ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

لیست افراد دوره جدید

 

شگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و نه تاریخ امتحان 1400/7/21

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
پسماند بیمارستان دسته گل                         مرادی 1
پسماند بیمارستان معصومه                         غلامی 2
پسماند بیمارستان زهرا                               اکبری 3
پسماند بیمارستان امیر                           اسپرورینی 4
پسماند بیمارستان فرهاد                     زارع کاریزی 5
پسماند بیمارستان روح اله                        شکیبا نیا 6
پسماند بیمارستان سعید                         راستگردار 7
پسماند بیمارستان میلاد                              ملکی 8
پسماند بیمارستان انعام                              بهرامی 9
پسماند بیمارستان سیاوش                   هاشمی نوین فر 10
پسماند بیمارستان حیدر              صالحی حسن آبادی 11
پسماند بیمارستان علی                          ذوالقدرانیلو 12
پسماند بیمارستان مهدی                       میرزائی 13
پسماند بیمارستان علیرضا               باقری زاده ازبری 14
پسماند بیمارستان علی اصغر                 محکمی 15
پسماند بیمارستان رسول                       رجبی 16
پسماند بیمارستان داریوش                    توکلی یرکی 17
پسماند بیمارستان غلامعلی                     پارسی 18
پسماند بیمارستان د   عباس                      بهرامی فر 19
پسماند بیمارستان یعقوب                 عباسی اصل 20
پسماند بیمارستان حمیدرضا                  فرهمند 21
پسماند بیمارستان عبدالرضا                   نقیلو 22
پسماند بیمارستان اکبر                         جعفر پور 23
پسماند بیمارستان میثم                          غفوری 24
پسماند بیمارستان حسن                          صمدی 25
پسماند بیمارستان رضا                         صمدی 26
پسماند بیمارستان عمران                       بهرامی 27
پسماند بیمارستان مهرداد                لطفی آقجه کندی 28
پسماند بیمارستان جواد                          صفائی          29
پسماند بیمارستان عباس                      منور فراقانی 30
پسماند بیمارستان محمد                        خیاط جعفری 31
پسماند بیمارستان میرعیسی             میرمحمدی ثمرین 32
پسماند بیمارستان محمد          افضلی 33
پسماند بیمارستان چمران                      حشمتی          34
پسماند بیمارستان مهدی                    رجبلو 35

موزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و هشت تاریخ امتحان 1400/7/20

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
پسماند بیمارستان پروین                          پیریائی 1
پسماند بیمارستان نجمه                         عباسپور 2
پسماند بیمارستان لطیفه                           حیدری 3
پسماند بیمارستان فاطمه                              آبشت 4
پسماند بیمارستان شهلا                       بابازاده متقین 5
پسماند بیمارستان زهرا                         جان بزرگی 6
پسماند بیمارستان مهناز                              ملکی 7
پسماند بیمارستان سمیه                          نصیرپور 8
پسماند بیمارستان مریم                          نصیرپور 9
پسماند بیمارستان محمد                                 قاسمی 10
پسماند بیمارستان محمد                                 کدخدا 11
پسماند بیمارستان بهرام                   نشوری شالتوکی 12
پسماند بیمارستان بهنام                               افشاری 13
پسماند بیمارستان سید محسن                        منتظری 14
پسماند بیمارستان اسماعیل              قاسمی ایرد موسی 15
پسماند بیمارستان کریم                              دهقان 16
پسماند بیمارستان سادات سلیمان                  خدابنده 17
پسماند بیمارستان مهدی                        میرزا موسی 18
پسماند بیمارستان علی                               قسمتی 19
پسماند بیمارستان علی                                  ایازی 20
پسماند بیمارستان جمشید                 رضائی آقبلاغی 21
پسماند بیمارستان علی                       جمالی جولادی 22
پسماند بیمارستان حسین                             مظفری 23
پسماند بیمارستان مهرداد                         گوهربین 24
پسماند بیمارستان جواد                               آزادی 25
پسماند بیمارستان محمد                                شهابی 26
پسماند بیمارستان عطاعلی                  بدیری  آقچای 27
پسماند بیمارستان احمد                                براتی 28
پسماند بیمارستان علیرضا                           یوسفی          29
پسماند بیمارستان ناهید                                  قیاسی 30
پسماند بیمارستان مژگان               نیکخو 31
پسماند بیمارستان مهدی      اولاد حمزه زارع 32
پسماند بیمارستان خسرو               تقدمی 33
پسماند بیمارستان مرتضی                اسدی          34

آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و هفت تاریخ امتحان 1400/7/19

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
موادغذایی امید                 حاجی اوغعلو 1
میوه فروشی جمال              نصرالله زاده 2
موادغذایی معصومه                نوروزی 3
قهوه خانه عیوض              عباسی گوهر 4
ارایشگاه محمد                    محمدی 5
اشپز ابوالحسن             نجفی بیک 6
اشپز فاطمه                       امینی 7
موادغذایی یونس                     حیدری 8
موادغذایی سپهر             بیات 9
میوه فروشی سینا                        سعیدی 10
رستوران علیرضا         اکبری کوبک تپه 11
رستوران هادی              نوابی پور 12
پروتئینی مصطفی          توحیدی کمال 13
اغذیه قوام                        بدیعیان 14
پروتئینی علی                      مزرعه 15
موادغذایی نازنین                    عباسی 16
تهیه غذا مرتضی         صید محمدخانی 17
ابمیوه بستنی محمد               مسیحی بیدگلی 18
موادغذایی امین                      ولی نژاد 19
موادغذایی حمیدرضا            کرمیان فرد 20
کبابی ابراهیم                 هاشم زاده 21
لوازم قنادی قاسم                    یاقوتی 22
نانوایی حمیدرضا     جمهوری میرابادی 23
موادغذایی حانیه                      حسینی 24
پروتئینی مجید                هشت رودی 25
طباخی احمد                         دیانی 26
مرغ وماهی مرتضی                   اقائی 27
مرغ وماهی حبیب الله                 یوسفی 28
ارایشگاه مهران                 امونسی          29
مرغ وماهی محمدرضا   شمس کبیر قزوینی 30
مرغ وماهی محمد         غلامی شاهسوارلو 31
مرغ وماهی ایمانه           محمودی کلاتی 32
مرغ وماهی سعید    ایمان زاده حاجی محمود 33
مرغ وماهی سید مجتبی            میرمهدی 34
موادغذایی منصور             ساعدی 35
رستوران علیرضا            قهرچهره 36
خواربار سید محمد           شاه صحابی 37
خواربار یحی                      شمسائی 38

امی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و شش تاریخ امتحان 1400/7/10

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
رستوران کریم                 اسماعیل پور 1
رستوران قاسم                اسمعیل پور 2
رستوران علی                    اصلانی 3
رستوران والیه              بشیری ناراب 4
رستوران حسین                   بهمنی 5
رستوران مجتبی                    تاجیک 6
رستوران احمد               جلال نژاد 7
رستوران شهرام                خوش نشین 8
رستوران خان حسین             رحمانی 9
رستوران جمشید                    رحمتی 10
رستوران احمد                   رضاوندی 11
رستوران فهیمه              زارعی دوداره 12
رستوران ناصر                 زبردست 13
رستوران سید لطیف       سیدی خانقشلاقی 14
رستوران رستم                طلوعی فرد 15
رستوران تقی                     فرخی 16
رستوران حسین                   فروتن 17
رستوران مجید                     کاری 18
رستوران حسن                   مهدی پور 19
رستوران علی                  میرزائی 20
رستوران مهدی                     نوری 21
رستوران سیدمحمود             نیکو نسب 22
رستوران سجاد                   هداوند 23
رستوران رامین                   مروتی 24
خدمات بیمارستان فرزین                  سعیدی 25
خدمات بیمارستان سوسن                  ژیانی 26
خدمات بیمارستان محمود                     زارعی 27
خدمات بیمارستان حسین                  پوردهیمی 28
خدمات بیمارستان علی               مرسلی وچین          29
خدمات بیمارستان ناصر                      نوری 30
خدمات بیمارستان بهروز               شهریاری 31
خدمات بیمارستان محمد رضا         صمدی نژاد 32
خدمات بیمارستان پرویز                  عبدی 33
خدمات بیمارستان حسین                حسینی نیا 34
خدمات بیمارستان مریم                    شاکری 35
خدمات بیمارستان ملیحه               انصاری 36

