ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست افراد دوره جدید

 

درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و نه تاریخ امتحان 1400/4/20

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
خواربار مهدی                آماده ذکریا 1
نانوایی مهدی                         طالبی 2
سفره خانه پوریا                         کریمی 3
میوه فروشی حامد             قهرمانی خلجانی 4
میوه فروشی حسین           قهرمانی خلجانی 5
موادغذایی سید   عباس               صادقی 6
نانوایی محمد                       مهربان 7
موادغذایی یحی                    مراد خانی 8
ارایشگاه فاطمه                 شاه مرادی 9
ارایشگاه لیلا                  رئیسیان اصل 10
موادغذایی محمد رضا  دولت ابادی فراهانی 11
مرغ فروشی عباس       بیگ نشینی خانقاهی 12
قصاب مهدی                         بندری 13
موادغذایی احمد                         دودانگه 14
موادغذایی عمار                 ناصری حکیم 15
خواربار علیرضا                     حجتی 16
اغذیه معصوم            حسینی شنتالی 17
مرغ وماهی قدرت اله     عباسیان علیرضائی 18
مرغ وماهی کیوان        عباسیان علیرضائی 19
قنادی مرتضی                    حیدری 20
قنادی حسین                          فقیر 21
قنادی افشین                 حضرت پور 22
مرغ فروشی رضا         خالدابادی حصاری 23
میوه فروشی کیومرث                     روشی 24
خواربار حسن                        سلمانی 25
موادغذایی علی                        خشخو 26
ارایشگاه زهرا                    نوری راد 27
قصابی اکبر                   جهانگیری 28
قنادی عزت اله  رضاعلی فیروزکوهی          29
میوه فروشی میلاد                        حاتمی 30
میوه فروشی بهرام                       عباسی 31
میوه فروشی فرهاد             مسعودی کلکه 32
قنادی پوریا                         ناظریه 33
قنادی ایمان                       پرتواذر 34
نانوایی محسن                     کوهکن 35
کبابی محمد                        بابایی 36
کبابی میرمحمد                  موسوی 37
کبابی محمد                     عرفانیان 38
قنادی مصطفی                       پاکار 39

موزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و هشت تاریخ امتحان 1400/4/9

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
سبزی خوردکنی محمد ماهان        صفائی مجرد 1
سبزی خوردکنی منیره                  ملک دابادی 2
سبزی خوردکنی اسماعیل                   مهرابی 3
کبابی غلامعلی               سلیمان یار 4
کبابی رجب                        ایومن 5
کبابی محمدرضا                  ایومن 6
موادغذایی علیرضا                      میوند 7
نانوایی فیضعلی                    عباسی 8
آرایشگر اسماعیل              جوزدانی 9
چلوکبابی محسن               مومن دوست 10
رستوران محمد                  خسروی 11
ارایشگاه عزیزه           مطاعی هرسیس 12
ساندویچی نظر           بد یعیان   مجنده 13
خشکبار رحیم                   سلطان پور 14
خشکبار مرتضی                  باقری 15
قصابی محمدرضا              علمباز 16
مرغ مهرداد                 میرزائی 17
میوه ابراهیم               باری شکوه 18
خواربار مجید                  پوردیان 19
لوازم قنادی محمدرضا       پیرایش کندری 20
لوازم قنادی میرمحمد               احدی 21
ارایشگاه عباس             کاظمی فر 22
نانوایی رضا             ناصری فر 23
نانوایی وحید                    محمدی 24
اغذیه علی              عبادی نقرلو 25
مرغ فروشی سیروس         نوری خانقاهی 26
موادغذایی مریم             خلیلی رحمانی 27
خشکبار محمد  صادق      نطری یکتا 28
مرغ وگوشت علیرضا        جمشیدی خلیفه لو          29
ابمیوه وبستنی محمد مهدی              شیخی 30
عطاری غلامحسین             گواهی 31
نان فانتزی ناصر                   مدد یان 32
نان فانتزی پریسا       حاجی محمد اهوازی 33
موادغذایی ناصر          قاسم پورپیله رود 34
موادغذایی محمد رضا         کاظم ده باشی 35
موادغذایی زهرا                      شعبانی 36
نانوایی نصرت اله          عابد یونسی 37
نانوایی امیدرضا                  خزاعی 38
سفره خانه حسین                      کریمی 39
سفره خانه نرگس                      باقری 40

گاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و هفت تاریخ امتحان 1400/3/22

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
نانوایی اسماعیل                   رستگار 1
پروتئینی علیرضا           جلالیان طرقی 2
پروتئینی حمیدرضا          جلالیان طرقی 3
قنادی هاشم                     افتخاری 4
قنادی عباس                    موذنی 5
موادغذایی زهرا             حاجی مختار 6
خشکبار مجید               اهرابی نیا 7
نانوایی حسین                  یزدان پناه 8
موادغذایی ایمان                       مرادی 9
موادغذایی یاسین                عدالت پور 10
موادغذایی عباس                      فروقی 11
نانوایی مرتضی                  محسنی 12
مرغ فروشی امین                      رحمانی 13
قصابی ابراهیم                 رستگاری 14
قصابی مجید                        فدائی 15
قصابی علی                        فدائی 16
قصابی شاپور                     پریزان 17
مرغ فروشی ابادر             سلیمانی زردالو 18
نانوایی حمید رضا               محمدی 19
موادغذایی فاطمه                      بندری 20
موادغذایی ژاله            صفر پور چپولی 21
نانوایی پیام                   عباس زاده 22
نانوایی حسن                     محمدی 23
مواد غذایی حسین                 قائمی نژاد 24
قصابی محمد                  جهانگیری 25
قنادی ایراهیم        محمدی فیض اباد 26
مواد غذایی محدثه          خراسانی لواسانی 27
موادغذایی علی              رضاپور پایچی 28
موادغذایی حسین                  اسفندیاری          29
میوه فروشی رمضان                 شیرزادی 30
میوه فروشی جمشید                   شیرزادی 31
میوه فروشی کیهان                        سیفی 32
سوپرمارکت محمد حسین               محمدی 33
موادغذایی مرضیه           سلطانی خواه 34
موادغذایی ابراهیم                        نثار 35
قصابی علیرضا            فدوی صامتی 36
مواد غذایی رضا                اخلاقی نظرلو 37
خشکبار محمد رضا                 نوری 38
موادغذایی فاطمه سادات              توفیقی 39
توزیع گوشت محمد رضا             اسماعیلی 40

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و شش تاریخ امتحان 1400/2/29

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
اغذیه رضا                         ازاد 1
موادغذایی سید  جواد               بزرگی 2
مواد غذایی مصطفی                  چراغی 3
نانوایی رضا                        توکل 4
مواد غذایی اشرف                    توحیدلو 5
مواد غذایی فاطمه                 هاشم ابادی 6
موادغذایی ابراهیم                     نثار 7
رستوران مهدی                  کماسی 8
رستوران میثم                   کماسی 9
قصابی علیرضا            فدوی صامتی 10
قصابی احسان                فاضلی 11
مواد غذایی رضا                اخلاقی نظرلو 12
خشکبار محمد رضا              نوری 13
موادغذایی محمد رضا             مینا خانی 14
رستوران هادی              فتحی اغداش 15
رستوران جبار                      هادوی 16
میوه فروشی کامران                  صادقی 17
میوه فروشی رمضان                    فرهادی 18
نانوایی علی                     نوری 19
قهوه خانه احمد                    بابایی 20
موادغذایی فاطمه سادات         توفیقی 21
موادغذایی فاطمه                  هاشمی 22
موادغذایی اعظم            صیامی تیرگانی 23
قصابی محمد رضا         سراعی 24
پروتئینی عارف                  عبادالهی 25
پروتئینی مهدی                 عبادالهی 26
اغذیه محمد              بدییان مجنده 27
موادغذایی وحید                الله ورد یان 28
اغذیه فرشاد               گل بخش          29
نانوایی غلامرضا              خلیق 30
نانوایی جعفر                      سالار 31
نانوایی روح اله                قربانی 32
توزیع گوشت محمد رضا         اسماعیلی 33
میوه فروشی محمد علی          حیدریان قمی 34

ن درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و پنج تاریخ امتحان 1400/2/15

