
آرایشگاه امیر                 عاشوری 17
مواد غذایی احمد                   اسپروز 18
نانوایی عباس                 عزیزی 19
خشکبار غلامرضا     ابراهیمی بلانی 20
چلوکبابی اردشیر              سیاه کالی 21
میوه فروشی علی عسکر            فاضلی 22
خدمات بیمارستان مجتبی                  قادری 23
خدمات بیمارستان سامان                  یاستانی 24
خوار وبار مجید                دلخوش 25
خشکبار حسنعلی            حسن زاده 26
میهمانپذیر مهران                  محمدی 27
میهمانپذیر محمد            حیدری زرند 28
میهمانپذیر منیره                منیری          29
برنج محمد علی                  نیری 30
اغذیه حمید رضا      طحان سفلی 31
لبنیات یارحسین                 حیدری 32
تهیه غذا فریدون                     ملکی 33
نانوایی علی                       کریمی 34
مواد غذایی صالح             طاهرخانی 35
تهیه غذا خدیجه                قربانی 36
میهمانپذیر هادی                      نعمتی 37

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هیجده از تاریخ98/9/16 لغایت98/9/21

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
اغذیه غلامعلی          رمضانی 1
نانوا ابراهیم                علیی 2
نانوایی مهدی        هراتی پهلوان 3
نانوایی محمد رضا         محمدی 4
اغذیه پیمان         زارعی همتا 5
میوه حمید               رضائی 6
ارایشگر رضا       اخوان اسمعیلی 7
رستوران مصطفی            رشیدی 8
بوفه مدرسه ناد علی          تقی بیگی 9
نانوایی رحیم                مرادی 10
چلوکبابی جبراییل رستمی کمال آباد 11
چلوکبابی سید محسن    حسینی مجد 12
کبابی حامد       قدیر پورکرگان 13
خدمات بیمارستان نادر       مرادی  پیر فرا 14
آبدارخانه بیمارستان علیرضا              عبدی 15
طباخی حشمت اله           قادری 16
طباخی سامان                مردی 17
آرایشگاه فرزانه                  کرد 18
مواد غذایی فاطم      فراهانی  جوکار 19
نانوایی داود                رمضی 20
خدمات بیمارستان آذر              کیا احمدی 21
خدمات بیمارستان علی اصغر        سلطانی 22
خدمات بیمارستان مرتضی             اسیوند 23
خدمات بیمارستان سید یونس          خلخالی 24
رستوران بیمارستان حسین               عابدی 25
رستوران بیمارستان حسین            کریم پور 26
رستوران بیمارستان مهدی           میرزا نژاد 27
رستوران بیمارستان سبزعلی              جاوید 28
رستوران بیمارستان حسین                 فلاح          29
خواروبار عباس             قنبرزاده 30
اغذیه محسن                اشتیاقی 31
مواد غذایی سعید        شکیبا جمال آباد 32
خشکبار امیر         دهقان محمودی 33
مواد غذایی فاطمه               شهبازی 34

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفده از تاریخ98/9/2 لغایت98/9/7

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
آبمیوه علی                    احمدی 1
نانوا حمید                 نصرلهی 2
چلوکبابی سعیداله    باقری سلطان آباد 3
کبابی یاسین                قاسمی 4
مهد کودک سیده سعیده          طباطبایی 5
قهوه خانه احمد                  کهندانی 6
قصابی یداله       ذبحی نجف آبادی 7
نانوایی ابوالفضل              حسنلو 8
عطاری یوسف                 آشوری 9
عطاری مهدی                حیدرزاده 10
فست فود زینب        شریفی خطیبی 11
اغذیه عباس                 احمدی 12
نانوایی محمدعلی             محمدی 13
میوه فروشی محمد رضا      ابراهیمی 14
مواد غذایی علی                 ستاری 15
مجموعه ورزشی آذردخت                عفاف 16
اغذیه مصطفی      حبیبی مفتخری 17
میوه فروشی علی                  رضایی 18
آرایشگاه ابراهیم            صالحی 19
اغذیه عباس                اشتیاقی 20
مواد غذایی شهریار              رضایی 21
مواد غذایی امیر رضا          ورزیده 22
چلوکبابی یونس       رستمی کمال آباد 23
چلوکبابی محمد      محمد جعفریان 24
چلوکبابی رستم        رستمی کمال آباد 25
سبزی خرد کنی محبوبه               حیدری 26
سوپر مارکت مختار          اظهری سیس 27
خوار وبار علی اصغر       رضایی 28
طباخی بیژن                  حیدری          29
سوپر مارکت محمد رضا    حیات بخش 30
آشپز ایمان                     صادقی 31
سوپر مارکت علی            جباری پتکلو 32
آشپز هادی                   خدادادی 33

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شانزده از تاریخ98/8/22 لغایت98/8/28