اران سلامت دوره سیصد و هفتاد و پنج تاریخ امتحان 1400/7/7

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
رستوران بیمارستان احمد                     آزاد پور 1
رستوران بیمارستان احمد                       اسدی 2
رستوران بیمارستان عباس               اسمعیل پور 3
رستوران بیمارستان حمید                   اسماعیلی 4
رستوران بیمارستان ابوالفضل                باقی 5
رستوران بیمارستان حسین                  بدری 6
رستوران بیمارستان ضیاء الدین          تربیت دولق 7
رستوران بیمارستان علی اکبر               حمیدی 8
رستوران بیمارستان عبدالکریم             دیده دار 9
رستوران بیمارستان جمشید                    رحمتی 10
رستوران بیمارستان نورطلا             رفیع پور 11
رستوران بیمارستان شهربانو              روانبخش 12
خدمات بیمارستان حمید                  محمد پور 13
رستوران بیمارستان جواد                 علیلوئی 14
رستوران بیمارستان مهدی             حسن جانی 15
رستوران بیمارستان مریم                     قاسمی 16
رستوران بیمارستان اعظم                     قیداری 17
رستوران بیمارستان مهناز             لطف اله زاده 18
رستوران بیمارستان زهرا                 لطفعلی 19
رستوران بیمارستان میلاد                     لطفی 20
رستوران بیمارستان وکیل                    مولازاده 21
رستوران بیمارستان غلامرضا              مهربانی 22
رستوران بیمارستان نادر                نامدار داوانی 23
رستوران بیمارستان کیوان                نوایی دیوا 24
رستوران بیمارستان محرم                    وصفی 25
رستوران بیمارستان مجید                   سعیدی 26
خدمات بیمارستان سعید                     امیری 27
خدمات بیمارستان سعید                 مهر آسا 28
خدمات بیمارستان شاهرخ                خزائی          29
خدمات بیمارستان علیرضا                    اسدی 30
خدمات بیمارستان سیف الدین               رحیمی 31
خدمات بیمارستان غیبعلی                    میخوش 32
خدمات بیمارستان حمید                وحدتی راد 33
خدمات بیمارستان حسن            حمیدی پویا 34
مهد کودک شیوا              میرزاده 35

آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و چهار تاریخ امتحان 1400/6/30

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
مرغ فروشی بهنام                          اقائی 1
قصابی جواد                       صفری 2
قصابی مهدی         پورجمال سیاوردی 3
قصابی محمدرضا    نوروزی سیاکوهی 4
تهیه غذا حسین          رضوانی شمیرانی 5
رستوران حمیدرضا               صادقیان 6
اغذیه هادی                   افشار امجد 7
قنادی مرتضی              میراب زاده 8
کبابی سعید              قدیری 9
کبابی محمد                        توکلی 10
کبابی محمد               الله وردی زاده 11
ارایشگاه طاهره                       فاۀزی 12
اغذیه بابک             سیفی دوزدرسی 13
غذیه علیرضا          سیفی دوزدرسی 14
میوه کیوان                        سیفی 15
میوه سهراب                      سیفی 16
میوه فوتد                      مفاخری 17
میوه افشار                     مفاخری 18
نان فانتزی مجتبی             تهرانی قائمی 19
موادغذایی فاطمه   سادات       موسوی 20
نانوایی زهرا                 دلگرمی 21
نانوایی علی                  علینیایی 22
نانوایی مهرابعلی            محمدی 23
لبنیات محمدرضا               فاضل 24
ارایشگاه فرشنه                 صائمی 25
ارایشگاه سیما                   دشتی 26
ارایشگاه میترا                  حقدوست 27
ارایشگاه زهرا                 باقری 28
ارایشگاه حسنا              کریم خانی          29
ارایشگاه فرزانه              یعقوبی زاده 30
ارایشگاه ستایش                  قاسمی 31
ارایشگاه رقیه                 سمیعی 32
ارایشگاه ناهید                     کامران 33
ارایشگاه مونا                  اعتمادی 34
ارایشگاه حدیث             احسان پور 35
ارایشگاه غزال                   شمس 36
ارایشگاه فهیمه                  احمدی 37
اغذیه مهرداد          خلیلی کوزه رش 38
اغذیه تورج           رنجبر کوزه رش 39
اغذیه وفا              پیرزاده کوزه رش 40

گاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و سه تاریخ امتحان 1400/6/21

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
خواربار رضا                         همتی 1
جگرکی سعید              دستخوش منقرد 2
رستوران مهدی                     ابراهیمی 3
موادغذایی قاسم                        کریمی 4
موادغذایی شاهین                     شفاعتی 5
کبابی سید رضا             اشرف طبا 6
نانوایی علی                         گنجی 7
کبابی محمدرضا                هوشمند 8
موادغذایی علیرضا         فصیحی 9
موادغذایی مینا                   قربان  زاده 10
موادغذایی زهرا                   خیری اول 11
موادغذایی زهرا                       مولائی 12
موادغذایی علیرضا         ذاکری زفرقندی 13
نانوایی مصطفی                     کرمی 14
ناوایی یوسف                       نوری 15
مواد غذایی فاطمه                   خان ابادی 16
میوه فروشی حسین          قاسمی محمود اباد 17
ارایشگاه شهناز                      دیداری 18
ارایشگاه جواد                       پاکدامن 19
عطار محمدحسن         اکبرزاده شقی 20
مرغ فروشی امیرحسین                   دهقان 21
موادغذایی زهرا                   مجیدی فرد 22
موادغذایی پوریا                       کریمی 23
قنادی مهدی               عرب عامری 24
نانوایی ابراهیم                     مرادی 25
نانوایی اکبر                  شیر محمدی 26
قنادی مصطفی                رسولی 27
قنادی علیرضا           فکری ایلخچی 28
موادغذایی علی                شریفی زادها          29
نانوایی فانتزی سعید                  حسنی 30
نانوایی فانتزی حسین                عسگری 31
موادغذایی فاطمه                عسگری 32
رستوران رضا              یوسف زاده 33
رستوران فرمان                  پناهی 34
رستوران پوریا            کاظمی حسنلوئی 35
رستوران سید حسین             صالحی 36
ابمیوه بستنی مسعود                     سوری 37
کبابی جلال                 ایوب مند 38
میوه فروشی قاسم                     عبدالهی 39
موادغذایی علی              فقیه عبدالللهی 40