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی مهدیه                     قلی پور 1
موادغذایی مجتبی         فصیجی دستجردی 2
ابمیوه بستنی ناصر                     هوشمند 3
قنادی حسین                       فرجی 4
سبزی فروشی علی اکبر                 رحیمی 5
موادغذایی ایمان                      فصیحی 6
مواد غذایی وحید                        شیری 7
مواد غذایی مجید      حاجی غلامرضاهراتی 8
ساندویچی جلال                 عبادی نقرلو 9
طباخی محسن                     اشتیاقی 10
ارایشگاه راحله                      سفالیان 11
ارایشگاه فاطمه                    میرزایی 12
ارایشگاه زینب               میرزایی قانع 13
ارایشگاه فرزانه   مختاری ورنوسفادرانی 14
ارایشگاه نیلوفر                      یعقوبی 15
ارایشگاه صغری        کریمی احمدابادی 16
سبزی خوردکنی پری                     زینی وند 17
پروتئینی مهدی            نوری خانگاهی 18
قصابی سبحان                     صوفی 19
قصابی اله ویردی           امیدی لجبین 20
قصابی فرهاد              مددی ورزقانی 21
مواد غذایی هانیه                       جعفری 22
تهیه غذا مصطفی                   کماسی 23
موادغذایی محمد رضا                 جوکار 24
نانوایی بهرام                 جاهد امند 25
نانوایی ناصر                       امیری 26
نانوایی رضا                    ناج بخش 27
نانوایی مهدی                 شفیق کلاتی 28
موادغذایی فاطمه         جعفری سیاوشانی          29
موادغذایی محمدرضا      کاظمی گوگدره 30
رستوران محسن                     کماسی 31

ی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و چهار تاریخ امتحان 1400/2/5

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی سید رضا                 حسینی 1
قصابی حمید رضا              کامرانی 2
قصابی هادی                 گرمابدری 3
خشکبار سعید                     جعفری 4
سبزی خردکنی ساسان       خدرزاده لیلوس 5
آبمیوه امیرمهدی                  بیاتی 6
قنادی بهنام                    عسگری 7
مواد غذایی ناصر                  اسدی پور 8
مواد غذایی مهدی                       خانی 9
خواربار اکبر             کاظمی مهیاری 10
مرغ حسن           سربندی فراهانی 11
میهمانپذیر کمال                   مقدم بنائم 12
مرغ رامین       شریف مسجد پیشی 13
موادغذایی سید یحیی                   فلاح 14
سبزی خوردکنی رضا             قوشت اشتیانی 15
سبزی خوردکنی مبینا                 یوسف زاده 16
مواد غذایی محسن                    جعفری 17
نانوایی مجید             نطری چوزکی 18
ساندویچی مرتضی                  اقبالیان 19
طباخی مراد علی              عسکرنیا 20
پروتئینی اکبر                     میرزائی 21
اغذیه مجید          نگهدار حشگوائی 22
اغذیه مهدی          نگهدار حشگوائی 23
طباخی محمد         سقرجویی فراهانی 24
اشپز مرتضی        کریمی باقرزاده 25
اشپز جواد                    میرزائی 26
اشپز حمیده        محمدی شیخ احمدلو 27
اشپز مجید رضا                عابدی 28
قنادی میلاد           سلیمیان احمداباد          29
قنادی خدمت علی   ابراهیمی احمداباد 30
پروتئینی مصطفی          حیدری داینی 31
موادغذایی امیرحسین               بختیاری 32
پروتئینی مریم             محمداسماعیلی 33
رستوران حسین            سلطان پرست 34
قصابی حسین          سیف اله طرقی 35
تهیه غذا حسن                    بهزاد 36
تهیه غذا حسین              طالب زاده 37
ارایشگاه ایت الله        اصلاحی اورزمان 38
ارایشگاه محسن                    قانعی 39
قصابی رامین                 کلی 40

اف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و سه تاریخ امتحان 1400/1/22

