ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

دستورالعمل تاسيس و فعاليت آموزشگاه های بهداشت اصناف

جهت دریافت آخرین نسخه دستورالعمل تاسیس و فعالیت آموزشگاه های بهداشت اصناف بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

آخرین اصلاحیه دستورالعمل آموزشگاهها