ارائه گواهینامه

پس از طی دوره آموزشی و موفقیت در آزمون، گواهینامه آموزش بهداشت اصناف صادر می گردد.

برگزاری آزمون

در پایان هر دوره آموزشی، از مطالب آموزش داده شده در طول دوره آزمون برگزار می گردد.

 

دوره های آموزشی

برگزاری دوره های آموزشی بهداشت اصناف، زیر نظر شبکه بهداشت شرق توسط اساتید مجرب

 

آشنایی با اساتید

 

برنامه امتحانی دوره سی صدو بیست وهشت ( غیرحضوری )  آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت

 

27/3/99 تاریخ برگزاری

در 2 گروه

15 نفر گروه 2 15 نفر گروه یک  

 

 

 

ساعت شروع آزمون

 

از ساعت 16  لغاین  17 از ساعت  15  لغایت  16

 

مهندس باقر شولایه                         

مدیر آموزشگاه                            

آموزشگاه بهداشت اصناف یاران سلامت مفتخر به همکاری با اساتید محترم ذیل می باشد:

 

نام خانوادگی

تحصیلات

رشته تحصیلی

عنوان درس ردیف

آقای  دلیلان

لیسانس

مبارزه با بیماریها

بیماری های پوستی و ریوی، روده ای و انگلی، بیماریهای مشترک انسان و دام

1

مهندس رشیدی لیسانس

بهداشت محیط

قوانین و مقررات

2

مهندس شولایه

لیسانس

بهداشت محیط

اصول بهداشت فردی و رفتارهای بهداشتی،

کنترل دخانیات و بهداشت هوا

3

مهندس خزائی

لیسانس

بهداشت محیط

بهداشت آب و فاضلاب، روشهای گندزدایی و ضدعفونی ابزارکار، پسماندهای جامد

4

مهندس نیک فر

لیسانس

بهداشت محیط

مبارزه با حشرات و جوندگان

5

مهندس سپهرنیا

لیسانس

علوم و صنایع غذایی

بهداشت مواد غذایی

6

آقای دمابی

لیسانس

بهداشت عمومی

بیماری های پوستی و ریوی، روده ای و انگلی، بیماریهای مشترک انسان و دام

7

مهندس یعقوبی

لیسانس

بهداشت محیط

قوانین و مقررات

8

مهندس ناصری

لیسانس

بهداشت حرفه ای

ايمني و انضباط محل

كسب و کمکهای اولیه

9

مهندس صیدی

لیسانس

بهداشت محیط

بهداشت مواد غذایی-اب و فاضلاب و گندزداها

10

مهندس میرهادی لیسانس بهداشت محیط اب و فاضلاب و مواد غذایی