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
عطاری پوریا                       زندیه 1
نانوایی علی                       عزیزی 2
نانوایی حسین                     قادنی 3
نانوایی علی                       گله دار 4
نانوایی ناصر                  گله دار 5
مواد غذایی محمد حسین              خندابی 6
قصابی عبداله                    صفری 7
میوه فروشی خالد                      مرادیان 8
میوه فروشی امجد                      کیوان 9
میوه فروشی شهاب                     کیوان 10
لبنیات روح اله                   کاظمی 11
پروتئینی محمد                     کاهوئی 12
قنادی امامعلی        ابراهیمی احمداباد 13
قنادی یوسف                  ازمون 14
قنادی علیرضا       ابراهیمی احمداباد 15
قنادی میثم            ابراهیمی احمداباد 16
قنادی وحید          ابراهیمی احمداباد 17
قنادی علی            محمدی احمدابادی 18
قنادی علیرضا            امامویردی 19
قنادی پدرام     حقیقی خواه شلکبانانی 20
قنادی اصغر                خورشیدی 21
قنادی سینا                عزیزی تنها 22
قنادی محمد                    اسکندری 23
قنادی حسین                  قاسمی 24
قنادی اکبر           قنبری ورنکشی 25
قنادی سید  حسین    موسوی دستجردی 26
کباابی محمد رحیم            خیرخواه 27
پروتدینی حسین                     شاهی 28
مواد غذایی الهه                       اهنگر          29
قنادی زهرا                    نوروزی 30
لبنیات حمید                      کیخواه 31
نانوایی الیاس                  پورباقری 32
تهیه غذا مهدی     مهماندوست کلنگستانی 33

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و دو تاریخ امتحان 99/12/26

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مواد غذایی میثم                     امید نزاد 1
پروتئینی لطیف          فهمی بیله سوار 2
قنادی سیدجمال                   کمالی 3
کافی شاپ فرزاد                      مامدی 4
ناوایی ناصر                    عبدالهی 5
رستوران سید میرزا                  قوامی 6
کبابی محسن                     کثیرلو 7
کبابی یداله                       شیری 8
کبابی ولی اله                     شیری 9
مواد غذایی مائده                    کشتکار 10
مواد غذایی محسن                  فصیحی 11
میوه فروشی اکبر                     حسنی 12
مواد غذایی فرزانه                   کیانی 13
کبابی مرتضی                   راوک 14

دوره سیصد و شصت و یک تاریخ امتحان 99/12/17

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
ارایشگاه ریحانه                     شیرزاد 1
آبمیوه و بستنی علیرضا                    قربانی 2
آبمیوه و بستنی محمود                     حافظی 3
آبمیوه وبستنی محمد                      حاجوی 4
آبمیوه وبستنی سینا                          بابائی 5
مواد غذایی انیتا            محمدراده رضائی 6
پروتئینی حمید رضا                عامری 7
کبابی حسن                      جراحی 8
مواد غذایی احمد                      اسدزاده 9
ابمیوه بستنی محمد                      رحمتی 10
قصابی غلامرضا              ابوفاضلی 11
مواد غذایی زاهرا                      راسخ 12
کبابی جعفر                مهرابی زاده 13
نانوایی کاظم                  ایرانی امند 14
نانوایی محرم                 ایرانی امند 15
نانوایی مرتضی              ایرانی امند 16
پروتئین علیرضا        حجابی زرمهری 17
پروتئین احسان                     عباسی 18
مرغ فروشی محسن  خلجی حصارحسن بیکی 19
موادغذایی محمد حسن                 رجبی 20
پروتدینی محمد                      اشتیاقی 21
اغذیه مجید                         بیاتی 22
اغذیه علی                      رضائی 23
مواد غذایی مجید             جوانمرد قدیری 24
ابمیوه بستنی اکبر                          بدیعی 25
اغذیه عابدین                    مولائی 26
اغذیه حسن                      مولائی 27
مواد غذایی بهزاد               مرادی کالیان 28
خواربار محمد جواد            شریفی تیا          29
اغذیه فرامرز                   مولایی 30
کبابی حسن                    جواهری 31
کبابی محمد                       دهقان 32
ارایشگر الهام            بختیاری دولابی 33
ارایشگر ملیحه        اکبری احمد ابادی 34
نانوایی کاظم                  علیمرادی 35
نانوایی مسعود         غفرانی دیسفانی 36
کبابی مهدی            کیانی نیستانک 37
کبابی سعید            مهرابی زاده راد 38
نانوایی اژدر                      محمدی 39
قنادی مصطفی                 محمدی 40

 

طراحی سایت