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و دو تاریخ امتحان 1400/6/1

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
نانوایی علی                    نظری 1
موادغذایی مجتبی                    انیسی 2
نانوایی ابوالفضل         قوامی فروغ 3
قصابی جواد              جامع اصل 4
قصابی مرتضی            حسن زاده 5
قصابی ناصر             جامع اصل 6
میوه فروشی عرفان                فریدی 7
میوه فروشی هوشنگ              قاسمی 8
پروتئینی مهدی                  دائی 9
پروتئینی علیرضا            حسنی 10
مرغ فروشی بهرام             حبیبی اوارشکی 11
میوه فروشی مهدی                   کیمیادار 12
موادغذایی مهرداد                  اقازاده 13
نانوایی محمود                   داداشی 14
خواربار مرتضی               جماره 15
کافی شاپ سید مرتضی           سجادی 16
کافی شاپ محمد                     فرجی 17
موادغذایی محسن              سلمانی پور 18
رستوران حسن                    اسعدی 19
مرغ فروشی سعید                  رستمی 20
موادغذایی محمد جواد          توکلی 21
بوفه احمد                میرزاخانی 22
بوفه وحیده                  یاوری 23
قصابی پویا                 عباسی 24
خشکبار مهدی               حاج ملک 25
نانوایی سید حسین         سعیدی راد 26
نانوایی علی                      شجاعی 27
موادغذایی محمد                 منصوری 28
خواربار مرتضی            بختیاری          29
خواربار جعفر               عبدالهی 30
موادغذایی محمد                 مطاهری 31
نانوایی محسن                  باقری 32
نانوایی محمدرضا               طولابی 33
نانوایی احمد            اشرفی کاشانی 34
خواربار محسن                 سمیعی 35
میوه فروشی سید احمد             حاتمی 36
میوه فروشی جبار                زارعی 37
نانوایی حسین                 بهاری 38
موادغذایی حسین                  عبدی 39
موادغذایی غلامرضا            نصیری 40

آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتاد و یک تاریخ امتحان 1400/5/13

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
00690971762 محمد رضا              بناززاده 1
0017109116 میلاد                 براتی طرقی 2
0076163792 امیرعباس              هودین شاد 3
2677593181 قربانعلی                 رمضانی 4
0021411212 اناهیتا                 رستگارنهاد 5
0053224574 حسین                 برخورداری 6
0074723073 عبداله               پسیان علیشاه 7
1729590470 مرتضی علی      پسیان علیشاه 8
0011872594 سجاد                       غفاری 9
0010416548 ابوالفضل                  حسنی 10
0602555701 فاطمه                   پیمان فر 11
0024787515 مینا                      ارمیون 12
0079678238 وحید                 اولاد کاطمی 13
0075032430 حامد                       کاطمی 14
0063960648 سعید                 اولاد کاطمی 15
5729379390 حسین                     ناصری 16
0023276010 محمدمبین                 دهقانی 17
2722245015 یوسف         درویش پور ایشکا 18
0017389641 علیرضا                    فاضل 19
0058466691 شیوا                     رحمانی 20
1531533523 نوروز                    اسلامی 21
1533454841 زهرا                       هاشمی 22
5669097459 بهروز                    عباسی 23
2721744380 کیومرث              ربیعی پور 24
4390977342 نیلوفر                   خوئینی 25
3801387003 مجتبی                    رحمانی 26
1531864872 تاریوردی                تاریزاده 27
2249976971 رسول                       بشتی 28
1531505910 حسن                        نقدی          29
0421532301 اکبر               عرب سلیمانی 30
2619416116 ایرج                       جواهر 31
1639551735 بهمن                 شمسی زاده 32
1639131558 محمد                       ملیکان 33
3780952742 سید سعدی                 وهایی 34
2249837996 علی                         وکیلی 35
1376015625 علی                         پارون 36
4120173399 اسماعیل                 گودرزی 37
3300174434 هادی                     زارعی 38
0021360103 شکوفه       حاج محمد رحیمی فکور 39
3860865676 مهشاد                     مناهی 40

اسامی آموزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و هفتادتاریخ امتحان 1400/4/27