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
رستوران عباس             سیاه تااش 1
اغذیه فروشی سید ولی      حسینی رامشه 2
آشپز رضا              رستم نژاد 3
رستوران فرشادنصرالهی نجف آبادی 4
چلوکبابی محمد             شیبانی راد 5
چلوکبابی امیرهدهد             چاشنی 6
سوپرمارکت سید مهدی              نبوی 7
رستوران محمد                     تات 8
رستوران خدیجه      حاتمی صومعه 9
کبابی فرزی             منصوری 10
اغذیه حسن          شرق دوست 11
اغذیه سید اسماعیل       موسوی 12
مواد غذایی حسین                 حبیبی 13
کبابی مرتضی           شیرازی 14
مواد غذایی رقیه             طبا طبایی 15
ارایشگر جواد         ملازاده نفوتی 16
چلوکبابی مجتبی                 لطفی 17
آرایشگاه نفیسه                شیرازی 18
مواد غذایی علیرضا               گلشن 19
عطاری محسن              علی پور 20
کلوچه پزی سید علیرضا        موسوی 21
آرایشگاه معصومه             شریفی 22
سوپرمارکت محمد  رضا        سلیمانی 23
سوپرمارکت ابراهیم  عرب رحمتی پور 24
قهوه خانه مجید              جوکاری 25
خواروبار محمد صادق         معاون 26
مواد غذایی محمد رضا          هدایتی 27
اغذیه نادر        میرزائی زاده 28
مربی مهد کودک فاطمه               درودیان          29
مجموعه ورزشی الهام                    موسوی 30
خواروبار محمد امین          وجدانی 31
مجموعه ورزشی مرضیه                   دادفر 32
مواد غذایی مونا                نوده فراهانی 33
میوه وسبزی محمد          مفتخر حسینی 34
مجموعه ورزشی محمد                  زندی 35
خوار وبار علیرضا              محمدی 36

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و پانزده از تاریخ98/8/8 لغایت98/8/14

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
خواربار حبیب اله         بختیاری فر 1
کبابی سید محسن            آرامیان 2
مجموعه ورزشی ملیحه              عبدالرزاق 3
مجموعه ورزشی زهرا          حسین میخ چی 4
لبنیات امید                     احمدی 5
لبنیات مهرداد                  رنجبر 6
نانوایی نوراله                   ایوبی 7
نانوایی امیر                  امان زاده 8
نانوایی خلیل                   قوی دل 9
نانوایی جواد                    کریمی 10
نانوایی رضا                عباسی 11
لوازم ارایشی علیرضا                اکبری 12
لبنیات حسین                  حیدری 13
بیمارستان سجاد                    آگاهی 14
آرایشگاه منا                      مهرابی 15
آرایشگاه صغری             منصوری 16
آرایشگاه مژگان                رمضان 17
اغذیه حمید رضا       باقری ولمی 18
رستوران رضا                    اکبری 19
خواروبار توران         دویسی موکویی 20
لبنیات محمد           حسینی گرامی 21
کبابی کاوه                    دودمان 22
کبابی امید                صلواتی 23
کبابی سعید                  کدخداوند 24
خوار وبار حوا            خواجه کنگری 25
رستوران بیمارستان صابر                    آقائی 26
کبابی خیبر                      پیمان 27
خوار وبار علی                    جعفری 28
ساندویج محمد رضا                آبی          29
مجموعه ورزشی فاطمه             فامیل پلویی 30
سوپرمارکت محمد مهدی             قمی 31
مواد غذایی اصغر                     معظم 32
کبابی عباس              میرزاوند 33
خواروبار حمید           نجاتی  کماچالی 34
مجموعه ورزشی سوسن        وحدانی صید آباد 35

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و چهارده از تاریخ98/7/24 لغایت98/8/1

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
تهیه غذا یعقوب          فرهاد جعفری 1
آبمیوه مرتضی                احمدی 2
آشپز مجید                   مقیمیان 3
آرایشگاه ثریا                      زینقی 4
شیرینی پزی حسن            عجم نوروزی 5
کبابی مرتضی               شیرازی 6
نانوایی مهدی                  مهزونی 7
فروشگاه زنجیره ایی الهام                    سعیدی 8
دیزی سرا جاوید          جان علی زاده 9
میوه فروشی مسعود              جلیل پور 10
میوه فروشی فرشاد                   ویسی 11
بوفه مدرسه مظاهر          خلیلی ماسک 12
نانوا محمدعل                ایوبی 13
میوه فروشی علیرضا          غلامرضایی 14
نانوایی فرامرز         امیری امند 15
نانوایی الله وردی              شهرتی 16
نانوایی محمد                   احمدی 17
رستوران بیمارستان احمد                     بابایی 18
مواد غذایی زهرا      حسینی احمد فدائی 19
مواد غذایی حسین             نعمت زاده 20
چلوکبابی مهدی                ولد بیگی 21
چلوکبابی محمد  حسین        بگدلی 22
چلوکبابی ابراهیم                  بخشی 23
لبنیات سعید                نراقی پور 24
ابدارخانه رویا                 جودی 25
ابدارخانه حمیده                    نجفی 26
لوازم قنادی زهرا                   حجتی 27
لبنیات حسن                  حیدری 28

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و سیزده از تاریخ98/7/20 لغایت98/7/25

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
آشپز ابوالفضل              سلیمانی 1
رستوران عباس                سیاه تاش 2
رستوران امید          حقی جن قشلاقی 3
ترشیجات سعید               آقایی شرنق 4
رستوران مهدی                      سالم 5
آشپز پیمان                فعله گری 6
آجیل وخشکبار علیرضا              پیرهادی 7
اغذیه فروشی احمد                  امردادی 8
اغذیه فروشی بهنام                 پورشهباز 9
رستوران میلاد                 احمد وند 10
مجموعه ورزشی محسن                    نبیئی 11
فست فود صالح               حامدی فر 12
کبابی حسین                  غلامی 13
آرایشگاه زهره             خوب بخت 14
آشپز مجتبی                    ناظر 15
خوار وبار سید قاسم              موسوی 16
آشپز احسان                 رحمتی 17
آرایشگاه محمد                 تقوی 18
تهیه غذا اکرم                      مقدم 19
اغذیه محمد رضا          حمزه لو 20
فروشگاه زنجره ایی حسین           کریم نژاد 21
اغذیه حسین                میرهادی 22
اغذیه معصومه            میرهادی 23
آرایشگاه سمیه               راحلان 24
قهوه فروشی سامان                 برزویی 25
آرایشگاه ندا                   شیرازی 26
قنادی امیر               عبداله زاده 27

 

طراحی سایت