ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

ضوابط شرکت در کلاس

قوانین شرکت در دوره آموزش بهداشت عمومی 

 

بر اساس بخشنامه 300د/12881 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

  • دوره های آموزشی به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می گردد.
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت نام عبارتند از: دو قطعه عکس 3×4، فتوکپی کارت ملی  و کپی مدرک تحصیلی فوق دیپلم و کارشناسی یا بالاتر برای آموزش گیرندگان غیرحضوری.
  • مدرس باید در هرجلسه برابر فرم شماره 9 حضور و غیاب نماید. اگر غیبت غیرموجه بیش از چهار ساعت باشد، . در صورتی که غیبت موجه باشدفقط باید کلاس هایی را که غیبت داشته را در دوره های بعدی جبران نموده و سپس در آزمون شرکت نماید.
  • موسسات و آموزشگاههایی که امکانات برگزاری دوره به صورت الکترونیکی را دارند، می توانند دوره را به صورت الکترونیک برگزار نمایند.

شرایط خاص آموزش گیرندگان

  • افراد شاعل در واحد های مشمول آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم و لیسانس و بالاتر هستند در صورت تمایل می توانند بدون شرکت در کلاس و در صورت قبولی در امتحان پایان دوره حضوری گواهینامه دریافت نمایند.

نحوه ارزشیابی 

v   آزمون توسط مدیر و برابر برنامه ارسالی برگزار خواهد شد.

v   ارزشیابی پایان دوره براساس سوالات چهارجوابی که توسط مدرسین طراحی می گردد انجام می شود.

v   آموزش گیرنده در دوره حضوری باید حداقل 12 نمره از 20 نمره را کسب نماید. در غیر اینصورت موظف است

v   آموزش گیرنده در دوره غیرحضوری باید حداقل 14نمره از 20 نمره را کسب نماید.

v   آزمون افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام خواهد شد.