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
میوه فروشی کمال                      فرهادی 1
میوه فروشی احسان                     فرهادی 2
میوه فروشی بهزاد                        میهمی 3
قصابی محسن               باقری خفری 4
قصابی تورج                         شفقی 5
مرغ فروشی هادی                      کریمیان 6
مرغ فروشی عبدالله                      کرمیان 7
میوه فروشی فرشاد                          لک 8
ارایشگاه امیرحسین               رودگری 9
موادغذایی محمد رضا           پهلوان مقدم 10
مواد غذایی علی اصغر                 سرایلو 11
امکان ابی فاطمه               رسولی نیکنام 12
امکان ابی فهیمه                         نجدی 13
امکان ابی مهدیه                رضاسلطانی 14
امکان ابی زهرا               رضائی اغاج 15
امکان ابی جمیله                  حضرتیان 16
امکان ابی بشری               سجادی فینی 17
امکان ابی سحر               شهیری کیسمی 18
عطاری سید علیرضا            طباطبایی 19
اغذیه علی                 محمدی مجنده 20
اغذیه نیما                 محمدی مجنده 21
اغذیه ذوالفقار          محمدی مجنده 22
میراث فرهنگی صفر                     سامی 23
اغذیه علیرضا              ضابطیان 24
قصابی عباس                     راستی 25
قصابی هیمن                  کس نزانی 26
اغذیه سعید                         قدنی 27
اغذیه سعید                       سلگی 28
قصابی سعید                 صادقی بخی          29
قصابی مجید                      صادقی 30
قنادی بهرام                     خسروی 31
رستوران داود                          ترابی 32
عطاری حمید                     مقبلی 33
حلوا و عصاره ناصر         احمدی دستجردی 34
موادغذایی فرشید                      صادقی 35
موادغذایی کبری                    خدرسین 36
مرغ فروشی مجیدشیران              قصاب 37

درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و نه تاریخ امتحان 1400/4/20

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
خواربار مهدی                آماده ذکریا 1
نانوایی مهدی                         طالبی 2
سفره خانه پوریا                         کریمی 3
میوه فروشی حامد             قهرمانی خلجانی 4
میوه فروشی حسین           قهرمانی خلجانی 5
موادغذایی سید   عباس               صادقی 6
نانوایی محمد                       مهربان 7
موادغذایی یحی                    مراد خانی 8
ارایشگاه فاطمه                 شاه مرادی 9
ارایشگاه لیلا                  رئیسیان اصل 10
موادغذایی محمد رضا  دولت ابادی فراهانی 11
مرغ فروشی عباس       بیگ نشینی خانقاهی 12
قصاب مهدی                         بندری 13
موادغذایی احمد                         دودانگه 14
موادغذایی عمار                 ناصری حکیم 15
خواربار علیرضا                     حجتی 16
اغذیه معصوم            حسینی شنتالی 17
مرغ وماهی قدرت اله     عباسیان علیرضائی 18
مرغ وماهی کیوان        عباسیان علیرضائی 19
قنادی مرتضی                    حیدری 20
قنادی حسین                          فقیر 21
قنادی افشین                 حضرت پور 22
مرغ فروشی رضا         خالدابادی حصاری 23
میوه فروشی کیومرث                     روشی 24
خواربار حسن                        سلمانی 25
موادغذایی علی                        خشخو 26
ارایشگاه زهرا                    نوری راد 27
قصابی اکبر                   جهانگیری 28
قنادی عزت اله  رضاعلی فیروزکوهی          29
میوه فروشی میلاد                        حاتمی 30
میوه فروشی بهرام                       عباسی 31
میوه فروشی فرهاد             مسعودی کلکه 32
قنادی پوریا                         ناظریه 33
قنادی ایمان                       پرتواذر 34
نانوایی محسن                     کوهکن 35
کبابی محمد                        بابایی 36
کبابی میرمحمد                  موسوی 37
کبابی محمد                     عرفانیان 38
قنادی مصطفی                       پاکار 39

موزش گیرندگان درآموزشگاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و هشت تاریخ امتحان 1400/4/9

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
سبزی خوردکنی محمد ماهان        صفائی مجرد 1
سبزی خوردکنی منیره                  ملک دابادی 2
سبزی خوردکنی اسماعیل                   مهرابی 3
کبابی غلامعلی               سلیمان یار 4
کبابی رجب                        ایومن 5
کبابی محمدرضا                  ایومن 6
موادغذایی علیرضا                      میوند 7
نانوایی فیضعلی                    عباسی 8
آرایشگر اسماعیل              جوزدانی 9
چلوکبابی محسن               مومن دوست 10
رستوران محمد                  خسروی 11
ارایشگاه عزیزه           مطاعی هرسیس 12
ساندویچی نظر           بد یعیان   مجنده 13
خشکبار رحیم                   سلطان پور 14
خشکبار مرتضی                  باقری 15
قصابی محمدرضا              علمباز 16
مرغ مهرداد                 میرزائی 17
میوه ابراهیم               باری شکوه 18
خواربار مجید                  پوردیان 19
لوازم قنادی محمدرضا       پیرایش کندری 20
لوازم قنادی میرمحمد               احدی 21
ارایشگاه عباس             کاظمی فر 22
نانوایی رضا             ناصری فر 23
نانوایی وحید                    محمدی 24
اغذیه علی              عبادی نقرلو 25
مرغ فروشی سیروس         نوری خانقاهی 26
موادغذایی مریم             خلیلی رحمانی 27
خشکبار محمد  صادق      نطری یکتا 28
مرغ وگوشت علیرضا        جمشیدی خلیفه لو          29
ابمیوه وبستنی محمد مهدی              شیخی 30
عطاری غلامحسین             گواهی 31
نان فانتزی ناصر                   مدد یان 32
نان فانتزی پریسا       حاجی محمد اهوازی 33
موادغذایی ناصر          قاسم پورپیله رود 34
موادغذایی محمد رضا         کاظم ده باشی 35
موادغذایی زهرا                      شعبانی 36
نانوایی نصرت اله          عابد یونسی 37
نانوایی امیدرضا                  خزاعی 38
سفره خانه حسین                      کریمی 39
سفره خانه نرگس                      باقری 40

گاه بهذاشت اصناف یاران سلامت دوره سیصد و شصت و هفت تاریخ امتحان 1400/3/22

صنف

 

نام         نام خانوادگی ردیف
نانوایی اسماعیل                   رستگار 1
پروتئینی علیرضا           جلالیان طرقی 2
پروتئینی حمیدرضا          جلالیان طرقی 3
قنادی هاشم                     افتخاری 4
قنادی عباس                    موذنی 5
موادغذایی زهرا             حاجی مختار 6
خشکبار مجید               اهرابی نیا 7
نانوایی حسین                  یزدان پناه 8
موادغذایی ایمان                       مرادی 9
موادغذایی یاسین                عدالت پور 10
موادغذایی عباس                      فروقی 11
نانوایی مرتضی                  محسنی 12
مرغ فروشی امین                      رحمانی 13
قصابی ابراهیم                 رستگاری 14
قصابی مجید                        فدائی 15
قصابی علی                        فدائی 16
قصابی شاپور                     پریزان 17
مرغ فروشی ابادر             سلیمانی زردالو 18
نانوایی حمید رضا               محمدی 19
موادغذایی فاطمه                      بندری 20
موادغذایی ژاله            صفر پور چپولی 21
نانوایی پیام                   عباس زاده 22
نانوایی حسن                     محمدی 23
مواد غذایی حسین                 قائمی نژاد 24
قصابی محمد                  جهانگیری 25
قنادی ایراهیم        محمدی فیض اباد 26
مواد غذایی محدثه          خراسانی لواسانی 27
موادغذایی علی              رضاپور پایچی 28
موادغذایی حسین                  اسفندیاری          29
میوه فروشی رمضان                 شیرزادی 30
میوه فروشی جمشید                   شیرزادی 31
میوه فروشی کیهان                        سیفی 32
سوپرمارکت محمد حسین               محمدی 33
موادغذایی مرضیه           سلطانی خواه 34
موادغذایی ابراهیم                        نثار 35
قصابی علیرضا            فدوی صامتی 36
مواد غذایی رضا                اخلاقی نظرلو 37
خشکبار محمد رضا                 نوری 38
موادغذایی فاطمه سادات              توفیقی 39
توزیع گوشت محمد رضا             اسماعیلی 40

 

طراحی سایت